• Deň jablka

  9. 10. 2020

  Druhý októbrový piatok patril na našej škole jabĺčku a všetkému, čo je s týmto zdravým ovocím spojené. Deti počas celého týždňa prinášali do školy tie naj  jablká, z ktorých sme potom vybrali tri najkrajšie. Výherci získali diplomy a vecné odmeny, my ostatní sme si aspoň zasúťažili. Táto aktivita prebiehala v rámci projektu Hovorme o jedle, do ktorého je naša škola zapojená.

  Najväčšie jablko: Emka Švančárková

  Najkrajšie jablko: 1. Silvia Hajmachová

                              2. súrodenci Kadlečíkovi

                              3. Emka Švančárková

 • OZNAM

  11.10.2020

  Na základe vyhlásenia ministra školstva Branislava Gröhlinga, od pondelka 12.10.2020 je nosenie rúšok povinné aj pre žiakov 1. stupňa. Platí teda, že všetci žiaci školy si musia nosiť na vyučovanie 2 rúška (1 náhradné). Opäť upozorňujeme, že ak dieťa vymešká viac ako 3 dni (vrátane víkendu), musí priniesť zákonným zástupcom podpísané "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" .

   

 • OZNAM - ŠKD

  V stredu 14.10. z organizačných dôvodov ranný ŠKD nebude. Príchod detí do školy bude od 7: 20. Ak máte problém so zabezpečením detí v tento deň a nemôžu prísť po 7:20, prosím kontaktujte pani vychovávateľku, alebo pani učiteľku najneskôr do pondelka 12.10.2020. Ďakujeme za spoluprácu.

 • Šarkaniáda

  8. 10. 2020

  Október už tradične prináleží v našej škole púšťaniu šarkanov. Tohtoročnej šarkaniáde mimoriadne prialo počasie a tak sme na kopci Šimárovec strávili takmer celé predpoludnie...

 • Do škôlky na bicykli ...

  Počas kampane "Do školy na bicykli" sa zapojili aj deti materskej školy. Deti počas kampane prichádzali do materskej školy na bicykloch, kolobežkách alebo odrážadlách. Niektoré deti z II. triedy si vyskúšali aj jazdu po cyklotrase. Správali sa veľmi zodpovedne, dodržiavali pravidlá a inštrukcie pani učiteliek. Pri pobyte vonku sa deti vozili na svojich bicykloch a v prípade nepriaznivého počasia sme využili odrážadlá na nadokrytej terase. Deti po skončení kampane dostali veľkú pochvalu a na pamiatku diplom s názvom "Do škôlky na bicykli."

 • Európsky týždeň športu

  Cvičím, cvičíš, cvičíme...

   

  Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9.-30.9., nabáda ľudí k zdravšiemu  a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita , ktorá spája ľudí bez ohľadu na ich zázemie.

  Aj deti z našej školy sa do Európskeho týždňa športu aktívne zapojili a v rámci hodín telesnej výchovy absolvovali pásmo súťaží a hier pod názvom Cvičím, cvičíš, cvičíme. Na konci boli všetci víťazi a nikto nebol porazený. Veríme, že chuť hýbať sa, športovať, skákať cez švihadlo, hrať loptové hry, behať a naháňať sa, ich neomrzí ani v čase, kedy sa s nami už teplé letné počasie rozlúčilo a nastupuje sychravá jeseň. Môžeme im popriať staré známe: BUĎ FIT !

 • Záujmové útvary

  Činnosť záujmových útvarov začína od 5.10.2020. O termínoch jednotlivých ZÚ budú rodičia žiakov informovaní prostredníctvom slovníčkov.

 • OZNAM

  https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf

  Oznam o aktualizovaných opatreniach MŠVVaŠ SR od 16. 09. 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) zverejnilo 16. 09. 2020 aktualizovaný Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Z neho vyplývajú pre nás opatrenia a odporúčania, ktoré budeme dodržiavať až do odvolania.

   

  Pri vstupe do budovy školy bude žiakom naďalej vykonávaný náhodný ranný filter. Prosíme rodičov, aby naďalej zabezpečili pre svoje deti každý deň minimálne dve rúškapapierové jednorazové vreckovky. Používanie rúšok v interiéri školy je pre žiakov 1. stupňa vysoko odporúčané.

   

  Zmeny nastali aj vo vyhláseniach. Rodič je povinný po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Toto tlačivo si môžete vyzdvihnúť vytlačené vo vestibule školy.

  V prípade, že žiak vynechá viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy a triednu pani učiteľku. Ak bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom, taktiež mu vyplýva povinnosť informovať o tejto skutočnosti vedenie školy a triednu učiteľku. Za týchto podmienok (podozrenie alebo potvrdenie ochorenia COVID-19, nariadená karanténa) je dieťa zo školy vylúčené.

  Činnosť v rannom aj popoludňajšom ŠKD bude zabezpečená v zmiešanej skupine ako to bolo doposiaľ. Preto prosíme rodičov o individuálne zváženie návštevy ich dieťaťa v ŠKD.

  Žiadame rodičov, aby sa opätovne porozprávali so svojimi deťmi o dodržiavaní hygienických opatrení.

  Na základe aktualizovaného usmernenia platí od 16.9.2020 na našej škole zákaz vstupu rodičov žiakov ZŠ a cudzích ľudí do objektu . V prípade potreby zvoňte, alebo kontaktujte p. vychovávateľku na m. 0908 772 733

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

  Celý aktualizovaný manuál si môžete pozrieť tu: https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf

   Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy

   

 • Do školy na bicykli

  Zapojte sa s nami

  Naša ZŠ s MŠ sa i tento rok zapojila do kampane zameranej na podporu zdravého,bezpečného a udržateľného dochádzania žiakov a pedagógov do škôl - Do školy na bicykli 2020. Šiesty ročník kampane sa uskutoční v dňoch 21. septembra až 2. októbra 2020.Súčasťou kampane je aj súťaž o hodnotné ceny pre školy. Hoci kampaň v názve hovorí o bicykloch, jej cieľom je podporiť akýkoľvek spôsob prirodzeného pohybu pri dochádzaní do školy. Okolie našich škôl je čoraz vo väčšej miere obliehané automobilmi. Deti pri vstupe do školy dýchajú znečistený vzduch a čelia stresovým či nebezpečným situáciám. Školské dvory sa nám pomaly menia na parkoviská. Takto by predsa nemali vyzerať školy 21.storočia! Poďme to spolu zmeniť. Dokážme spolu, že tak ako vo VeľkomŠariši, Borskom Mikuláši, Bánove, Vlčanoch, Dunajskej Lužnej čiv Udavskom, kde jazdia desiatky detí každý deň na bicykli, to môže fungovať aj na Vašej škole! Kampaň nie je len o súťaži - ponúka návody a riešenia, ako zlepšiť školskú mobilitu. Tešíme sa na Vašu účasť!

   

   

 • Ponuka záujmových útvarov v ZŠ Skalka nad Váhom -šk. rok 2020/2021

   

  1.Skalnaté divadielko (Bc. Dužeková)

  - ZÚ pre deti, ktoré radi vystupujú na rôznych akciách, radi recitujú, spievajú a tancujú

   

  2.Školský časopis (Mgr. Cypriánová)

  - ZÚ, kde budú deti tvoriť školský časopis svojimi príspevkami a kresbami

   

  3. Hravá škola (Mgr. Macalová)

  - ZÚ bude v prvom rade zameraný pre deti, ktoré potrebujú pomoc špeciálneho pedagóga, alebo pomoc s nejakým vyučovacím predmetom

   

  Termín jednotlivých  ZÚ bude závisieť od počtu a zloženia detí, ktoré sa prihlásia a bude zverejnený najneskôr do 5.10.2020

 • Ochrana človeka a prírody

  11. 9. 2020

  Začiatok septembra tradične patrí téme Ochrany človeka a prírody ( OČAP ). Tentokrát sme sa tematicky venovali enviro témam, najmä téme triedenia odpadu. Pozreli sme si zaujímavé dokumenty a diskutovali o možnostiach zlepšenia situácie v našom okolí. Deťom sa veľmi páčil rap Sklo, plasty a papiere a tiež výtvarná aktivita, kedy si mohli vymaľovať obrázok na tému triedenia odpadu. Najkrajšie spracované obrázky budú zdobiť našu školu, aby sme si pripomínali, že triediť odpad je pre našu prírodu veľmi dôležité a prospešné. V druhej časti dňa sme sa presunuli na futbalový štadión v obci, kde sme sa venovali športu, hrám a jedna skupina detí opäť ( tak ako v júni ) vyzbierala v areály štadióna všetky odpadky. Vidíme, že im na prostredí v ktorom žijú skutočne záleží a patrí im za to poďakovanie. Odmenou nám všetkým bol vynikajúci obed, ktorý nám pripravili pani kuchárky a taktiež zdravé ovocie, ktoré naša škola dostáva v rámci programu „Školské ovocie“.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • OZNAM PRE RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že od 2. septembra 2020 je prevádzka materskej školy v čase od 6.30 - 16.00 hod.

  Odporúčame, aby dieťa do/z materskej školy sprevádzal vždy len jeden zákonný zástupca.

  Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. Minimalizuje svoj čas v priestoroch materskej školy.

  Zákonný zástupca predkladá pri nástupe dieťaťa do materskej školy "vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021" a "vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti." Tlačivá budú dostupné vo vestibule školy.

  Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

  Pri vstupe do materskej školy bude deťom vykonaný ranný filter a v prípade opakovaného namerania zvýšenej telesnej teploty min. 37,2 °C nebude môcť dieťa do MŠ nastúpiť. Taktiež v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberieme.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • ODHLASOVANIE ŽIAKOV/DETÍ ZO STRAVY

  Vedúca školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom oznamuje, že odhlasovanie žiakov/detí zo stravy je možné na telefónnom čísle 032/6584 206 v čase od 6.30 - 7.00 hod. alebo deň vopred.

  V prípade, ak zákonný zástupca nestihne odhlásiť svoje dieťa zo stravy do 7.00 hod., externý výdaj v danom dni nie je možný a v tomto prípade zákonný zástupca hradí plnú sumu stravy.

 • Opatrenia pri vstupe do budovy ZŠ s MŠ

   

  Každý žiak musí 03. 09. priniesť písomné vyhlásenie zákonného zástupcu. Tlačivo deti dostanú pri slávnostnom otvorení šk. roka. Bez podpísaného vyhlásenia nemôže žiak do budovy školy vstúpiť. Po prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni musí rodič vždy predložiť vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Obidve tlačivá si môžete vyzdvihnúť vytlačené vo vestibule školy.

  Pri vstupe bude žiakom vykonaný ranný filter. V prípade opakovaného namerania zvýšenej telesnej teploty min. 37,2 °C nebude môcť dieťa do školy nastúpiť.

  Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje deti každý deň dve rúška

  Upozorňujeme rodičov na zápis žiakov do školského klubu detí. Činnosť školského klubu detí v tomto školskom roku začne dňa 3. septembra v čase od 6:45 do 7:30 hod. a od 11:40 do 16:00 hod. 

   

  Vzhľadom na súčasnú stále meniacu sa epidemiologickú situáciu žiadame rodičov, aby pravidelne sledovali webové sídlo našej školy a aplikáciu EduPage, prostredníctvom ktorých budeme zverejňovať všetky nové informácie.

   

  Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                      Vedenie základnej školy

 • Oznámenie o začiatku školského roka 2020/2021

  Šk. rok sa začne 2.9.2020 v priestoroch ZŠ s MŠ o 9,00 hod.

  Odchod detí bude o 10,00. V tento deň ŠKD ani obedy nebudú.

  Vstup do budovy majú povolený len rodičia prvákov. Pri vstupe sú povinné rúška.

  Prevádzka MŠ bude od 6,30 do 16,00.

 • Výber z fotografií

  Do galérie Výber z fotografií boli pridané fotografie.

 • Hurá prázdniny!

  Dnes sme slávnostným ukončením šk.roka 2019/2020 zatvorili bránu školy a vydali sa v ústrety letným prázdninám.  Prajeme všetkým žiakom, aby si v zdraví a bez úrazov užili letné radovánky a tešíme sa na stretnutie v septembri...Štvrtákom prajeme veľa úspechov na druhom stupni, budete nám chýbať, boli ste super!!!

 • Športový deň v ZŠ

  Navzdory premenlivému počasiu sme predposledný deň v škole strávili športovým dopoludním, ktoré bolo nielen plné hier a súťaží, ale vyšla nám aj obľúbená opekačka...Súťažiace tímy skončili zápolenia remízou a tiež sme spoznali víťazov celoročnej bodovacej súťaže Hamkáč. Víťazom gratulujeme a sme veľmi radi, že sme mohli spolu stráviť takéto pekné chvíle...

 • Rozlúčka so školským rokom 2019/2020

  Tento školský rok nám ubehol akosi prirýchlo...Napriek tomu bol bohatý na množstvo tvorivých a environmentálnych aktivít, plný učenia, športu aj zábavy...Prváci už vediať písať, čítať i počítať, a naši štvrtáci môžu šťastlivo vykročiť do "vyššieho levelu". Veríme, že budú úspešní a šťastní v nových kolektívoch a na našu malú školičku si odnášaju krásne spomienky. Nielen pre nich sme si na rozlúčku pripravili spomienkové video...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria