Navigácia

Aktuálny dátum a čas

Utorok 10. 12. 2019

Návštevnosť

Počet návštev: 355713

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Naša škola je už niekoľko rokov zapojená v programe Školské ovocie. Vďaka tomu sme v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ( PPA ) získali pre našu školu 5 sadeníc ovocných stromčekov, ktoré sme si zasadili pred školou. Budeme sa o ne vzorne starať a tešiť sa, kedy nám prinesú prvé ovocie. Spoločnými silami sme zasadili jabloň Red Topaz, marhuľu Hargrand, slivku Čačanská lepotica, čerešňu Sweet early a broskyňu / nektarinku Crimson Gold. Ďakujeme p. vedúcej školskej jedálne, ktorá školu do projektu prihlásila a sprostredkovala pre nás tieto sadeničky a zároveň ďakujeme p. starostovi za pomoc pri príprave pôdy pre výsadbu.

 • Milí rodičia, pozývame Vás na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční dňa 17.12.2019 o 16.00 hod.v Materskej škole. S pekným vianočným programom sa na Vás tešia vaše deti a pani učiteľky.

 • Každoročne s deťmi intenzívne prežívame chvíle pred blížiacimi sa Vianocami adventným tvorením, rozprávaním o tradíciach, učíme sa vytvárať a vážiť si hodnoty ... jednoducho - byť lepšími. Čas strávený v ŠKD vypĺňame počúvaním kolied, sledovaním krásnych vianočných príbehov, zútulňovaním prostredia, tradičnou výrobou adventného venca, ktorého štyri sviece budú pre nás až do príchodu vianočných prázdnin symbolizovať mier, vieru, lásku a nádej...Dúfam, že takto pozitívne naladení zostaneme aj v novom roku 2020.

 • Pozvánka

  Srdečne Vás pozývame na Vianočnú besiedku vo štvrtok 19.decembra o 16.hod. v ŠKD.

 • Milí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na vianočné tvorivé dielničky, ktoré sa uskutočnia v utorok 10.decembra 2019 o 15.00 hod v ŠKD.

 • Dňa 6. 11. 2019 ku nám do ZŠ s MŠ zavítali v krásnych slovenských krojoch Dominika a Maťo. Predstavili nám rôzne hudobné nástroje, na ktorých nám predviedli hudbu ešte našich starých a prastarých rodičov. Zahrali na hudobných nástrojoch ako píšťala, ústna harmonika, fujara, gajdy, ozembuch, harmonika a iné. Deťom porozprávali o týchto hudobných nástrojoch, pri akej príležitosti sa kedysi používali a taktiež nám aj zaspievali. Spestrením pre deti bolo vyskúšať hrať na ozembuch a chlapci nám predviedli veselý tanec.

 • Prvú úlohu RECYKLOHIER pre tento školský rok máme úspešne za sebou...

  Venovali sme sa v nej klimatickej kríze. Pozreli sme si zaujímavé video o tom, ako stromy a rastliny pomáhajú znižovať CO2 v ovzduší. Dozvedeli sme sa, že jeden hektár listnatého lesa v podmienkach mierneho pásma vyprodukuje za rok asi 10 ton kyslíka (ihličnatý les asi o tretinu menej). Toto množstvo za rovnakú dobu „nasýti pľúca“ zhruba 38 ľudí.

  Preto sme na našom školskom dvore vysadili sadenicu orgovánu, o ktorý sa budeme vzorne starať, aby sa nám na jar krásne zazelenal a vykvitol.

 • Mesiac úcty k starším

  K príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ dňa 23. 10. 2019 vystúpili so svojim pekným a pestrým programom deti základnej a materskej školy pre Jednotu dôchodcov v KD Skalka nad Váhom. O deň neskôr potešili deti z materskej školy aj dôchodcov Centra sociálnych služieb v Skalke nad Váhom a obdarili ich malým darčekom, ktorý pre nich vytvorili. Deti a žiaci boli obdarení vrúcnym potleskom.

 • Zdravé zúbky

  V mesiaci október sa v našej materskej škole uskutočnila prednáška o „Zdravých zúbkoch.“ Deti sa dozvedeli ako často a právne si čistiť zúbky, čo by sa mohlo stať, keď si zúbky nevyčistia. Niektoré deti si vyskúšali na makete zubného chrupu vyčistiť zúbky a zistili, že netreba zabúdať aj na čistenie jazyka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria