Zoznam tried

Názov
Prvá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Kóšová
Druhá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Kóšová
Tretia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Mihóková
Štvrtá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Mihóková

© aScAgenda 2022.0.1323 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.02.2022

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria