Navigácia

Zoznam tried

Názov
Lienky Triedny učiteľ Mgr. Pavlína Habánková
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Bulejková Belanská
Učebňa Materská škola - trieda 1
Mravčeky Triedny učiteľ Mária Bakošová
Triedny učiteľ Bc.Zdenka Begáňová
Učebňa Materská škola - trieda 2
Prvá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Balážová
Druhá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Šmelková
Tretia Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Šmelková
Štvrtá Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Balážová

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.02.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria