Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Rodičovské združenie

  Oznam

  Vážení rodičia,

  dňa 12. 11. 2018 v čase od 13.30 hod. do 16.30 hod. Vás srdečne  pozývame na individuálne konzultácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 1. štvrťroka Vašich detí s triednymi učiteľmi a učiteľmi, ktorí vzdelávajú Vaše deti  na našej škole. 

   

 • Kuk do triedy počas vyučovania

  Tretí ročník ZŠ

 • Kultúrny program v dome kultúry

  Október - mesiac úcty k starším

  Do galérie Vystúpenie v DK - Úcta k starším boli pridané fotografie.

  Dňa 23.10.2018 pri príležitosti mesiaca úcty k starším pani učiteľky ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom pripravili s deťmi  pestrý program pre  Jednodu dôchodcov v  Skalke nad Váhom. V našej škole vedieme žiakov, aby si vážili starších občanov v obci, vedieme ich  k úcte k ich šedinám, múdrosti, upracovaným a mozoľnatým rukám. 

 • Deti MŠ v CSS Skalka nad Váhom

  Do galérie Deti MŠ v CSS Skalka nad Váhom boli pridané fotografie.

  Deti z materskej školy potešili srdiečka starkých v Centre sociálnych služieb v Skalke nad Váhom krásnym programom.

 • Tvoríme v ZŠ

  Do galérie Tvoríme... boli pridané fotografie.

 • Jesenné tvorivé dielničky v ZŠ

  Do galérie Jesenné tvorivé dielničky v ZŠ boli pridané fotografie.

 • Jesenné tvorivé dielne MŠ

  Do galérie Jesenné tvorivé dielne MŠ boli pridané fotografie.

 • 02.11.2018 prevádzka MŠ zatvorená

  OZNAM

  RIADITEĽSTVO  ZÁKLADNEJ  ŠKOLY  S MATERSKOU  ŠKOLOU,  SKALKA  NAD  VÁHOM  103  OZNAMUJE  RODIČOM,  ŽE  DŇA 02. 11. 2018  BUDE  MATERSKÁ  ŠKOLA  Z DÔVODU  NÍZKEHO  POČTU  DETÍ    ZATVORENÁ.

  MŠ bude opäť v riadnej prevádzke od 05.11.2018 (pondelok).

   

   

   

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o riaditeľskom voľne

   

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno  dňa 29.10.2018 (pondelok) žiakom Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať po jesenných prázdninách dňa 05.11.2018

  ( pondelok ).

  Materská škola je v prevádzke.  Deti budú zaradené do jednej triedy

 • "Naj" jablko školy - vyhodnotenie

  Do galérie "Naj" jablko školy - vyhodnotenie boli pridané fotografie.

  V piatok 19.10. 2018 prebehlo vyhodnotenie súťaže o "naj" jablko školy.

  Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

  Najväčším jablkom sa stalo jablko Martina Mikušínca.

   

  V kategórii Najkrajšie jablko deti rozhodli svojimi hlasmi nasledovne:

  1.miesto Jakub Jančo

  2.miesto Vaneska Orechovská

  3.miesto Filip Lašo

   

  Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

 • Jesenné tvorivé dielničky ZŠ

  POZVÁNKA

  utorok 23.10.2018 od 15:00 hod sa budú v našej škole konať Jesenné tvorivé dielničky, na ktoré srdečne pozývame aj rodičov a priateľov školy. V príjemnej atmosfére budeme tvoriť rôzne aranžmány, dekorácie, vyrezávať tekvičky a iné zábavné aktivity. Deti môžu začať nosiť rôzne prírodniny a materiály ( prípadne náradie), ktoré by sa dali využiť.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                                            Kolektív ZŠ 

 • Týždeň zdravej výživy

  Do galérie Týždeň zdravej výživy boli pridané fotografie.

  V utorok 16.10.2018 sme sa v rámci Týždňa zdravej výživy venovali JABLKU. Deti priniesli do školy jablká – jedno putovalo na výstavku kde do konca týždňa „bojuje“ o titul  Naj jablko školy a z ostatných jabĺčok sme si v ŠKD vlastnoručne vyrobili fantastický zdravý šalátik, do ktorého sme pridali aj orechy, med a pomarančovú šťavu. Popri výrobe zdravej pochúťky nám p. učiteľka pomocou interaktívnej tabule prezradila 100+1 zaujímavostí o jablkáchzískané vedomosti si, taktiež v piatok, preveríme vo vedomostnom kvíze.

 • Jesenné tvorivé dielničky V MŠ

   

  Milí rodičia,

   

  srdečne Vás pozývame na jesenné tvorivé dielničky, ktoré budú dňa:

   

  25. 10. 2018 (t.j. štvrtok) o 15.30 hod.

   

  v materskej škole (1. trieda).

   

  Prineste si so sebou tekvice, rôzne prírodniny, nástroje na vyrezávanie a dobrú náladu. Tešíme sa na spoločné tvorenie s Vami.

    

 • Zdravý životný štýl - beseda

  Čo je to zdravý životný štýl, zdravie, zdravá výživa?

  Dňa 15.10. 2018 v rámci projektu Zdravý životný štýl zavítala medzi našich žiakov milá pani Špániková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.

  V besede nám priblížila zdravé potraviny, ktoré obsahujú vitamíny a minerály, ale rozprávali sme sa aj o tukoch  a cukroch.

  Dozvedeli sme sa koľko porcií ovocia a zeleniny by malo dieťa a dospelý človek skonzumovať počas dňa.

  Vysvetlila nám ako sa máme správne stravovať, čo a kedy je vhodné počas dňa zaradiť do jedálnička, aké druhy   a koľko tekutín je vhodné a prospešné denne vypiť.

  Bioprodukty sú najvhodnejšie pre náš organizmus a už vieme, čo je to BIOFARMA, EKOLOGICKÉ HOSPODÁRSTVO.

  Správne zaradiť potraviny do POTRAVINOVEJ PYRAMÍDY pre našich žiakov nebol žiaden problém. 

  V závere besedy sme dostali  zdravú odmenu - sladučké hrozno.   ĎAKUJEME.

 • Európsky týždeň jazykov II.časť

  Posledný septembrový týždeň sme sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9.) tematicky venovali spoznávaniu rôznych európskych jazykov, naučili sme sa nielen veľa nového, ale zažili sme aj mnoho zábavy.

  Žiaci postupne vnikali do rôznych oblastí týkajúcich sa európskych národov, ich štátnych symbolov, zvyklostí, ale aj zaužívaných stereotypov.

  Naučili sme sa poznávať vlajky jednotlivých krajín Európskej únie, pozdravy týchto krajín, spievali sme bilingválne piesne a maľovali logo Európskeho dňa jazykov.

  Pani kuchárky pre nás varili špeciálne jedlá, typické pre rôzne krajiny Európy. Okrem rôznych kvízov, hier a prezentácií na interaktívnej tabuli sme spoločne viedli zaujímavé rozhovory a diskusie a pretekali sa v jazykových znalostiach.

  Na konci týždňa sme si domov odnášali veľa nových poznatkov a vedomostí o kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Európy.

 • Európsky týždeň jazykov I. časť

  Do galérie Európsky týždeň jazykov I. časť boli pridané fotografie.

  Posledný septembrový týždeň sme sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9.) tematicky venovali spoznávaniu rôznych európskych jazykov, naučili sme sa nielen veľa nového, ale zažili sme aj mnoho zábavy.

  Žiaci postupne vnikali do rôznych oblastí týkajúcich sa európskych národov, ich štátnych symbolov, zvyklostí, ale aj zaužívaných stereotypov.

  Naučili sme sa poznávať vlajky jednotlivých krajín Európskej únie, pozdravy týchto krajín, spievali sme bilingválne piesne a maľovali logo Európskeho dňa jazykov.

  Pani kuchárky pre nás varili špeciálne jedlá, typické pre rôzne krajiny Európy. Okrem rôznych kvízov, hier a prezentácií na interaktívnej tabuli sme spoločne viedli zaujímavé rozhovory a diskusie a pretekali sa v jazykových znalostiach.

  Na konci týždňa sme si domov odnášali veľa nových poznatkov a vedomostí o kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Európy.

   

 • Šarkaniáda

  Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

  Šarkan

  Prišiel ku nám taký hosť,

  pestrý je i dlhý dosť.

  Veľké oči, žiadne uši,

  ktože to je, nik netuší.

   

  Modré zuby, žltý nos

  – Je to strašiak? Ach, pomoc!

  Ale kdeže, šarkan je to,

  čo si lieta ponad riekou.

   

  Neskrývaná detská radosť - Letí, letí......

  Októbrové počasie nám prialo a šarkany brázdili oblohu nad kostolom v prekrásnom prírodnom prostredí dedinky Skalka nad Váhom.

  Deti z našej školičky mali radosť z pohybu, no najviac ich tešilo, že tento rok konečne šarkany lietali  naozaj vysoko.

 • Od stromu k zošitu

  Projekt Lesov Slovenskej republiky

  Na jar tohto roku sme sa zúčastnili projektu, ktorý poriadali Lesy Slovenskej republiky s názvom  "Od stromu k zošitu".

  Hneď v  septembri 2018 sme boli odmenení .

  Škola dostala pre žiakov  zošity 523 EKO, 524 EKO, ktorých obálky sú pokryté  lesníckymi motívmi, navrhnutými deťmi slovenských škôl. 

  I takto realizujeme enviromentálne vzdelávanie detí v našej obci.

 • Ocenenie - RECYKLOHRY

  Sme jedna z tridsiatich škôl na Slovensku, ktoré boli ocenené.

  Dňa 05.09.2018 riaditeľka školy Mgr. Mária Balážová slávnostne odovzdala

  Bc. Ivane Dužekovej, koordinátorke enviromentálnej výchovy na Základnej škole s materskou školou, Skalka nad Váhom 103  ocenenie  za aktívny prístup k enviromentálnemu vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v školskom roku 2017/2018.

  Toto ocenenie sme získali ako jedna z tridsiatich škôl v rámci projektu RECYKLOHRY.

  Naša škola sa už niekoľko rokov úspešne zapája do celoslovenského projektu Recyklohry, školského recyklačného programu, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

  Zapájaním sa do takýchto projektov by sme radi prispeli k ochrane životného prostredia a aspoň malou pomocou sa pokúsili zachrániť svet od odpadu.

  Len pre ilustráciu uvádzame, že napr. každý deň sa použije až 80 miliónov nerozložiteľných jednorazových pohárov, postavené vedľa seba by boli 2 krát dlhšie ako hranica medzi USA a Mexikom. 360 miliónov litrov odpadu sa každý deň vyhodí z okna auta, to je ako naplniť 12 olympijských bazénov...

  Každý deň sa na svete vyprodukuje odpad, ktorý musí vyviezť  63,000 smetiarskych áut, postavené na sebe by boli vysoké ako 1852 Eiffelových veží atď.

  Preto sa v našej škole snažíme viesť deti k ekologickému mysleniu, zbierame v rámci recyklohier rôzne druhy odpadu ( batérie, tonery, žiarovky, cartridge, elektroodpad a pod. ) a zapájame sa do „recyklohráčskych“ úloh, za správne splnenie zbierame body a tie potom na stránke ww.recyklohry.sk vymieňame za zaujímavé odmeny ( školské potreby, vyučovacie pomôcky a pod.).

  Veríme, že sa nám našou činnosťou podarí prispieť k ochrane životného prostredia a vychovať z detí ekologicky mysliacich a konajúcich dospelých.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria