Aktuálny dátum a čas

Sobota 6. 6. 2020

Návštevnosť

Počet návštev: 410267

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • ŠKD začína o 6:45 do 7:30 , po vyučovaní pokračuje ŠKD do 15:45

  Prosíme, aby ste si prišli pre deti, ktoré nebudú chodiť na obed od 12:00 do 12:10

  Vyučovanie bude podľa štandardného rozvrhu hodín, podľa možností sa budeme zdržiavať čo najviac vo vonkajších priestoroch školy.

  Nárok na odpustenie poplatku z ŠKD majú len deti, ktoré nebudú chodiť na obed.

 • Odhlasovanie žiakov/detí zo stravy od 1. 6. 2020 do konca školského roku 2019/2020 je možné na telefónnom čísle 032/6584 206 v čase od 6.45 - 7.15 hod. alebo deň vopred. V prípade, ak zákonný zástupca nestihne odhlásiť svoje dieťa zo stravy do 7.15 hod., externý výdaj v danom dni nie je možný a v tomto prípade zákonný zástupca hradí plnú sumu stravy. Za pochopenie ďakujeme.

 • Mesiac máj sa blíži ku koncu a s ním aj naša neplánovaná odluka v školskom klube. Tešíme sa, že deti sa zapájali do výziev a posielali svoje výtvory a práce. Všetkým ďakujeme a už sa veľmi tešíme na stretnutie v júni.

 • Prosíme rodičov prijatých detí do materskej školy od 1.6. 2020, aby si pred nástupom dieťaťa/detí prečítali "Prevádzkový poriadok MŠ" platný od 1.6.2020. Tento dokument nájdete v sekcii: Materská škola - Prevádzkový poriadok MŠ.

 • - v zariadení je zabezpečená dezinfekcia priestorov a hračiek

  - maximálna doba výučby bude 9 hodín denne s maximálnym počtom 20 detí ( v MŠ 15 detí) v jednej skupine

  - vytvorená skupina sa nebude meniť

  - rodičia zabezpečia náhradné rúško, ktoré bude mať dieťa odložené v skrinke

  - dochádzka do zariadenia sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe

  - pri nástupe dieťaťa bude musieť rodič predložiť vyhlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky ochorenia COVID - 19

  - každý deň bude vykonaný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty

 • Pred nástupom do zariadenia rodič vypíše prehlásenie, že u dieťaťa sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov:

  • telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška
  • malátnosť, neprimeraná únava
  • začervenané, zapálené oči s výtokom
  • upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom
  • hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)
  • bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch
  • suchý dusivý kašeľ
  • vlhký produktívny kašeľ
  • vracanie
  • náhla strata chuti a čuchu
  • riedka stolica ni
 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ realizuje prieskum záujmu rodičov žiakov ZŠ a detí MŠ o umiestnenie dieťaťa do zariadenia od 1. júna 2020.

  Záväzné nahlásenie je možné uskutočniť nasledovne formou SMS alebo mailom do 25.5.2020 do 10,00hod.:

  MŠ - 0903 805 443

  ZŠ - 0915 853 747

  mail - riaditel@zsskalka.sk

 • Na základe aktivity a spolupráce našich žiakov, sa členovia MZ rozhodli, že budeme na koci roka hodnotiť žiakov známkou. Hodnotená bude celková aktivita, doterajšie výsledky, projekty a odovzdané práce, samozrejme budú zohľadnené rôzne možnosti žiakov a ich podmienky. Uvedomujeme si, že táto známka nebude celkom objektívna, preto sa určite prikloníme k miernejšiemu hodnoteniu. Ak by niekto napriek tomu nebol so známkou spokojný, môže požiadať o komisionálne preskúšanie.

 • Vážení rodičia, na stránke www.daffer.sk si môžete pozrieť o ktoré zošity a pomôcky máte záujem a po návrate do školy pošleme spoločnú objednávku.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria