Navigácia

Aktuálny dátum a čas

Streda 21. 3. 2018

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Milí rodičia, veľa z vás si kladie otázky „Je moje dieťa pripravené nastúpiť do školy? Zvládne to? Bude stíhať tempu učiva? ...

  Máte stále pochybnosti?

  Pozývame Vás, rodičov predškolákov dňa 28. 03. 2018 o 16.00 hod. na Prezentačný deň v Základnej škole Skalka nad Váhom, kde sa uskutoční prednáška na tému:

  ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

  Prednášku bude viesť PaedDr. Eva Stupková, ktorá viedla test školskej zrelosti v našej materskej škole. Po prednáške vám rada zodpovie na vaše otázky.

  Tešíme sa na Vás.

 • Dňa 14.03.2018 reprezentovali našu školu v sídle TSK, víťazi školského kola Lucia Ondrkálová ( próza) a Jakub Jančo (poézia) v recitačnej súťaži na Obvodnom kole Hviezdoslavov Kubín v Trenčíne.

  JAKUBKO JANČO sa umiestnil na 3. mieste v prednese poézie.

  Blahoželáme Jakubovi ku krásnemu umiestneniu a veríme, že spolu s Luckou naďalej budú čítať knižočky a ostanú verní recitácii a prednesu slovenskej literatúry.

 • Vážení rodičia,

  riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 Vás srdečne pozýva na prezentačný deň našej školy, ktorý sa uskutoční dňa 28. marca 2018 o 16.00 hod. na 1. poschodí v prvej triede ZŠ.

  Program:

  1. prednáška na tému Školská zrelosť (PaedDr.Stupková)

  2. prezentácia školy - Školský vzdelávací program, metódy vo výučbe, aktivity, výsledky školy, spolupráca školy (Mgr. Mária Balážová)

  3. informácie o futbalovom krúžku, ktorý otvoríme v šk.roku 2018/2019 v spolupráci s futbalovým klubom OFK Slovan, Skalka nad Váhom (Ing. Tibor Grófik)

 • Dňa 07. marca 2018 reprezentovali víťazi školského kola Hviezdoslavov Kubín našu školu na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín málotriednych škôl v Základnej škole s materskou školou, Dubodiel.

  V súťaži recitovali žiaci ( 2.- 4. ročníka) z málotriednych škôl: ZŠ Kálnica, ZŠ Mníchova Lehota, ZŠ s MŠ Dubodiel, ZŠ Neporádza, ZŠ Selec, ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom.

  Naši šikovní recitátori získali ocenenia:

  3. miesto Jakub Jančo (poézia)

  3. miesto Lucia Ondrkálová (próza)

  Blahoželáme a tešíme sa z tohto krásneho úspechu.

 • Posledný februárový deň sme si v ŠKD spríjemnili súťažno – zábavným popoludním pod názvom TALENT ŠKOLY. Do súťaže sa prihlásilo 14 žiakov s rozličnými vystúpeniami. Naše talenty sa predviedli so spevom, recitáciou, cvičením, kúzlením, hraním na hudobný nástroj, ukázali nám triky s kartami a gumičkami a výtvarne nadaní žiaci sa predstavili s kreslením i tvorbou karikatúry.

  1. miesto Eliška a Šimon Gažioví
  2. miesto Hanka Košútová
  3. miesto Sárka Malecová

  Ďakujeme všetkým súťažiacim a víťazom srdečne blahoželáme!

 • Naša škola sa už niekoľko rokov úspešne zapája do celoslovenského projektu Recyklohry, školského recyklačného programu, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

  Zapájaním sa do takýchto projektov by sme radi prispeli k ochrane životného prostredia a aspoň malou pomocou sa pokúsili zachrániť svet od odpadu.

 • Jarné prázdniny sa uskutočnia od 19. februára 2018 do 23. februára 2018.

  Vyučovanie pokračuje dňa 26. februára 2018 (pondelok).

  Materská škola je počas jarných prázdnin v prevádzke.

 • Dňa 16. februára 2018 sa konalo školské kolo v prednese poézie a prózy.

  Umelecký prednes detí:

  V I. kategórii

  - žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl vo veku 7 – 10 rokov( súťažilo 7 žiakov),

  - umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,

  - umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.

  Výsledky v I.kategórii:

  Poézia

  1. miesto Jakub Jančo

  2. miesto Eliška Gažíová

  3. miesto Sárka Malecová

  Próza

  1. miesto Lucia Ondrkálová

  Víťazom blahoželáme. Postupujú do okresného kola.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria