Aktuálny dátum a čas

Štvrtok 6. 5. 2021

Návštevnosť

Počet návštev: 501969

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Vážení rodičia,

  od 29. 4. 2021 je v platnosti vyhláška ÚVZ SR, podľa ktorej sa zákonný zástupca nemusí v školách a školských zariadeniach preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

  Od pondelka 3. 5. 2021 je zákonný zástupca povinný vypísať/doručiť vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka, ktoré je prílohou oznamu.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Vedenie školy.

 • Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa s deťmi zapojili do záhradkárskej úlohy v projekte Recyklohry a zasadili sme na školskom dvore ďaľší ovocný stromček - sladkú čerešňu, ktorú nám darovala pani kvetinárka Evka.

  Aby sa stromčeku dobre rástlo, upratali sme aj školský dvor, deti hrabali, zametali, zbierali odpadky, ktoré sme potom triedili do kontajnerov pri obecnom úrade.

  Tešíme sa, že nám počasie vydržalo a mohli sme spraviť niečo prospešné pre našu milú planétu.

 • Pri príležitosti "Dňa Zeme" deti materskej školy sa celý týždeň zapájali do aktivít ako pomôcť našej Zemi. Sadili rastlinky, venovali sa bádateľským aktivitám, zbierali a separovali odpad v okolí. Deti si počas plnenia aktivít uvedomovali, aké je dôležité starať sa o našu planétu. Starajme sa o ňu spoločne :)

 • Vážení rodičia,

  od pondelka 26. 4. 2021 je nové tlačivo "Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu" , ktoré je potrebné v pondelok pri nástupe žiaka/dieťaťa do školy/materskej školy priniesť vypísané. Tlačivo je dostupné nižšie pod textom, príp. vo vestibule školy.

 • Dňa 22.4. 2021 (štvrtok) bude ŠKD do 15:00 z organizačných dôvodov.

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v termíne od 1. mája do 31. mája v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z.

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku. Prihláška sa nachádza na našej web stránke www.zsskalka.sk. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.

  Spôsob podania žiadosti: osobne, písomne poštou, e-mailom

 • Vážení rodičia.

  Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude od 7. 4. 2021 obnovené prezenčné vzdelávanie na základnej škole. ŠKD a Materská škola bude v riadnej prevádzke.

  Nástup žiaka/dieťaťa do školy/MŠ je podmienený podpísaním čestného vyhlásenia oboch zákonných zástupcov + predložením negatívneho testu na Covid-19 a vyhlásením bezinfekčnosti Vášho dieťaťa.

  Všetci žiaci školy a deti MŠ budú na stredu prihlásení na stravu. V stredu do 7.00 hod. je možné stravu odhlásiť telefonicky v školskej jedálni. Prosíme Vás o dôsledné odhlasovanie detí zo stravy v prípade neprítomnosti v škole/MŠ.

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme vám, že aj v týždni od 29. marca 2021 bude pokračovať pre žiakov ZŠ dištančné vzdelávanie.

  Materská škola v prevádzke taktiež nebude.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ s MŠ.

 • 22. marec patril Dňu vody. Každý rok máme v ŠKD množstvo zaujímavých aktivít. Rôzne hry, kvízy, tematické tvorenie, vychádzka spojená s čistením brehu rieky Súčanky, zostali tento rok iba nesplneným snom. Vyhlásili sme aspoň súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť všetky šikovné deti. Témou bola jednoducho VODA. Deti mohli posielať kresby, výrobky, projekty či fotografie... Ďakujeme všetkým, ktorí nelenili a do súťaže sa zapojili. Veľmi nás to potešilo. Všetky príspevky boli super, ťažko sa vyberal jeden víťaz, preto odmenu dostanú všetky deti, ktoré poslali svoje dielko. Avšak špeciálnu cenu poroty udeľujeme výrobku " Plačúci panáčik " od Nicol Hajmachovej. Gratulujeme!!!

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že na základe vyhlášky vydanej riaditeľkou RUVZ Trenčín zo dňa 17. 03. bude aj v týždni od 22. 03. 2021 pokračovať pre všetkých žiakov školy dištančné vzdelávanie. Materská škola v prevádzke nebude.

  Prosíme všetkých rodičov, aby sledovali webové sídlo školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria