Navigácia

Aktuálny dátum a čas

Streda 18. 7. 2018

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • D o galérie Tábor s dennou dochádzkou- ŠKD 4. časť - Trenčianske Teplice, boli pridané fotografie.

 • Do galérie Tábor s dennou dochádzkou - ŠKD Skalka 1.časť - rozvoj enviromentálnych a kreatívnych zručností, boli pridané fotografie.

 • :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

  Letné prázdniny v školskom roku 2017/2018 sa začnú

  2. júla (pondelok) a potrvajú do 31. augusta 2018 (piatok).

  Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018 (pondelok).

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka a oddychu.

  :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)

 • 29.06.2018

  Desať mesiacov od začiatku nového školského roka 2017/2018 ubehlo ako voda a my sme sa lúčili so štvrtákmi, ktorí odchádzajú do okolitých škôl.

  Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo na Obecnom úrade dňa 29.06.2018 v Skalke nad Váhom, kde boli žiakom odovzdané vysvedčenia.

  Jednotlivci boli odmenení starostom obce Antonom Horečným za reprezentáciu obce a školy.

  Riaditeľka školy Mgr. Mária Balážová odmenila knihami žiakov za výborný prospech, vzornú prípravu na vyučovanie a vzorné správanie.

 • Milí žiaci, rodičia, priatelia školy,

  srdečne vás pozývame na slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2018 o 9.00 hod. na Obecnom úrade v Skalke nad Váhom.

  ŠKD je v prevádzke od 10.00 hod. do 16.00 hod.

 • Noc s Andersenom sa tento rok uskutočnila dňa 22.06.2018. Čítali sme rozprávočky, riešili rôzne úlohy v tímoch, ale i individuálne, súťažili sme, hodovali a našli Andersenov poklad.

  Unavení, ale šťastní a plní zážitkov sme sa uložili do spacákov a pri rozprávočke sladko zaspali.

  Kto sa zúčastní z našich žiakov a predškolákov opäť o rok?

  Predpokladáme, že opäť všetci....:)

  Už teraz sa veľmi tešíme.

  Ďakujeme rodičom, ktorí pripravili veľkolepé pohostenie pre našich drobcov na stanoviti STOLČEK PRESTRI SA.

 • Dňa 22.06.2018 prijal pozvanie do našej školy pán spisovateľ Branislav Jobus.

  Predstavil nám svoju tvorbu. Deti už jeho knižky poznajú, radi ich čítajú a potešili sa, keď nám ku každej zaspieval pieseň.

  Každá jeho knižka má svoj príbeh. Inšpiráciu k napísaniu knihy Zvon dostal pán spisovateľ práve v dedinke Skalka nad Váhom, čo nás veľmi potešilo.

  Ďakujeme za nezabudnuteľnú besedu plnú humoru, piesní, ale i ponaučenia.

  Prajeme pánovi spisovateľovi ešte veľa dobrých nápadov a inšpirácií k napísaniu tých najlepších knižiek pre nás, jeho čitateľov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria