Aktuálny dátum a čas

Pondelok 18. 10. 2021

Návštevnosť

Počet návštev: 536269

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Vedenie základanej školy oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia RÚVZ Trenčín sa prezenčná výučba obnoví v pondelok 11.10.2021. Žiaci nech prinesú podpísané vyhlásenie o bezpíznakovosti.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103 oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 7. 10. - 8. 10. 2021 (štvrtok, piatok) z dôvodu respiračného ochorenia detí.

  Prevádzka materskej školy bude obnovená od 11. 10. 2021 (pondelok). Prosíme rodičov, aby pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predložili vypísané tlačivo o bezpríznakovosti.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Vedenie školy.

 • Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9.-30.9., nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité, aby sa stal pohyb súčasťou bežného života čo najväčšieho počtu ľudí.

  Preto sme radi, že naša škola sa i tento rok zapojila do výzvy s podujatím Hravý telocvik a stala sa tak súčasťou veľkej športovej rodiny - 42 krajín Európy, na Slovensku 70 tisích detí a dospelých. V aktivitách určite nepoľavíme a počas celého roku budeme ďalej rozvíjať svoju vytrvalosť, koordináciu, chuť hýbať sa a posilovať tým svoj zdravý rast a imunitu.

 • https://www.youtube.com/watch?v=Qg7TCk41pI0&t=96sZaujímavú aktivitu pri príležitosti ETM pre našu ZŠ s MŠ pripravila Zelená župa v stredu 22. septembra. Počas informačného dňa na cyklotrase, ktorá vznikla v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie, nechýbali enviro vzdelávacie aktivity pre deti na tému mobilita a životné prostredie či aktivity venované doprave a ovzdušiu. Okrem nových poznatkov a dobrého pocitu z krásnej vychádzky si deti odniesli super darčeky a propagačné materiály. Ďakujeme TSK za milú akciu!


 • Pri vykonávaní testu postupujte podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

 • Dňa 14.9.2021 (utorok) o 15,30 hod. sa uskutoční ZRPŠ vo vonkajších priesotoroch MŠ (vzadu na terase).

 • Slávnostné otvorenie nového školského roku 2021/2022 sa uskutoční dňa 02.09.2021 v budove základnej školy v čase od 8:30 hod do 9:00 hod bez účasti rodičov, s výnimkou rodičov prvákov.

  V tento deň nie je v prevádzke školský klub detí (ŠKD ), tento začína fungovať v piatok 3.9.2021 od 6:45 hod do 16:00 hod. Prihlášky a šeky na poplatok 6€/mesiac dostanú žiaci pri otvorení.

  Stravovanie v školskej jedálni začne v piatok 3.9.2021. Je potrebné aby rodičia všetkých stravníkov, aj tých ktorí sa stravovali minulý šk.rok, prišli osobne prihlásiť dieťa na stravovanie, prípadne toto oznámili v jedálni telefonicky na č.032/6584206 vo štvrtok 2.9.2021. Následne v priebehu šk.roka je nutné, aby rodičia odhlasovali svoje deti ( ZŠ aj MŠ ) zo stravovania vždy deň vopred, prípadne do 7:00 hod ráno a to vždy telefonicky na vyššie uvedenom tel.čísle.

 • Vážení rodičia,

  škola zisťuje záujem o domáce AG samotesty pre žiakov prostredníctvom prihlasovania sa na akciu - v počte 25 ks na žiaka. Je nutné, aby rodič vyjadril záujem za každé svoje dieťa zvlášť. Prihlasovať treba najneskor do 25.8.2021 do 24:00 formou SMS s menom dieťaťa na č. 0915 853 747 ( p. riaditeľka ).

  Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

 • AKCIA SA PREKLADÁ na 04.09.2021 z dôvodu nepriaznivého počasia!!!

  Pred koncom školského roka sa aj naše deti zapojili do výtvarnej súťaže Lacove chrobáky, ktorej vernisáž sa uskutoční v parku Jozefa Lacu v areáli Pod Kopánkou v Ľuborči.

 • Našim predškolákom, ktorí v septembri prekročia brány školy, prajeme veľa zdravia, úspechov v škole, trpezlivosti pri učení, radosť z nových kamarátstiev a naplnenie detských snov. Zo srdca želajú deti materskej školy a pani učiteľky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria