Aktuálny dátum a čas

Sobota 6. 3. 2021

Návštevnosť

Počet návštev: 484705

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Vážení rodičia.

  Na základe vyhlášky č. 102 vydanej RÚVZ Trenčín zo dňa 4. marca 2021 zriaďovateľ obce Skalka nad Váhom rozhodol, že ZŠ s MŠ bude od 8. marca 2021 mimo prevádzky. To znamená:

  Materská škola - zatvorená

  Základná škola - vzdelávanie realizované dištančnou formou

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy, kde budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Prosíme všetkých rodičov žiakov ZŠ, ktorí sú zamestnaní a nemôžu svoju prácu vykonávať z domu (podmienkou je, že obidvaja rodičia musia mať potvrdenie od zamestnávateľa), aby kontaktovali p. riaditeľku najneskor do zajtra 10:00.

 • Vážení rodičia budúcich prvákov,

  zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v stredu 7. apríla 2021 v priestoroch našej Základnej školy ( na 1. poschodí ) v čase od 13.30 hod do 15.30 hod. V priebehu marca budú rodičom predškolákov navštevujúcich MŠ v Skalke nad Váhom do schránok doručené prihlášky na vyplnenie . Ostatní záujemci si môžu žiadosť vyžiadať u riaditeľky školy e-mailom: riaditel@zsskalka.sk alebo po telefonickom dohovore na m. 0915 853 747. Vyplnenú žiadosť o prijatie do ZŠ podpísanú obidvomi rodičmi (zákonnými zástupcami) potom spolu s občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa prinesiete na zápis.

 • Dllho sme sa veru netešili z pobytu v kolektíve...Opäť sa uvidíme len cez aplikácie počas dištančného vzdelávania, na ktoré od pondelka 1. marca prechádzame. Vďaka však aspoň za tie dva týždne počas februára kedy sme sa mohli spolu učiť, hrať, športovať a zabávať. Na rozlúčku so školou sme dnes vyupratovali areál školy i okolie obecného úradu. Snáď sa čoskoro zase stretneme v našej školičke!

 • Vážení rodičia.

  Na základe rozhodnutia pandemickej komisie okresu a RÚVZ Trenčín je od 1. 3. 2021 ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom mimo prevádzky. To znamená:

  Materská škola - zatvorená.

  Základná škola - žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy, kde budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Poznámka: Rodičia, ktorí majú záujem o antigénové testovanie v Skalke nad Váhom, sa bude konať v nedeľu 28. 2. 2021 od 8.00 - 16.00 hod. v kultúrnom dome.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že od pondelka 22. 2. 2021 bude pokračovať prezenčná výučba. Podmienkou účasti žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ na prezenčnej výučbe je: a) negatívny test oboch zákonných zástupcov žiaka/dieťaťa žijúcich v spoločnej domácnosti vykonaný v priebehu nadchádzajúceho víkendu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia na COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace, b) podpísanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť na tejto stránke v ozname zo 6.2.2021.

 • Milí žiaci a rodičia.

  Jarné prázdniny začínajú v pondelok 15. februára 2021 a trvajú do 19. februára 2021. Nástup do školy pre žiakov 1. – 4. ročníka je v pondelok 22. februára 2021.

  Počas jarných prázdnin nebude v prevádzke ŠKD.

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Všetkým žiakom prajeme príjemný oddych počas jarných prázdnin.

 • Máme za sebou super týždeň... Po dlhej dobe dištančného vzdelávania sme sa mohli opäť stretnúť a užiť si jeden druhého. Okrem toho sme sa veľa naučili, tvorili sme, hrali sa a nechýbala ani sánkovačka a stavanie snehuliaka. Spolužiak Teo nás potešil hrou na gitare, Teraz nás čakajú jarné prázdniny a veríme, že o týždeň sa oddýchnutí svorne posadíme do školských lavíc.

 • Po dlhých týždňoch odlúčenia sme sa mohli opäť stretnúť v našej milej škole...Keďže sme pred Vianocami skončili tak náhle, nemali sme ani čas rozdať si vianočné darčeky :-)

  Našťastie sme už znovu spolu a krásne darčeky na nás pod stromčekom počkali...

  Veríme, že teraz už budeme mať veľa času na spoločné hry a zábavu v ŠKD.

 • Vážení rodičia,

  podmienkou nástupu dieťaťa ZŠ a MŠ do výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou je negatívny test jedného zákonného zástupcu alebo platné potvrdenie o prekonaní COVID-19. Vyplýva to z Uznesenia vlády SR č. 77, Vyhlášky ÚVZ SR č. 47 a pokynov MŠVVaŠ SR.

  Deti sa musia pri nástupe do školy/materskej školy preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, takiež aj zákonný zástupca. Prílohou čestného vyhlásenia zákonného zástupcu je kópia negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace. V prípade, že toto vyhlásenie s prílohou neodovzdáte, dieťa nemôže nastúpiť do školy/materskej školy. Obe tlačivá potrebné k nástupu žiaka/dieťaťa do školy/materskej školy si môžete stiahnuť dolu pod textom alebo bude k dispozícii v ZŠ s MŠ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria