Navigácia

Aktuálny dátum a čas

Pondelok 18. 6. 2018

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • http://zoobojnice.sk/slovenska-zoo-lympiada-2018/

  Bratia Martin a Maximilián Mikušíncovi z našej školy sa zaujímajú o zoológiu a ekológiu.

  Dňa 30. mája 2018, opäť po roku sa druhák Martin zúčastnil už 2. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže ZOO Lympiáda v Bojniciach.

  Tento rok sa však súťaže zúčastnil aj jeho brat, predškolák Maxík.

  To si predsa nemohli nechať ujsť. Rozhodli sa preveriť svoje vedomosti zo sveta zvierat.

  Maxík sa umiestnil na 3. mieste v kategórii MŠ a

  Martin sa umiestnil na 4. mieste v kategórii ZŠ 1. stupeň.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že posledný tréning futbalového krúžku, ktorý je poriadaný v spolupráci s OFK Skalka nad Váhom a Obecným úradom Skalka nad Váhom sa uskutoční 27.06.2018 o 16.00 hod. na multifunkčnom ihrisku za školou .

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že v spolupráci so ZUŠ v Nemšovej bude od septembra 2018 v priestoroch ZŠ v popoludňajších hodinách prebiehať výuka - hra na dychové nástroje( flauta, saxofón) a výuka vo výtvarnom odbore.

 • http://matematickyklokan.sk/

  Do medzinárodného ročníka matematickej súťaže Matematický klokan sa zapojili aj žiaci našej školy. Matematický klokan je najväčšou žiackou súťažou na svete. Do súťaže sa v tomto školskom roku 2017/2018 na Slovensku zapojilo 65 580 riešiteľov.

  Úspešnými riešiteľmi v našej škole sa stali nasledovní žiaci:

  Klokanko 1

  Sebastián Malec

  Hanka Košútová

  Klokanko 2

  Sofia Švančarková

  Klokanko 3

  Dominika Kováčiková

  Lucia Ondrkálová (umiestnila sa medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR)

 • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že na základe prieskumu záujmu rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas letných prázdnin bude prevádzka MŠ v mesiacoch júl a august 2018 nasledovne:

  od 02. 07. – 20. 07. 2018

  a

  od 20. 08. – 31. 08. 2018

 • Do galérie Olympiáda málotriednych škôl boli pridané fotografie.

  Deň detí sme oslávili v športovom duchu účasťou na Olympiáde málotriednych škôl, ktorá sa tento rok konala v Chocholnej - Velčiciach. Vyzbrojení dobrou náladou, chuťou súťažiť a zabávať sa, sme sa skoro ráno vydali na cestu autobusom do Chocholnej, kde nás na futbalovom ihrisku už čakali deti z ďalších škôl: Opatová, Mníchova Lehota, Selec, Častkovce, Chocholná­­­ – Velčice a Kálnica. Prežili sme krásne dopoludnie plné športu, súťaží a zábavy.

 • ŠPORTOVÝ DEŇ

  Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Dňa otcov Vás srdečne pozývame na športové stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa

  25.05.2018 od 15.00 hod. na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103.

  Program: Futbalový zápas otcov ZŠ proti MŠ

  Súťaže pre celú rodinu

  Guláš/občerstvenie

  Prineste si so sebou dobrú náladu, chuť športovať a zabávať sa :)

 • Milé mamičky,

  Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 Vás srdečne pozýva osláviť spoločne

  Sviatok všetkých mám

  v nedeľu 20.05.2018 o 15.00 hod.

  v Kultúrnom dome Skalka nad Váhom.

  Tešíme sa na spoločné stretnutie: deti materskej a základnej školy

 • V stredu 25.4. 2018 sme v rámci Svetového dňa Zeme ( 22.4.) opäť pripravili pre deti množstvo zaujímavých zábavno – vzdelávacích aktivít. Užili sme si Zelený deň, kedy všetci prišli do školy v zelenom oblečení. Vyučovanie aj pobyt v ŠKD boli spojené s osvetou a propagáciou Svetového dňa Zeme. Žiaci sa učili ako chrániť a zveľaďovať životné prostredie, riešili zábavný kvíz o triedení odpadu, vypracovávali pracovné listy a nakoniec spoločnými silami nakreslili kriedami veľký plagát, ktorý zdobil chodník pred našou školou.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria