• OZNAM - Dôležité!

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa obce Skalka nad Váhom bude prevádzka materskej školy do 22. 01. 2021 prerušená.

  1. stupeň ZŠ - vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančnou formou aj v termíne od 18. 01. do 22. 01. 2021.

  O podmienkach nástupu žiakov do školy a detí do materskej školy bude informovať prostredníctvom edupage, podľa aktuálnej vyvíjajúcej sa situácie. Za porozumenie ďakujeme.

 • MATERSKÁ ŠKOLA - Dôležitý oznam

  Od 11. 1. 2021 bude prevádzka materskej školy do piatku 15. 1. 2021 prerušená. Predpokladaný nástup detí do materskej školy je od 18. 1. 2021. Podmienky nástupu do materskej školy budú závisieť od vývoja situácie, o ktorých vás budeme informovať. Za porozumenie ďakujeme.

 • Dôležitý oznam

  Na základe rozhodnutia MŠ SR, sa budú deti ZŠ vzdelávať od 11.1.2021 do 15.1. 2021dištančne. Predbežný nástup do školy je 18.1.2021.

  Bližšie informácie ohľadom prevádzky MŠ budú poskytnuté vo štvrtok 8.1.2021 po dohode so zriaďovateľom.

 • PRIANIE

  Milí žiaci, deti a rodičia.

  Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu najbližších.

  Vianoce plné štedrosti, lásky, pokoja a krásny nový rok 

  želá kolektív ZŠ a MŠ Skalka nad Váhom.

 • OZNAM

  Rozhodnutie RÚVZ Trenčín ohľadom karantény

  Vážení rodičia, v pripojených súboroch sú oficiálne rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 • OZNAM O ZATVORENÍ ZŠ s MŠ

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na vyťaženosť RÚVZ sme doposiaľ neprijali oficiálne vyjadrenie ku karanténnym opatreniam, iba telefonické.

  Na zabránenie vzniku a šíreniu COVID-19 musí každý žiak/dieťa, ktorý(é) bol(o) v kontakte s pozitívnou osobou dodržiavať karanténne opatrenia, ktorým je potrebné sa podrobiť v súhrnnej dĺžke minimálne 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, t.j.

   do 18. 12. 2020 vrátane platí pre žiakov základnej školy

  a

  do 20. 12. 2020 vrátane platí pre deti materskej školy.

  O zatvorení prevádzky ZŠ s MŠ z dôvodu karantény je oboznámené aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Za porozumenie ďakujeme.

   

 • OZNAM O ZATVORENÍ ZŠ S MŠ

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že z dôvodu pozitívne testovaného pedagogického zamestnanca a žiaka, bude Základná škola zatvorená do 18. 12. 2020 a Materská škola do 20. 12. 2020. Tieto dátumy určujú, dokedy treba dodržať karantému žiakov základnej školy a detí materskej školy. Nariadenie RÚVZ bude k dispozícii v pondelok 14. 12. 2020. Prosíme rodičov, aby sledovali edupage ohľadom dištančného vzdelávania žiakov základnej školy. 

  Školské prázdniny/vianočné sú od 21.12. 2020 do 10. 01. 2021. Materská škola bude zatvorená do 10. 01. 2021. Prevádzka ZŠ s MŠ začína 11. 01. 2021.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Dôležité!

  Zajtra 11.12.2020 bude ZŠ s MŠ uzavretá z dôvodu pozitívneho testu jedného zo zamestnancov. O ďalšom postupe, na základe inštrukcií z Regionálneho úradu, Vás budeme v priebehu nasledujúcich dní informovať.

 • Mikuláš v materskej škole

  Aj naše deti z materskej školy sa pripravovali na príchod Mikuláša. Vyrábali rôzne výrobky, maľovali obrázky, učili sa piesne a básne o Mikulášovi, ktoré zaspievali a zarecitovali, keď Mikuláš s čertíkom naozaj do škôlky prišli. Deti za odmenu, že celý rok doma a v materskej škole poslúchali dostali sladké balíčky, ktoré ich veľmi potešili.

 • Činnosť ŠKD - dôležité upozornenie

  Z organizačných dôvovdov bude činnosť ŠKD v najbližších dňoch upravená následovne:

  Dňa 9.12.2020 (streda) ranná ŠKD nebude. Deti, ktoré prídu pred 7: 20, budú čakať dole v šatni. 

  Dňa 10.12.2020 (štvrtok) činnosť  ŠKD bude do 14:30

  Ďakujeme za pochopenie

 • Mikuláš v ZŠ

  Ani tento rok nás svätý Mikuláš neobišiel a spolu so svojim pomocníkom čertom nám spestril atmosféru piatkového vyučovania...Tí smelší mu aj zaspievali či zarecitovali a všetci dostali milý balíček. Ďakujeme svätý Mikuláš a príď o rok zas!

 • Advent v ŠKD

  Zima nám pomaličky klopká na dvere, blížia sa Vianoce... Aj v školskom klube prežívame tento adventný čas tvorením, zdobením, rozhovormi, hrami i upratovaním :-) Hlavné je, že sme zdraví a môžeme tieto pekné chvíle prežívať spolu.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Jeseň v ŠKD

  Prvý školský štvrťrok máme za sebou...Jeseň sa s nami pomaly lúči, slnečných dní je čoraz menej... Keď sa obzrieme dozadu musíme skonštatovať, že od septembra sme napriek všetkým opatreniam i obmedzeniam toho prežili spolu veľa. Hrali sme sa, športovali, tvorili, chodili sme na vychádzky, púšťali šarkany, súťažili, vzdelávali sa, zapájali sme sa do projektov, čítali a najmä - boli sme SPOLU!

  Veríme, že to tak zostane i naďalej a zimné obdobie nám prinesie veľa zábavy a pekných zážitkov.

 • ŠKD

  V pondelok 23.11. 2020 bude ŠKD do 15:00

 • Činnosť ŠKD

  Z organizačných dôvodov bude v najbližších dňoch obmedzená činnosť ŠKD. O úpravách Vás budeme vopred informovať.

  19. 11. štvrtok bude činnosť do 14:30.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • "BUBU" bál

  Na deň 5. 11. 2020 sa deti veľmi tešili. Doma si pripravovali masky na "Bubu" bál a naozaj nesklamali. Do materskej školy nám prišli ježibabky, čarodejnice, smrtky, tekvice, dino, princezné a pod. Deti sa predstavili vo svojich maskách, zatancovali sme si, občerstvili sme sa čerstvými mafinami a odmenili sme sa sladkosťou a diplomom na pamiatku.

 • 4.11.2020 - Deň materských škôl

  V tento deň sme si spoločne s deťmi z materskej školy pripomenuli oslavu "Dňa materských škôl", ktorý sa oslavuje už 6. rok aj na Slovensku. S deťmi sme tento deň oslávili rôznymi súťažami a úlohami, ktoré deti museli zvládnuť a splniť. Na záver deti dostali na pamiatku odmenu - medailu, ktorú si mali vyfarbiť podľa vlastných predstáv.

 • Aktuálne usmernenie

  Vážení rodičia,

  Ministerstvo školstva zverejnilo:

  Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č.16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

  Z tohto usmernenia vyplývajú pre nás tieto pravidlá:

  1. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii.


  2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

  3. Do budovy školy je možné vstúpiť a to do vnútorných ako aj vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

  Podľa § 1 ods. 3a § 2ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

  4. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

  5. Povolenie vstupu do školského zariadenia bez preukázania negatívneho výsledku testovania majú:

  - dieťa v materskej škole,

  - žiak nultého a prvého až štvrtého ročníka základnej školy

  - žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.

  Zároveň pripájame najaktuálnejšie vyhlásenie o bezinfekčnosti.

                                                                                                                                   Vedenie ZŠ

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia.

  Podľa aktuálneho usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vám vyplývajú pri návrate vášho dieťaťa do školy alebo materskej školy nasledujúce povinnosti:

  Pri prvom nástupe dieťaťa do školy alebo materskej školy po celoplošnom testovaní musíte predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Toto tlačivo zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webovom sídle. 

  Vytlačené si ho budete môcť vyzdvihnúť od pondelka 02. 11. 2020 vo vestibile školy. V prípade, že dieťa pri nástupe do školy nepredloží vyhlásenie, nemôže vstúpiť do budovy.

  Žiaci, ktorí majú nad 10 rokov sa pri prvom nástupe do školy musia preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19. V prípade, že sa žiak/žiačka nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, nemôže do školy nastúpiť.

  Chceme Vás požiadať a zároveň poprosiť, aby v prípade, že ste boli Vy alebo blízke osoby žijúce v spoločnej domácnosti s deťmi našej materskej a základnej školy pozitívne testovaní, nechajte Vaše dieťa/deti najbližších 10 dní doma. Platí to, aj v prípade, ak sa rozhodnete nedať sa testovať. Našou úlohou je zabezpečiť ochranu zdravia žiakov/detí ako i všetkých zamestnancov školy a materskej školy.

  V prípade, že sa s našou prosbou nestotožňujete, prečítajte si prosím usmernenie ministra zdravotníctva a zariaďte sa v medziach tohoto odporúčania a síce,  "Rodič, ktorý nemá test, (deti) nemôže do školy zaviesť," vysvetlil minister. Apeluje preto na všetkých rodičov školopovinných detí, ktoré nemôžu ísť do školy samy, aby sa nechali otestovať. Druhou možnosťou je zabezpečiť odvoz dieťaťa do a zo školského zariadenia.

  https://www.skolske.sk/clanok/54895/krajci-deti-ktorych-rodicia-nepojdu-na-test-mozu-chodit-do-skoly?fbclid=IwAR1UivbtUtBVZbLOlVPVFfLRLkaHOrF5gqOBGoWsG0AfGt6a5jCE6b2B6tA

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria