Navigácia

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 18. septembra 2018 o 16.00 h. na 1. poschodí v prvej triede ZŠ. Po plenárnom združení budú nasledovať triednicke schôdzky, na ktorých bude prebiehať voľba triednych dôverníkov  a členov do Rady školy.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam ŠKD

  Oznamujeme rodičom, že  na základe Uznesenia č. 31/2018 z 21.062018 a  DODATKU č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 02/2015 Obce Skalka nad Váhom sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.

   

  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa vo výške: 6,- €.

   

  Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 20. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne na účet školy :

  č. 0668147002/5600, prípadne poštovou poukážkou na účet školy vedený v Prima banka a.s. Trenčín,

                                                       IBAN: SK085 60 0000000 066 814 7002.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že

  Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

          sa uskutoční

       dňa 03.09.2018 o 9.00 hod.

          na Obecnom úrade v Skalke nad Váhom.

   

  Po slávnostnom otvorení sa do školy presunú žiaci prvého ročníka so svojou pani učiteľkou, kde spoznajú svoju triedu a dostanú  svoj prvý Šlabikár.

   

  Dňa 03.09. je v prevádzke ŠKD a jedáleň.

  Rodičia môžu svoje deti prihlásiť na stravu u vedúcej školskej jedálne  v dňoch 30.08. a 31.08.2018.

 • Letné prázdniny

  :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) 

   

  Letné prázdniny v školskom roku 2017/2018 sa začnú 

  2. júla (pondelok) a potrvajú do 31. augusta 2018 (piatok).

  Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018 (pondelok). 

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka a oddychu. 

   

  :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) 

 • Prevádzka MŠ

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že na základe prieskumu záujmu rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas letných prázdnin  bude  prevádzka MŠ v mesiacoch júl a august 2018 nasledovne:

   

  od   02. 07. – 20. 07. 2018

  a

  od   20. 08. – 31. 08. 2018

 • Tábor s dennou dochádzkou- ŠKD 4. časť

  D o galérie Tábor s dennou dochádzkou- ŠKD 4. časť  - Trenčianske Teplice, boli pridané fotografie.

 • Tábor s dennou dochádzkou - ŠKD 3.časť

  Do galérie Tábor s dennou dochádzkou - ŠKD 3.časť - Trenčín, boli pridané fotografie.

 • Tábor s dennou dochádzkou - ŠKD Skalka 2.časť

  Do galérie Tábor s dennou dochádzkou - ŠKD Skalka 2.časť - tvorivosť a kreativita, pridané fotografie.

 • Tábor s dennou dochádzkou - ŠKD Skalka 1.časť

  Do galérie Tábor s dennou dochádzkou - ŠKD Skalka 1.časť - rozvoj enviromentálnych a kreatívnych zručností,  boli pridané fotografie.

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  29.06.2018

  Desať mesiacov od začiatku nového školského roka 2017/2018  ubehlo ako voda  a my sme sa lúčili so štvrtákmi, ktorí odchádzajú do okolitých škôl.  

  Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo na Obecnom úrade dňa 29.06.2018 v Skalke nad Váhom, kde boli žiakom odovzdané vysvedčenia.

  Jednotlivci boli odmenení starostom obce Antonom Horečným za reprezentáciu obce a školy.

  Riaditeľka školy Mgr. Mária Balážová odmenila knihami žiakov za výborný prospech, vzornú prípravu na vyučovanie a vzorné správanie.

  Ďakujeme rodičom a priateľom školy za ochotu a pomoc pri akciách počas celého školského roku.

  Všetkým  želáme krásne leto, plné oddychu a zážitkov.

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Milí žiaci, rodičia, priatelia  školy,

  srdečne vás pozývame na slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2018 o 9.00 hod. na Obecnom úrade v Skalke nad Váhom.

  ŠKD je v prevádzke od 10.00 hod. do 16.00 hod.

   

 • Minizoo Lubina - školský výlet

  Do galérie Minizoo Lubina - školský výlet boli pridané fotografie.

 • Noc s Andersenom

  Noc s Andersenom sa tento rok uskutočnila dňa 22.06.2018. Čítali sme rozprávočky, riešili rôzne úlohy v tímoch, ale i  individuálne, súťažili sme, hodovali a našli Andersenov poklad.

  Unavení, ale šťastní a plní zážitkov sme sa uložili do spacákov a pri rozprávočke sladko zaspali.

  Kto sa  zúčastní z našich žiakov a predškolákov opäť o rok?

  Predpokladáme, že opäť všetci....:)

  Už teraz sa veľmi tešíme.

  Ďakujeme rodičom, ktorí pripravili  veľkolepé pohostenie pre našich drobcov na stanoviti STOLČEK PRESTRI SA. 

  Ako sme sa mali a čím predškoláci a žiaci v noci prechádzali si pozrite  v našej fotoggalérii.  

 • Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom

  Dňa 22.06.2018 prijal pozvanie do našej školy pán spisovateľ Branislav Jobus.

  Predstavil nám svoju tvorbu. Deti už jeho knižky poznajú, radi ich čítajú a potešili  sa, keď nám ku každej zaspieval pieseň.

  Každá jeho knižka má svoj príbeh. Inšpiráciu k napísaniu knihy Zvon dostal pán spisovateľ  práve v dedinke Skalka nad Váhom, čo nás veľmi potešilo. 

  Ďakujeme za nezabudnuteľnú besedu plnú humoru, piesní, ale i ponaučenia.

   

  Prajeme pánovi spisovateľovi ešte veľa dobrých nápadov a inšpirácií k napísaniu tých najlepších knižiek pre nás, jeho čitateľov.   

 • Noc s Andersenom

  Opäť po roku sa dňa 22. 06. 2018  uskutoční v našej škole

  NOC s ANDERSENOM,

  ktorú pre Vás  milí predškoláci a žiaci 1. stupňa pripravujú pani učiteľky zo  ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103.

  Navštívi nás aj spisovateľ Braňo Jobus, ktorý prijal naše pozvanie v tento špeciálny deň a porozpráva nám o svojej práci, tvorbe a predstaví svoje zaujímavé knihy.

  Pripravte sa na noc plnú hier, zábavy, rozprávok a samozrejme budeme pátrať  a hľadať stratený  poklad s baterkami v útrobách školy.

  Prineste si dobrú náladu, karimatku, spacák a baterku.

  Už sa i my tešíme-------kolektív ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2018 formou individuálnych pohovorov v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. na prvom poschodí základnej školy.

 • ZOO Lympiáda

  http://zoobojnice.sk/slovenska-zoo-lympiada-2018/

  Bratia Martin a Maximilián Mikušíncovi z našej školy sa  zaujímajú o zoológiu a  ekológiu.

  Dňa 30. mája 2018, opäť po roku sa druhák Martin zúčastnil už 2. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže ZOO Lympiáda v Bojniciach.

  Tento rok sa však súťaže zúčastnil aj  jeho brat, predškolák  Maxík.

  To si predsa nemohli nechať ujsť. Rozhodli sa preveriť  svoje vedomosti zo sveta zvierat.

   Maxík sa umiestnil na  3. mieste v kategórii MŠ a

   Martin sa umiestnil na  4. mieste v   kategórii ZŠ 1. stupeň.

  Súrodencom srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti, úspechov a elánu pri ďalšom spoznávaní a štúdiu zvierat.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria