Navigácia

Aktuálny dátum a čas

Streda 22. 11. 2017

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Milí rodičia,

  dňa 22. 11. 2017 o 15.00 hod. Vás srdečne pozývame na športovú akciu pre žiakov Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103, ktorá sa bude konať v priestoroch budovy ZŠ s MŠ pod názvom

  OCI, MAMI ŠPORTUJ S NAMI !

  Deti a žiaci budú spolu s Vami zdolávať rôzne športové disciplíny, preto je vhodné si priniesť športovú obuv i odev.

  Tešíme sa na Vás. Kolektív ZŠ s MŠ

 • Do galérie Bábkové divadlo v Žiline boli pridané fotografie.

  Dňa 16.11. 2017 sa naši predškoláci a žiaci prvého stupňa spolu s pani učiteľkami veľmi dobre zabavili v Bábkovom divadle v Žiline na divadelnom predstavení Hlbokomorské rozprávky. Naši žiaci už vedia ako sa správať v divadle. Stali sa divákmi, sedeli v obecenstve a odniesli si naozaj krásny kultúrny zážitok z predstavenia pre deti.

  Fotografie z tohoto dňa si môžete prezrieť v našej fotogalérii.

 • Vážení rodičia,

  dňa 13. novembra 2017 o 15.30 hod. sa uskutoční v I. a II. triede Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 triedne rodičovské združenie, na ktoré Vás srdečne pozývame.

 • Jesenné prázdniny pre školákov sa uskutočnia od 30. októbra (pondelok) do 31. októbra 2017 (utorok).

  Školské vyučovanie po prázdninách a štátnom sviatku sa začne

  2. novembra 2017 (štvrtok).

  Materská škola je počas jesenných prázdnin v prevádzke.

 • 26. 10. 2017

  Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali Čitateľský maratón.
   
  Čítali, prezentovali a rozprávali sme sa o knihe J. Čapka - O psíčkovi a mačičke.
   
  Aj žiaci 1. ročníka nám predviedli svoje pokroky v čítaní zo Šlabikára.

 • 26. 10. 2017

  Skalnaté divadlo opäť ožíva pod vedením pani vychovávateľky Bc. Ivany Dužekovej, ktorá nadviazala na 21 - ročnú divadelnícku tradíciu v Základnej škole s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 a vedie  divadelný krúžok. Prvé divadlo s názvom - "Únos starkých" odohrali mladí divadelníci v Dome kultúry dňa 25.10.2017 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

   

  Vznik Skalnatého divadla  sa datuje do roku 1996, kedy žiaci Základnej školy v Skalke nad Váhom 103 pod vedením pána učiteľa Pavlíka nacvičili svoje prvé divadelné predstavenie pod názvom „ O nás pre Vás „ . Bolo to hudobno-tanečné predstavenie, ktorého slávnostná premiéra sa konala 22. novembra 1996 v kultúrnom dome a predstavenie malo taký úspech, že o ňom vtedy písali aj v novinách. Od vtedy uplynulo takmer 21 rokov. S týmto predstavením žiaci zo Skalky navštívili okolité školy a dve predstavenia odohrali dokonca v Ružomberku. Vystúpenia Skalnatého divadla mali taký ohlas, že rozhovor s účinkujúcimi odvysielalo aj DCA radio a 24. januára 1997 vysielala Slovenská televízia tanečnú časť predstavenia. Krajské kultúrne stredisko ocenilo Skalnaté divadlo čestným uznaním. V druhom roku fungovania, čiže pred dvadsiatimi rokmi, pokračovalo divadlo v úspešnej činnosti. Deti dokonca vystupovali spolu s mímom Vladom Kulíškom na mikulášskom večierku pre deti z celého Trenčína. So svojim programom vystúpili napríklad aj na Stretnutí mládeže Čiech a Slovenska v Trenčianskych Tepliciach. V januári 1998 školu navštívala redaktork

 • 25. 10. 2017

  Deti z materskej a základnej školy dnes opäť po roku potešili babičky a deduškov z našej obce. Piesňami, básňami a tancom  rozveselili a rozohriali srdiečka všetkých prítomných, ktorí sa zišli v Dome kultúry v Skalke nad Váhom

  Veľký úspech malo naše prvé divadlo - Únos starkých, ktoré nacvičila s deťmi pani vychovávateľka Ivanka Dužeková na dramatickom krúžku. 

  Skalnaté divadlo opäť ožíva. Už sa tešíme na ďalšie vystúpenia našich malých hercov.

 • V utorok 24.10.2017 od 15:00 hod. sa v našej škole konali Jesenné tvorivé dielničky.

  Rodičia so svojimi deťmi, priatelia školy a každý kto mal chuť prišiel a v príjemnej atmosfére tvoril rôzne aranžmány, dekorácie, ozdoboval tekvičky. Pani vedúca jedálne nám pripravila chutné a zdravé očká s hráškovou a mrkvovou nátierkou. Pri práci sme vyhladli a tak sme sa i zdravo posilnili.

  Jesenné dekorácie a tekvičky si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

 • Týždeň jablka
   
  V čase 16.10. - 20.10.2017 sme vrámci projektu Žijem zdravo organizovali na našej škole Týždeň jablka.
   
  Téme jablko sme sa venovali na výtvarnej výchove, hudobnej výchove, slovenskom jazyku, matematike aj v školskom klube.
   
  Uskutočnili sme výstavku jabĺk, súťaž o najkrajšie jabĺčko, zaspievali sme si aj zatancovali. 

 • Mesiac úcty k starším

   

            Október je mesiac, ktorý nám pripomína jednu z najvzácnejších cností človeka a to je úcta k starším. Úcta k tým, ktorí nás milujú a ktorí nám mladším odovzdávajú vekom nadobudnuté a nezaplatiteľné skúsenosti. Pri príležitosti tohto sviatku sa v našej MŠ Skalka nad Váhom 103 dňa 18.10. 2017 uskutočnilo slávnostné posedenie, kde si naši škôlkari pre starých rodičov pripravili pestrý a zaujímavý program.

           Bohaté básničky, pesničky a úprimné slová vďaky vyvierajúce zo sŕdc detí venované starkým, dojali nejedného z nich. Deti im zahrali známu rozprávku Ako dedko ťahal repku, ktorá všetkých rozveselila a mala u starých rodičov veľký úspech. Po slovách vďaky, lásky a úcty si deti zavolali svoje babičky a deduškov do tanca na známu pieseň „Už mi lásko není 20 let“. Po krátkom tanci na všetkých čakala pripravená tvorivá dielňa, kde si spolu s deťmi vyskúšali zručnosť aj starí rodičia.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria