Navigácia

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 21.01.2019 o 15.30 hod. na prvom poschodí základnej školy v prvej a druhej triede. Program: Polročné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov.

   

   

 • Aké knihy sme prečítali cez vianočné prázdniny

  Do galérie Aké knihy sme prečítali cez Vianoce boli pridané fotografie.

  Dnes 08.01.2019, prvý deň po vianočných prázdninách sme mali deň plný príbehov, rozprávok a krásnych knižiek.

  Druháci a tretiaci si priniesli do školy knižku, zo svojej domácej knižnice, ktorú prečítali počas vianočných prázdnin. Mnohí ju dostali pod vianočný stromček.

  Pred celou triedou každý predstavil spisovateľa, ktorý knihu napísal, názov literárneho diela, meno ilustrátora, vydavateľstvo, rok vydania a samozrejme všetci radi prezradili koľko má ktorá kniha strán a koľko veľa toho prečítali.

  V kruhu každý žiak odprezentoval svoju knihu a prerozprával vlastnými slovami obsah. Počas prestávky si deti vzájomne knihy vymieňali a ukázali krásne knižné ilustrácie. Tretiaci urobili aj zápis do Čitateľského denníka.

  Takýmto spôsobom nadobúdajú žiaci novú slovnú zásobu, získavajú širší rozhľad o svete, učia sa  čítať s porozumením, plynulo rozprávať svojimi slovami o prečítanom. Naši žiaci sú veľmi šikovní a čítanie im už ide veľmi dobre. Čítanie ich baví. Vedia skvele  a zaujímavo rozprávať o tom, čo prečítali .

  Viac fotografií si môžete pozreť v našej fotogalérii. 

 • Posledný deň v škole pred Vianocami

  Posledný deň v škole pred Vianocami sa oceňovalo a rozdávali sa darčeky.

 • Vianočný pozdrav

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny sa uskutočnia od 22. 12. 2018 do 7. 1. 2019.

  Nástup do školy 8. 1. 2019 (utorok).

   

   

 • Vianočná akadémia

  Do galérie Vianočná akadémia  konaná dňa 19.12.2018 boli pridané fotografie.

 • Oznámenie

  Oznámenie o zatvorení prevádzky ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103

   

  počas vianočných školských prázdnin

   

   Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 oznamuje rodičom, že v dňoch od 23.12.2018 do 06.01.2019   bude zatvorená prevádzka Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 z dôvodu školských vianočných prázdnin a v materskej škole z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí rodičmi a nerentabilnosti prevádzky.

   

   Materská škola bude opäť  v plnej prevádzke od  07.01.2019.

  Základná škola bude opäť v prevádzke od 08.01. 2019 po ukončení vianočných prázdnin. 

   

                                                                                                    

   

                                                                                                       Mgr. Mária Balážová

   

                                                                                                           riaditeľka školy

   

   

 • Vianočná akadémia - pozvánka

                                                                              

                                              Pozývame Vás na Vianočnú  akadémiu, 

                                            ktorá sa uskutoční dňa 19. 12. o 16.00 hod.

                                              v Kultúrnom dome  Skalka nad Váhom.

                                                S pekným vianočným  programom sa

                                           na Vás tešia Vaše deti ZŠ, MŠ a pani učiteľky.

 • Vianočné trhy v obci Skalka nad Váhom

  Do galérie Vianočné trhy v obci Skalka nad Váhom boli dňa 15.12.2018 pridané fotografie.

  V tretiu adventnú nedeľu dňa 15.12.2018 o 14.00 hod. spríjemnili vianočné trhy v obci Skalka nad Váhom deti a žiaci Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103. Pásmo vianočných piesní a básní predniesli deti vo veku 4 až 10 rokov pod vedením svojich pani učiteliek. 

  Pozývame všetkých rodičov a občanov Skalky nad Váhom na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 19.12.2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Skalke nad Váhom.

  Vo vianočnej akadémii vystúpi so svojim programom  aj Skalnaté divadlo. 

   

 • Vianočné tvorivé dielne v ZŠ

  Do galérie Vianočné tvorivé dielne v ZŠ boli pridané fotografie.

  Dňa 12.12.2018 sa už tradične v našej základnej škole uskutočnili  vianočné tvorivé dielne.  

  Najkrajšia a najhodnotnejšia je ručná práca.  Kreativitu našich žiakov a rodičov si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

 • Mikuláš zavítal do ZŠ

  Do galérie dňa 05.12.2018 Mikuláš zavítal do ZŠ boli pridané fotografie.

 • Mikuláš zavítal do MŠ

  Do galérie dňa 05.12.2018 Mikulá zavítal do MŠ boli pridané fotografie.

 • Predvianočná nálada v škole

  Do galérie Predvianočná nálada v škole boli pridané fotografie.

 • Vítanie Mikuláša v obci

  Do galérie Vítanie Mikuláša v obci boli pridané fotografie.

  Dňa 05.12.2018  v obci Skalka nad Váhom pred obecným úradom rozsvietil vianočný stromček Mikuláš. Žiaci Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 ho privítali vianočnými piesňami, koledami a zarecitovali mu básne s vianočnou tematikou. Mikuláš všetkých obdaroval sladkou odmenou.

 • Všetkovedko

  Všetkovedko - súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími 

  Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa takmer 20 000 druhákov, tretiakov a štvrtákov odvážne pustilo do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

  Deti odpovedali na netradičné úlohy, aby ukázali, že o svete už vedia ozaj veľa.

  Opäť po roku zabojovali v súťaži VŠETKOVEDKO aj naši najšikovnejší žiaci.

  Po  vypracovaní testov našimi žiakmi a vyplnení odpoveďových hárkov sme tieto zaslali do Bratislavy, kde ich v "Talentíde" vyhodnotia.

  Každý súťažiaci obdržal vlasný kód, pod ktorým si už 21.12.2018 bude môcť  vyhľadať predbežné   výsledky ako vyriešil dané úlohy a zistil svoju úspešnosť.

  Dňa 24.01.2019 budú na stránke VŠETKOVEDKO zverejnené celkové výsledky žiakov i školy.

  Do 30. 01. 2018    školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších.

  Našim šikovným riešiteľom držime päste a sme hrdí, že chcú reprezentovať školu a rozširovať si i takouto formou svoje vedomosti.

 • Imatrikulácia prvákov

  Pasovanie prvákov do cechu žiackeho

  Dňa 23. novembra 2018 bol pre našich prvákov významným dňom. V priestoroch Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 sa uskutočnilo pasovanie žiakov  prvého ročníka do cechu žiackeho. Účastníkov počas  celého programu sprevádzali rozprávkové bytosti. Pred pasovaním  prváci museli  absolvovať 4 skúšky (slabikovanie, čítanie, počítanie, anglický jazyk a spievanie spoločnej piesne), ktoré  zvládli bez problémov. Ukázali ako sa vedia popasovať s čítaním viet, počítaním príkladov, číslicami a ako dokážu spojiť hudbu s pohybom. V závere ich čakala sladká odmena, prijímacia listina, fixky a  prijatie medzi členov do cechu žiackeho. Záložku do knihy ako darček  im vlastnoručne vyrobili starší žiaci našej školy. Celý program pripravili pani učiteľky Bc. Ivanka Dužeková, Mgr. Ivetka Mihóková, Mgr. Baborka Korenačková.  Žiaci boli pasovaní do cechu žiackeho pani riaditeľkou Mgr. Máriou Balážovou.  

  Imatrikulácia prvákov sa uskutočnila na našej škole už druhým rokom a stáva sa  tradíciou v našej škole. Šťastné úsmevy prváčikov a spokojnosť rodičov nás presviedčajú o tom, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj naďalej.

 • SMS-Starý Mobil Sem!

  Recyklohry - SMS-Starý Mobil Sem! -súťaž 

  "Recyklohry" opäť pridali do svojho projektu, ďalšiu súťaž, ktorú sme samozrejme nemohli ako škola vynechať z nášho enviroprogramu.

  Koordinátorka enviromentálnej výchovy Bc. Ivana Dužeková urobila besedu o recyklovaní mobilov v ročníkoch na 1. stupni našej školy a oslovila rodičov žiakov.

  Rodičia s deťmi nelenili a v rámci ochrany našej planéty zozbierali veľké množstvo starých mobilov v počte 283 ks.

  Odvoz mobilov sa uskutočnil 19.11.2018. Mobily putovali v bezpečnostných zberných boxoch do sídla Recyklohier v Bratislave.

  Odmeny:


  * 40 ŽIAKOV S NAJVÄČŠÍM POČTOM ODOVZDANÝCH MOBILOV
  ZÍSKA TABLET HUAWEI

  * 200 ŽIAKOV VYŽREBOVANÝCH ZO VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV
  ZÍSKA DARČEKOVÉ BALÍČKY OD SPOLOČNOSTI ORANGE SLOVENSKO

   

  Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu a pomoc pri vzdelávaní detí ako chrániť  životné prostredie a našu planétu.

 • Návšteva Galérie M. A. Bazovského

  Do galérie Návšteva Galérie M.A.Bazovského boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 15.11. 2018 sme v rámci ŠKD navštívili s deťmi Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne. Milá pani lektorka nás previedla aktuálnou výstavou NÁVRATY V ČASE /československá fotografia - 80. roky 20. storočia/ Bolo to informačné a interpretačné sprevádzanie  životom, tvorbou a  dielami vystavujúcich autorov, ktoré podporuje kreatívne vnímanie výtvarných diel. Po prehliadke sme si v Ateliéri majstra Galérka vytvorili zaujímavé koláže, ktoré teraz zdobia našu školu.

 • Kuk do triedy

   Kuk do triedy - Prírodoveda, Telesná výchova

 • Čitateľský maratón

  V piatok 26. októbra sa v našej škole uskutočnil čitateľský maratón, v rámci ktorého si žiaci prečítali knihu od Ondreja Sekoru Kronika mesta Kocúrkova. Všetky deti sa zapojili do čítania s výnimkou prvákov, ktorí svojich spolužiakov počúvali. Po prečítaní sa žiaci rozprávali o obsahu knihy a pokúsili sa ilustrovať prečítané príbehy. Žiacke ilustrácie príbehov boli spracované do leporela.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria