Aktuálny dátum a čas

Utorok 17. 5. 2022

Návštevnosť

Počet návštev: 582930

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Letný tábor s dennou dochádzkou

  Kedy: od 1.7.2022 do 8.7.2022 od 8:00 do 16:00 (počas pracovných dní )

  Kde: ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom

  Čo: 5 dní strávených s kamarátmi plných zábavy

  Cena: 10€

  Prihlášky: Na vyžiadanie u pani vychovávateľky do 15.6.2022

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Poznámka: LT bude v prevádzke ak sa prihlási minimálne 8 detí.

  Maximálne sa môže prihlásiť 15 detí.

  Obedy počas LT hradia rodičia na základe vyúčtovania ŠJ

 • Milé mamičky, v dnešný sviatok Vám zo srdca želáme veľa zdravia, elánu, spokojnosti a trpezlivosti...

  Prajeme Vám krásny deň prežitý v kruhu rodiny a ďakujeme Vám za starostlivosť a výchovu Vašich / našich detí...

  Kolektív ZŠ

 • Dňa 4.5.2022 pozývame rodičov žiakov základnej školy na krátke rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční po vystúpení ku Dňu matiek.

 • V apríli sme si pripomínali hneď tri významné udalosti týkajúce sa ochrany prírody.

  1. apríl je Medzinárodný deň vtáctva, 22. apríl Deň Zeme a celý mesiac apríl nesie aj pomenovanie - Mesiac lesov.

  Preto sme sa počas apríla venovali rôznym aktivitám zameraným na ochranu životného prostredia. Veríme, že deti si osvojili nové zručnosti a vedomosti.

  Taktiež ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí nám pomohli pri upratovaní školského dvora.

 • Pozvánka

  Milí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na vystúpenie ku Dňu matiek, ktoré sa uskutoční v stredu 4. mája 2022 o 15:40 hod. v priestoroch triedy ŠKD v základnej škole. Tešíme sa na Vás...

 • V uplynulom období sme mali v škole niekoľko zaujímavých aktivít. Počas marca - mesiaca knihy sme sa venovali v zvýšenej miere čitateľskej gramotnosti a naše rozprávanie o knihách sme zakončili návštevou obecnej knižnice, kde si deti mohli zapožičať knihy aj domov. V knižnici sme si čo to porozprávali o spisovateľoch, zasúťažili sme si o sladké odmeny a záložky do kníh, ktoré nám venovala pani knihovníčka. Deťom sa návšteva knižnice veľmi páčila.

  Ďalej sme mali ochutnávku ovocia v školskej jedálni. Ovocie sme získali v rámci spolupráce so spoločnosťou Zdravo a Chutne.com, s.r.o. – Rodina SOBOTOVIČOVÁ, ktorá nám dlhodobo dodáva zdravé a chutné lokálne ovocie v rámci programu „Školské ovocie“. Cieľom tohoto programu je nielen zlepšenie stravovacích návykov u detí, ale aj edukácia v oblasti zdravej výživy.

 • 22. apríla sme pri príležitosti "Dňa Zeme" uskutočnili prechádzku do prírody s cieľom všímať si prírodu a jej krásu, ale i znečistenie. Staršie deti bezpečne vyzbierali počas prechádzky drobný odpad, ktorý v prírode zanechali nezodpovední ľudia. Mladšie deti na školskom dvore plnili rôzne úlohy v zbieraní a triedení odpadu. Celý týždeň sa deti v materskej škole oboznamovali s triedením odpadu, odpad triedili do správnych kontajnerov a pomocou prezentácie pomáhali zajačikovi vyčistiť les od odpadkov.

 • Keďže nie a nie zima odísť, deti z materskej školy sa rozhodli dopomôcť a vyniesli Morenu, aby ku nám zavítala jar. Počas vynášania Moreny k blízkemu potoku v obci deti spievali známe piesne, ktoré doprevádzali hrou na detských hudobných nástrojoch.

 • Vážení rodičia,

  dňa 10. mája 2022 sa uskutoční zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023.

  Informacie_k_zapisu_deti_do_materskej_skoly.pdf

 • Pri príležitosti svetového dňa vody sme mali v škole tamatický MODRÝ deň. Dozvedeli sme sa nové informácie, precvičili sme si to, čo už vieme, kreslili sme, tvorili a deň sme ukončili zábavným pokusom. Hoci sme boli celí mokrí, neprekážalo nám to. Vonku totiž panovalo teplé jarné počasie a pri kreslení na asfalt sme sa pekne usušili. Už teraz sa tešíme na Deň zeme, ktorý nás čaká v apríli.

  Naša ryba Žofka :-)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria