Aktuálny dátum a čas

Pondelok 23. 11. 2020

Návštevnosť

Počet návštev: 451241

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Prvý školský štvrťrok máme za sebou...Jeseň sa s nami pomaly lúči, slnečných dní je čoraz menej... Keď sa obzrieme dozadu musíme skonštatovať, že od septembra sme napriek všetkým opatreniam i obmedzeniam toho prežili spolu veľa. Hrali sme sa, športovali, tvorili, chodili sme na vychádzky, púšťali šarkany, súťažili, vzdelávali sa, zapájali sme sa do projektov, čítali a najmä - boli sme SPOLU!

  Veríme, že to tak zostane i naďalej a zimné obdobie nám prinesie veľa zábavy a pekných zážitkov.

 • V pondelok 23.11. 2020 bude ŠKD do 15:00

 • Z organizačných dôvodov bude v najbližších dňoch obmedzená činnosť ŠKD. O úpravách Vás budeme vopred informovať.

  19. 11. štvrtok bude činnosť do 14:30.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Na deň 5. 11. 2020 sa deti veľmi tešili. Doma si pripravovali masky na "Bubu" bál a naozaj nesklamali. Do materskej školy nám prišli ježibabky, čarodejnice, smrtky, tekvice, dino, princezné a pod. Deti sa predstavili vo svojich maskách, zatancovali sme si, občerstvili sme sa čerstvými mafinami a odmenili sme sa sladkosťou a diplomom na pamiatku.

 • V tento deň sme si spoločne s deťmi z materskej školy pripomenuli oslavu "Dňa materských škôl", ktorý sa oslavuje už 6. rok aj na Slovensku. S deťmi sme tento deň oslávili rôznymi súťažami a úlohami, ktoré deti museli zvládnuť a splniť. Na záver deti dostali na pamiatku odmenu - medailu, ktorú si mali vyfarbiť podľa vlastných predstáv.

 • Vážení rodičia,

  Ministerstvo školstva zverejnilo:

  Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č.16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

  Z tohto usmernenia vyplývajú pre nás tieto pravidlá:

 • Vážení rodičia.

  Podľa aktuálneho usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vám vyplývajú pri návrate vášho dieťaťa do školy alebo materskej školy nasledujúce povinnosti:

  Pri prvom nástupe dieťaťa do školy alebo materskej školy po celoplošnom testovaní musíte predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Toto tlačivo zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle.

  Vytlačené si ho budete môcť vyzdvihnúť od pondelka 02. 11. 2020 vo vestibile školy. V prípade, že dieťa pri nástupe do školy nepredloží vyhlásenie, nemôže vstúpiť do budovy.

 • Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materská škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

 • V aktuálnej situácii sa pripravujeme na možosť dištančného vzdelávania.Ak by nastala táto situácia, budeme Vás o všetkom informovať formou Edupage. Dištančná forma by prebiehala tak, ako sme fungovali na jar prostredníctvom aplikácie messenger, v prípade prvákov, telefonickou konzultáciou a zadávaním úloh cez edupage a bezkriedy. Na portáli bezkriedy.sk nastala zmena a registrovať žiakov môžu len rodičia, alebo učiteľ po obdržaní písomného súhlasu rodiča s registráciou ( deti dostali tlačivo v škole). Prosíme Vás, aby ste potom deťom umožnili online vyučovanie prostredníctvom vlastných účtov, prípadne cez Váš rodičovský. Deti budú opätovne poučené o bezpečnom správaní sa na inetrnete, ale bolo by vhodné, aby ste sa s nimi na túto tému porozprávali aj doma. Tí, ktorí sa online vyučovania nezúčastnia z technických alebo iných dôvovdov, dostanú zadané úlohy a oznam o preberanom učive formou edupage.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria