Aktuálny dátum a čas

Pondelok 27. 3. 2023

Návštevnosť

Počet návštev: 651082

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Dnes prišli na návštevu do základnej školy predškoláci a vyskúšali si, aké je to sedieť v laviciach a učiť sa spolu s veľkými žiakmi. Téma bola Deň vody.

 • Dovoľujeme si Vás pozvať na spoločné ZRPŠ pre rodičov detí, ktoré sú v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

  Termín: 27.3.2023 o 15:30

  Miesto: Budova ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom ( hore na poschodí )

  Srdečne sa tešíme na Vašu účasť.

  S pozdravom vedenie ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom

 • „ČO JE TU DNES VEĽKÝ BÁL? A ČI DÁKY KARNEVAL?

  SPRIEVOD MASIEK KRÚŽI V KRUHU,

  JEDNA MASKA STRIEDA DRUHÚ.“

  ...takto presne to vyzeralo na karnevale v našej MŠ. Chvíľami sme mali všetci pocit, že sa trieda premenila na rozprávku, kde sa ocitli rôzne rozprávkové bytosti, piráti, princezné, víly aj lienky. Samozrejme, nemohli chýbať policajti či hasiči a ďalšie prenádherné, dokonca podomácky vyrobené masky ako vláčik, škorpión a mnohé ďalšie. Nielen tanec, smiech, ale aj hry a sladké občerstvenie vyčarili na tváričkách detí úsmev.

 • Dnes sa konala v našej škole súťaž v prednese poézie a prózy. Deti sa predstavili s peknými básňami, bolo ťažké vybrať najlepších recitátorov...Porota napokon udelila ceny týmto šikovným žiakom:

  1. miesto Sebastián Piatrik, Petra Švančárková

  2. miesto Tobias Bagin

  3. miesto Terezka Hrubošová

  Gratulujeme!

 • Aj mesiac február, hoci je krátky, bol plný zaujímavých a poučných aktivít. Okrem super besedy s Lovcom hradov, sme sa napríklad zapojili do výtvarnej súťaže Vtáctvo mokradí, chodili sme na vychádzky, oslávili sme Valentína, rozptávali sa o zvykoch a tradíciách, fašiangovali sme pri piesňach a tancoch a dokonca sme si zahrali futbal na snehu :-)

 • Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Skalka nad Váhom

  pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční

  dňa 5. apríla 2023 (streda) v čase od 13.30 do 16.00 hodiny v budove školy na poschodí.

  Zápisu sa zúčastnia deti aj ich zákonní zástupcovia.

  K zápisu do 1. ročníka je potrebné, aby si zákonný zástupca priniesol platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  Povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku života a dosiahne školskú spôsobilosť. To znamená, že zápis je určený pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

 • Po konzultácii s úradom ÚVZ SR, budú deti v základnej škole opätovne používať vlastné uteráky na ruky. Prosíme, aby si každý doniesol vlastný uteráčik. Zároveň chceme poprosiť, aby každý doniesol jednu krabičku hygienických vreckoviek.

 • Dňa 7.3. 2023 (utorok) sa bude v dopoludňajších hodinách konať školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Všetky deti si pripravia poéziu alebo prózu primeranú veku.

 • Vo štvrtok 16.2.2023 navštívil našu školu Lovec hradov Lukáš so zaujímavou prednáškou o svojom "hradnom cestovaní". Pútavo nám porozprával nielen o slovenských, ale i rakúskych, talianskych, českých a slovinských hradoch, o existencii ktroých sme nemali ani tušenie. Mnohých z nás jeho rozprávanie nadchlo a už teraz si plánujeme, koľko hradov cez prázdniny "ulovíme ". Tí, ktorí sa prednášky nemohli zúčastniť, si môžu o tomto zaujímavom Lukášovom koníčku prečítať na jeho webe: https://www.lovechradov.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria