Aktuálny dátum a čas

Utorok 27. 10. 2020

Návštevnosť

Počet návštev: 444917

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • V mene kolektívu ZŠ a MŠ sa veľmi pekne chceme poďakovať rodičom a širokej verejnosti za každý jeden hlas, ktorý sme v súťaži "do školy na bicykli - najpútavejšia kampaň" dostali. Vybojovali sme si krásne 2. miesto 😏

 • Od 16.9.2020 prebiehali na našej škole aktivity v rámci celoslovenskej kampane Hovorme o jedle. Okrem toho, že sme sa naučili mnoho nových vecí ( napr. ako sa rodí chlieb ), zažili sme aj množstvo zábavy...Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže, robili sme prezentácie v PowerPointe, lúštili sme hádanky a riešili kvízy. Dúfame, že aj po oficiálnom ukončení kampane, ktoré bolo práve dnes 22.10.2020, si zapamätáme, ktoré potraviny sú pre nás vhodné a ktoré naopak nie, že jedlom neplytváme a musíme si ho vážiť...

 • 9. 10. 2020

  Druhý októbrový piatok patril na našej škole jabĺčku a všetkému, čo je s týmto zdravým ovocím spojené. Deti počas celého týždňa prinášali do školy tie naj jablká, z ktorých sme potom vybrali tri najkrajšie. Výherci získali diplomy a vecné odmeny, my ostatní sme si aspoň zasúťažili. Táto aktivita prebiehala v rámci projektu Hovorme o jedle, do ktorého je naša škola zapojená.

  Najväčšie jablko: Emka Švančárková

  Najkrajšie jablko: 1. Silvia Hajmachová

  2. súrodenci Kadlečíkovi

  3. Emka Švančárková

 • 11.10.2020

  Na základe vyhlásenia ministra školstva Branislava Gröhlinga, od pondelka 12.10.2020 je nosenie rúšok povinné aj pre žiakov 1. stupňa. Platí teda, že všetci žiaci školy si musia nosiť na vyučovanie 2 rúška (1 náhradné). Opäť upozorňujeme, že ak dieťa vymešká viac ako 3 dni (vrátane víkendu), musí priniesť zákonným zástupcom podpísané "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" .

 • V stredu 14.10. z organizačných dôvodov ranný ŠKD nebude. Príchod detí do školy bude od 7: 20. Ak máte problém so zabezpečením detí v tento deň a nemôžu prísť po 7:20, prosím kontaktujte pani vychovávateľku, alebo pani učiteľku najneskôr do pondelka 12.10.2020. Ďakujeme za spoluprácu.

 • 8. 10. 2020

  Október už tradične prináleží v našej škole púšťaniu šarkanov. Tohtoročnej šarkaniáde mimoriadne prialo počasie a tak sme na kopci Šimárovec strávili takmer celé predpoludnie...

 • Počas kampane "Do školy na bicykli" sa zapojili aj deti materskej školy. Deti počas kampane prichádzali do materskej školy na bicykloch, kolobežkách alebo odrážadlách. Niektoré deti z II. triedy si vyskúšali aj jazdu po cyklotrase. Správali sa veľmi zodpovedne, dodržiavali pravidlá a inštrukcie pani učiteliek. Pri pobyte vonku sa deti vozili na svojich bicykloch a v prípade nepriaznivého počasia sme využili odrážadlá na nadokrytej terase. Deti po skončení kampane dostali veľkú pochvalu a na pamiatku diplom s názvom "Do škôlky na bicykli."

 • Cvičím, cvičíš, cvičíme...

  Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9.-30.9., nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita , ktorá spája ľudí bez ohľadu na ich zázemie.

  Aj deti z našej školy sa do Európskeho týždňa športu aktívne zapojili a v rámci hodín telesnej výchovy absolvovali pásmo súťaží a hier pod názvom Cvičím, cvičíš, cvičíme. Na konci boli všetci víťazi a nikto nebol porazený. Veríme, že chuť hýbať sa, športovať, skákať cez švihadlo, hrať loptové hry, behať a naháňať sa, ich neomrzí ani v čase, kedy sa s nami už teplé letné počasie rozlúčilo a nastupuje sychravá jeseň. Môžeme im popriať staré známe: BUĎ FIT !

 • Činnosť záujmových útvarov začína od 5.10.2020. O termínoch jednotlivých ZÚ budú rodičia žiakov informovaní prostredníctvom slovníčkov.

 • https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf

  Oznam o aktualizovaných opatreniach MŠVVaŠ SR od 16. 09. 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) zverejnilo 16. 09. 2020 aktualizovaný Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Z neho vyplývajú pre nás opatrenia a odporúčania, ktoré budeme dodržiavať až do odvolania.

  Pri vstupe do budovy školy bude žiakom naďalej vykonávaný náhodný ranný filter. Prosíme rodičov, aby naďalej zabezpečili pre svoje deti každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je pre žiakov 1. stupňa vysoko odporúčané.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria