Aktuálny dátum a čas

Piatok 15. 1. 2021

Návštevnosť

Počet návštev: 468508

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa obce Skalka nad Váhom bude prevádzka materskej školy do 22. 01. 2021 prerušená.

  1. stupeň ZŠ - vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančnou formou aj v termíne od 18. 01. do 22. 01. 2021.

  O podmienkach nástupu žiakov do školy a detí do materskej školy bude informovať prostredníctvom edupage, podľa aktuálnej vyvíjajúcej sa situácie. Za porozumenie ďakujeme.

 • Od 11. 1. 2021 bude prevádzka materskej školy do piatku 15. 1. 2021 prerušená. Predpokladaný nástup detí do materskej školy je od 18. 1. 2021. Podmienky nástupu do materskej školy budú závisieť od vývoja situácie, o ktorých vás budeme informovať. Za porozumenie ďakujeme.

 • Na základe rozhodnutia MŠ SR, sa budú deti ZŠ vzdelávať od 11.1.2021 do 15.1. 2021dištančne. Predbežný nástup do školy je 18.1.2021.

  Bližšie informácie ohľadom prevádzky MŠ budú poskytnuté vo štvrtok 8.1.2021 po dohode so zriaďovateľom.

 • Milí žiaci, deti a rodičia.

  Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu najbližších.

  Vianoce plné štedrosti, lásky, pokoja a krásny nový rok

  želá kolektív ZŠ a MŠ Skalka nad Váhom.

 • Rozhodnutie RÚVZ Trenčín ohľadom karantény

  Vážení rodičia, v pripojených súboroch sú oficiálne rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 • Vážení rodičia,

  vzhľadom na vyťaženosť RÚVZ sme doposiaľ neprijali oficiálne vyjadrenie ku karanténnym opatreniam, iba telefonické.

  Na zabránenie vzniku a šíreniu COVID-19 musí každý žiak/dieťa, ktorý(é) bol(o) v kontakte s pozitívnou osobou dodržiavať karanténne opatrenia, ktorým je potrebné sa podrobiť v súhrnnej dĺžke minimálne 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, t.j.

  do 18. 12. 2020 vrátane platí pre žiakov základnej školy

  a

  do 20. 12. 2020 vrátane platí pre deti materskej školy.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že z dôvodu pozitívne testovaného pedagogického zamestnanca a žiaka, bude Základná škola zatvorená do 18. 12. 2020 a Materská škola do 20. 12. 2020. Tieto dátumy určujú, dokedy treba dodržať karantému žiakov základnej školy a detí materskej školy. Nariadenie RÚVZ bude k dispozícii v pondelok 14. 12. 2020. Prosíme rodičov, aby sledovali edupage ohľadom dištančného vzdelávania žiakov základnej školy.

  Školské prázdniny/vianočné sú od 21.12. 2020 do 10. 01. 2021. Materská škola bude zatvorená do 10. 01. 2021. Prevádzka ZŠ s MŠ začína 11. 01. 2021.

 • Zajtra 11.12.2020 bude ZŠ s MŠ uzavretá z dôvodu pozitívneho testu jedného zo zamestnancov. O ďalšom postupe, na základe inštrukcií z Regionálneho úradu, Vás budeme v priebehu nasledujúcich dní informovať.

 • Aj naše deti z materskej školy sa pripravovali na príchod Mikuláša. Vyrábali rôzne výrobky, maľovali obrázky, učili sa piesne a básne o Mikulášovi, ktoré zaspievali a zarecitovali, keď Mikuláš s čertíkom naozaj do škôlky prišli. Deti za odmenu, že celý rok doma a v materskej škole poslúchali dostali sladké balíčky, ktoré ich veľmi potešili.

 • Z organizačných dôvovdov bude činnosť ŠKD v najbližších dňoch upravená následovne:

  Dňa 9.12.2020 (streda) ranná ŠKD nebude. Deti, ktoré prídu pred 7: 20, budú čakať dole v šatni.

  Dňa 10.12.2020 (štvrtok) činnosť ŠKD bude do 14:30.

  Ďakujeme za pochopenie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria