Navigácia

Aktuálny dátum a čas

Štvrtok 18. 1. 2018

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Vážení rodičia,

  dňa 15. januára 2018 o 15.30 hod. sa uskutoční v I. a II. triede Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 triedne rodičovské združenie, na ktoré Vás srdečne pozývame.

 • Srdečne Vás pozývame na ŠKOLSKÝ PLES.

  PLAGAT.pdf

 • Vianočné prázdniny sa uskutočnia od 23. decembra 2017 do 7. januára 2018. Žiaci prídu do školy a MŠ bude opäť v prevádzke v pondelok 8. januára 2018.

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103, 913 31 Skalka nad Váhom

  Tel.: 0915 853 747, e-mail: riaditel@zsskalka.sk, www.zsskalka.sk

  ZATVORENIE MŠ POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN

  Oznamujeme rodičom,

  že z dôvodu nízkeho záujmu o umiestnenie detí do MŠ počas vianočných prázdnin v období od 27.12 – 29.12.2017 (4 deti) a v období od 2.1. – 5.1.2018 (8 detí), čo neznačí ani 25% z počtu detí, bude prevádzka v danom období z ekonomických dôvodov prerušená.

  Bežná prevádzka MŠ bude od 08.01.2018.

 • Milí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na VIANOČNÚ BESIEDKU ZŠ, ktorá sa uskutoční na

  1. poschodí v prvej triede, dňa 19.12. 2017 (utorok) o 15.30 hod.

  Koledy, medovníky, teplý čaj, pokoj a pohoda Vás čaká v našej školičke.

 • Tešíme sa, že opäť po roku mohla naša škola prispieť k príjemnej atmosfére vianočných trhov v obci Skalka nad Váhom. Pod vedením pani učiteliek vystúpili deti z materskej a základnej školy s pásmom piesní, básní a kolied.

  PRAJEME VÁM POŽEHNANÉ VIANOCE.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria