Aktuálny dátum a čas

Utorok 29. 9. 2020

Návštevnosť

Počet návštev: 437332

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Cvičím, cvičíš, cvičíme...

  Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9.-30.9., nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita , ktorá spája ľudí bez ohľadu na ich zázemie.

  Aj deti z našej školy sa do Európskeho týždňa športu aktívne zapojili a v rámci hodín telesnej výchovy absolvovali pásmo súťaží a hier pod názvom Cvičím, cvičíš, cvičíme. Na konci boli všetci víťazi a nikto nebol porazený. Veríme, že chuť hýbať sa, športovať, skákať cez švihadlo, hrať loptové hry, behať a naháňať sa, ich neomrzí ani v čase, kedy sa s nami už teplé letné počasie rozlúčilo a nastupuje sychravá jeseň. Môžeme im popriať staré známe: BUĎ FIT !

 • Činnosť záujmových útvarov začína od 5.10.2020. O termínoch jednotlivých ZÚ budú rodičia žiakov informovaní prostredníctvom slovníčkov.

 • https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf

  Oznam o aktualizovaných opatreniach MŠVVaŠ SR od 16. 09. 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) zverejnilo 16. 09. 2020 aktualizovaný Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Z neho vyplývajú pre nás opatrenia a odporúčania, ktoré budeme dodržiavať až do odvolania.

  Pri vstupe do budovy školy bude žiakom naďalej vykonávaný náhodný ranný filter. Prosíme rodičov, aby naďalej zabezpečili pre svoje deti každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je pre žiakov 1. stupňa vysoko odporúčané.

 • Zapojte sa s nami

  Naša ZŠ s MŠ sa i tento rok zapojila do kampane zameranej na podporu zdravého,bezpečného a udržateľného dochádzania žiakov a pedagógov do škôl - Do školy na bicykli 2020. Šiesty ročník kampane sa uskutoční v dňoch 21. septembra až 2. októbra 2020.Súčasťou kampane je aj súťaž o hodnotné ceny pre školy. Hoci kampaň v názve hovorí o bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek spôsob prirodzeného pohybu pri dochádzaní do školy. Okolie našich škôl je čoraz vo väčšej miere obliehané automobilmi. Deti pri vstupe do školy dýchajú znečistený vzduch a čelia stresovým či nebezpečným situáciám. Školské dvory sa nám pomaly menia na parkoviská. Takto by predsa nemali vyzerať školy 21.storočia! Poďme to spolu zmeniť. Dokážme spolu, že tak ako vo VeľkomŠariši, Borskom Mikuláši, Bánove, Vlčanoch, Dunajskej Lužnej čiv Udavskom, kde jazdia desiatky detí každý deň na bicykli, to môže fungovať aj na Vašej škole! Kampaň nie je len o súťaži - ponúka návody a riešenia, ako zlepšiť školskú mobilitu. Tešíme sa na Vašu účasť!

 • 1.Skalnaté divadielko (Bc. Dužeková)

  - ZÚ pre deti, ktoré radi vystupujú na rôznych akciách, radi recitujú, spievajú a tancujú

  2.Školský časopis (Mgr. Cypriánová)

  - ZÚ, kde budú deti tvoriť školský časopis svojimi príspevkami a kresbami

  3. Hravá škola (Mgr. Macalová)

  - ZÚ bude v prvom rade zameraný pre deti, ktoré potrebujú pomoc špeciálneho pedagóga, alebo pomoc s nejakým vyučovacím predmetom

  Termín jednotlivých ZÚ bude závisieť od počtu a zloženia detí, ktoré sa prihlásia a bude zverejnený najneskôr do 5.10.2020

 • 11. 9. 2020

  Začiatok septembra tradične patrí téme Ochrany človeka a prírody ( OČAP ). Tentokrát sme sa tematicky venovali enviro témam, najmä téme triedenia odpadu. Pozreli sme si zaujímavé dokumenty a diskutovali o možnostiach zlepšenia situácie v našom okolí. Deťom sa veľmi páčil rap Sklo, plasty a papiere a tiež výtvarná aktivita, kedy si mohli vymaľovať obrázok na tému triedenia odpadu. Najkrajšie spracované obrázky budú zdobiť našu školu, aby sme si pripomínali, že triediť odpad je pre našu prírodu veľmi dôležité a prospešné. V druhej časti dňa sme sa presunuli na futbalový štadión v obci, kde sme sa venovali športu, hrám a jedna skupina detí opäť ( tak ako v júni ) vyzbierala v areály štadióna všetky odpadky. Vidíme, že im na prostredí v ktorom žijú skutočne záleží a patrí im za to poďakovanie. Odmenou nám všetkým bol vynikajúci obed, ktorý nám pripravili pani kuchárky a taktiež zdravé ovocie, ktoré naša škola dostáva v rámci programu „Školské ovocie“.

 • Vážení rodičia,

  ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že od 2. septembra 2020 je prevádzka materskej školy v čase od 6.30 - 16.00 hod.

  Odporúčame, aby dieťa do/z materskej školy sprevádzal vždy len jeden zákonný zástupca.

  Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. Minimalizuje svoj čas v priestoroch materskej školy.

  Zákonný zástupca predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy "vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021" a "vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti." Tlačivá budú dostupné vo vestibule školy.

 • Vedúca školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom oznamuje, že odhlasovanie žiakov/detí zo stravy je možné na telefónnom čísle 032/6584 206 v čase od 6.30 - 7.00 hod. alebo deň vopred.

  V prípade, ak zákonný zástupca nestihne odhlásiť svoje dieťa zo stravy do 7.00 hod., externý výdaj v danom dni nie je možný a v tomto prípade zákonný zástupca hradí plnú sumu stravy.

 • Každý žiak musí 03. 09. priniesť písomné vyhlásenie zákonného zástupcu. Tlačivo deti dostanú pri slávnostnom otvorení šk. roka. Bez podpísaného vyhlásenia nemôže žiak do budovy školy vstúpiť. Po prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni musí rodič vždy predložiť vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Obidve tlačivá si môžete vyzdvihnúť vytlačené vo vestibule školy.

  Pri vstupe bude žiakom vykonaný ranný filter. V prípade opakovaného namerania zvýšenej telesnej teploty min. 37,2 °C nebude môcť dieťa do školy nastúpiť.

 • Šk. rok sa začne 2.9.2020 v priestoroch ZŠ s MŠ o 9,00 hod.

  Odchod detí bude o 10,00. V tento deň ŠKD ani obedy nebudú.

  Vstup do budovy majú povolený len rodičia prvákov. Pri vstupe sú povinné rúška.

  Prevádzka MŠ bude od 6,30 do 16,00.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria