Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

 Názov: Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103

Zastúpená: Mgr. Iveta Mihóková, riaditeľka školy

IČO: 379 143 59

    DIČ: 20 21 733 175

 

Sídlo:

Obec: Skalka nad Váhom 

PSČ: 913 31

Ulica: Skalka nad Váhom I/103

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria