Aktuálny dátum a čas

Streda 21. 4. 2021

Návštevnosť

Počet návštev: 497849

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Dňa 22.4. 2021 (štvrtok) bude ŠKD do 15:00 z organizačných dôvodov.

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v termíne od 1. mája do 31. mája v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z.

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku. Prihláška sa nachádza na našej web stránke www.zsskalka.sk. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.

  Spôsob podania žiadosti: osobne, písomne poštou, e-mailom

 • Vážení rodičia.

  Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude od 7. 4. 2021 obnovené prezenčné vzdelávanie na základnej škole. ŠKD a Materská škola bude v riadnej prevádzke.

  Nástup žiaka/dieťaťa do školy/MŠ je podmienený podpísaním čestného vyhlásenia oboch zákonných zástupcov + predložením negatívneho testu na Covid-19 a vyhlásením bezinfekčnosti Vášho dieťaťa.

  Všetci žiaci školy a deti MŠ budú na stredu prihlásení na stravu. V stredu do 7.00 hod. je možné stravu odhlásiť telefonicky v školskej jedálni. Prosíme Vás o dôsledné odhlasovanie detí zo stravy v prípade neprítomnosti v škole/MŠ.

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že aj v týždni od 29. marca 2021 bude pokračovať pre žiakov ZŠ dištančné vzdelávanie.

  Materská škola v prevádzke taktiež nebude.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ s MŠ.

 • 22. marec patril Dňu vody. Každý rok máme v ŠKD množstvo zaujímavých aktivít. Rôzne hry, kvízy, tematické tvorenie, vychádzka spojená s čistením brehu rieky Súčanky, zostali tento rok iba nesplneným snom. Vyhlásili sme aspoň súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť všetky šikovné deti. Témou bola jednoducho VODA. Deti mohli posielať kresby, výrobky, projekty či fotografie... Ďakujeme všetkým, ktorí nelenili a do súťaže sa zapojili. Veľmi nás to potešilo. Všetky príspevky boli super, ťažko sa vyberal jeden víťaz, preto odmenu dostanú všetky deti, ktoré poslali svoje dielko. Avšak špeciálnu cenu poroty udeľujeme výrobku " Plačúci panáčik " od Nicol Hajmachovej. Gratulujeme!!!

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že na základe vyhlášky vydanej riaditeľkou RUVZ Trenčín zo dňa 17. 03. bude aj v týždni od 22. 03. 2021 pokračovať pre všetkých žiakov školy dištančné vzdelávanie. Materská škola v prevádzke nebude.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

 • Zima pomaličky končí, prichádza jar a blíži sa Veľká noc...Chvíle, kedy nemôžeme spolu sedieť v školských laviciach si usilovne vypĺňame napríklad aj obľúbeným kreslením a všakovakým tvorením...

 • Hoci by sme všetci najradšej chodili do školy, musíme sa prispôsobiť a učiť sa z domu. A že sa nám darí vytvárať pekné projekty, či už z prírodovedy, vlastivedy alebo z anglického jazyka, svedčia vložené fotografie...

 • To, že mobil nám neslúži iba na telefonovanie, chatovanie či hranie hier, vie dobre aj naša šikovná žiačka Sofia Horečná, ktorá počas potuliek prírodou rada zachytáva prírodné krásy objektívom fotooaparátu. Do našej skupiny ŠKD posiela skutočne krásne zábery nášho okolia, o ktoré sa chceme podeliť aj s ostatnými...Možno inšpiruje aj ďaľších nádejných fotografov. Ďakujeme Sofia!

 • Milí rodičia,

  nakoľko nebude možné pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu vykonať v našej materskej škole plánovanú depistáž zameranú na posúdenie školskej spôsobilosti predškolákov a rodič, ktorý si nie je istý zrelosťou a školskou spôsobilosťou svojho dieťaťa, alebo jeho dieťa patrí k tzv. prázdninovým deťom (napr. jún, júl, august), môže požiadať o vyšetrenie školskej spôsobilosti v SCŠPP, elokované pracovisko Trenčín - Mierové námestie č. 3, na tel. číslo: 0905 622 740 (PhDr. Eva Stupková) alebo v inom špecializovanom centre. Treba tak urobiť čím skôr, kým sú voľné termíny!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria