• Letný tábor v škole - OZNAM

  Letný tábor s dennou dochádzkou

  Kedy: od  1.7.2022 do 8.7.2022 od 8:00 do 16:00 (počas pracovných dní )

  Kde: ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom

  Čo:   5 dní  strávených s kamarátmi plných zábavy

  Cena: 10€

  Prihlášky: Na vyžiadanie u pani vychovávateľky do 15.6.2022

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Poznámka: LT bude v prevádzke ak sa prihlási minimálne 8 detí.

                      Maximálne sa môže prihlásiť 15 detí.

                      Obedy počas LT hradia rodičia na základe vyúčtovania ŠJ

                      Poplatok za LT pokrýva réžiu prevádzky, výlety ( cestovné, vreckové ) 

                      si hradia účastníci zvlášť .               

   

 • Deň matiek v škole

  Milé mamičky, v dnešný sviatok Vám zo srdca želáme  veľa zdravia, elánu, spokojnosti a trpezlivosti...

  Prajeme Vám krásny deň prežitý v kruhu rodiny a ďakujeme Vám za starostlivosť a výchovu Vašich / našich detí...                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                  Kolektív ZŠ

 • Rodičovské združenie ZŠ

  Dňa 4.5.2022  pozývame rodičov žiakov základnej školy na krátke rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční po vystúpení ku Dňu matiek.

 • Deň ZEME v škole

  V apríli sme si pripomínali hneď tri významné udalosti týkajúce sa ochrany prírody.

  1. apríl je Medzinárodný deň vtáctva, 22. apríl Deň Zeme a celý mesiac apríl nesie aj pomenovanie - Mesiac lesov.

  Preto sme sa počas apríla venovali rôznym aktivitám zameraným na ochranu životného prostredia. Veríme, že deti si osvojili nové zručnosti a vedomosti.

  Taktiež ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí nám pomohli pri upratovaní školského dvora.

 • Deň matiek v škole

  Pozvánka

  Milí rodičia,

  srdečne Vás pozývame na vystúpenie ku Dňu matiek, ktoré sa uskutoční v stredu 4. mája 2022 o 15:40 hod. v priestoroch triedy ŠKD v základnej škole. Tešíme sa na Vás...

 • Jar v škole

  V uplynulom období sme mali v škole niekoľko zaujímavých aktivít. Počas marca - mesiaca knihy sme sa venovali v zvýšenej miere čitateľskej gramotnosti a naše rozprávanie o knihách sme zakončili návštevou obecnej knižnice, kde si deti mohli zapožičať knihy aj domov. V knižnici sme si čo to porozprávali o spisovateľoch, zasúťažili sme si o sladké odmeny a záložky do kníh, ktoré nám venovala pani knihovníčka. Deťom sa návšteva knižnice veľmi páčila.

  Ďalej sme mali ochutnávku ovocia v školskej jedálni. Ovocie sme získali v rámci spolupráce so spoločnosťou Zdravo a Chutne.com, s.r.o.  – Rodina SOBOTOVIČOVÁ, ktorá nám dlhodobo dodáva zdravé a chutné lokálne ovocie v rámci programu „Školské ovocie“. Cieľom tohoto programu je nielen zlepšenie stravovacích návykov u detí, ale aj edukácia v oblasti zdravej výživy.

   

   

 • DEŇ ZEME

  22. apríla sme pri príležitosti "Dňa Zeme" uskutočnili prechádzku do prírody s cieľom všímať si prírodu a jej krásu, ale i znečistenie. Staršie deti bezpečne vyzbierali počas prechádzky drobný odpad, ktorý v prírode zanechali nezodpovední ľudia. Mladšie deti na školskom dvore plnili rôzne úlohy v zbieraní a triedení odpadu. Celý týždeň sa deti v materskej škole oboznamovali s triedením odpadu, odpad triedili do správnych kontajnerov a pomocou prezentácie pomáhali zajačikovi vyčistiť les od odpadkov.

  Deti triedili odpad zodpovedne, aktivity ich bavili a to nás veľmi teší. Veríme, že z našich detí vyrastú zodpovední ľudia :) 

 • MORENA, MORENA...

  Keďže nie a nie zima odísť, deti z materskej školy sa rozhodli dopomôcť a vyniesli Morenu, aby ku nám zavítala jar. Počas vynášania Moreny k blízkemu potoku v obci deti spievali známe piesne, ktoré doprevádzali hrou na detských hudobných nástrojoch.

 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

  Vážení rodičia,

  dňa 10. mája 2022 sa uskutoční zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023. 

  Informacie_k_zapisu_deti_do_materskej_skoly.pdf

 • Deň vody 22. marec

  Pri príležitosti svetového dňa vody sme mali v škole tamatický MODRÝ deň. Dozvedeli sme sa nové informácie, precvičili sme si to, čo už vieme, kreslili sme, tvorili a deň sme ukončili zábavným pokusom. Hoci sme boli celí mokrí, neprekážalo nám to. Vonku totiž panovalo teplé jarné počasie a pri kreslení na asfalt sme sa pekne usušili. Už teraz sa tešíme na  Deň zeme, ktorý nás čaká v apríli.

  Naša ryba Žofka :-)

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame rodičov predškolákov dňa 25.3.2022  na otvorenú hodinu od 9:15 - 10:00. Následne budú priestory školy k dispozícii k nahladnutiu do 15:00. Od 13:15 - 14:00 bude otvorená hodina v ŠKD.

 • Aktivity v škole

  V dnešnej dobe je dôležité, aby naše deti ovládali minimálne jeden – dva cudzie jazyky. Ale zabúdame, že to, čo je pre nás samozrejmosťou, si častokrát nevážime. Materinský jazyk je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou každodenného života nás všetkých, preto si ho musíme chrániť a vážiť. Týmto jazykom bezprostredne komunikujeme, čítame... Preto sa v našej škole uplynulé týždne niesli v znamení materinského jazyka a uskutočnili sme množstvo aktivít, ktorými sme zdôraznili jeho význam. Veríme, že sa deti niečo naučili a uvedomoli si dôležitosť poznať a vážiť si svoju rodnú reč.

 • Súťaž v prednese poézie a prózy v ZŠ

  V pondelok sa v našej škole konalo školské kolo recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Deti mali pripravené milé básničky, niektoré si dali na výbere a príprave skutočne záležať a dopriali porote skutočný umelecký zážitok. Najlepší recitátori boli ocenení diplomom a pekným darčekom.

  1. miesto   Matěj Klíč

  2. miesto   Petra Švančárková

  3. miesto   Sebastián Piatrik

 • Zápis do 1. ročníka

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v stredu 6. apríla 2022 na 1. poschodí  v budove ZŠ od 13.30 hod do 16.00 hod.

   

  Rodičia sa musia zúčastniť aj s dieťaťom, ktoré má odklad povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

   

  V zmysle legislatívy riaditeľka školy pošle rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí detí do 1. ročníka do konca mája 2022.

      K zápisu si treba priniesť:

   

  ·       prekopírovaný rodný list dieťaťa

  ·       občiansky preukaz alebo fotokópiu OP oboch rodičov

   

  Rodič sa pri zápise záväzne vyjadrí, či bude jeho dieťa navštevovať povinne voliteľný predmet náboženská alebo etická výchova a školský klub detí.

   

  Tlačivá súvisiace so zápisom žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom budú k dispozícii pri zápise, v prípade záujmu je možné si tieto aj vytlačiť, nachádzajú sa spolu s ďalšími informáciami na webovom sídle školy v záložke Zápis do 1. ročníka.

   

  .  Žiadosť o prijatie žiaka, ktorého rodič má trvalý pobyt v Skalke nad Váhom

   

  .  Žiadosť o prijatie žiaka, ktorého rodič nemá trvalý pobyt v Skalke nad Váhom

   

  .  Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky dieťaťa

   

  .  Žiadosť o súhlas s plnením školskej dochádzky mimo územia   Slovenskej republiky

   

                                                                                                                                   Vedenie školy

 • Karneval v základnej škole

  V pondelok 28. marca sa v našej škole uskutočnil dlho očakávaný karneval. Deti prišli v pekných maskách, niektoré boli skutočne kreatívne a ručne vyrobené. Užili sme si veľa zábavy, nechýbali hry, tanec a súťaže...Školskou SUPERSTAR sa stala po skvelom výkone naša prváčka Terezka Hrubošová.

 • Ponuka detských táborov Fitfabrik

  Milí rodičia, pozývame Vás a Vaše deti, užiť si s nami LETO 2022.

  FitFabrik v Dubnici nad Váhom, tento rok spúšťa svoje neopakovateľné Denné Detské Tábory, ktoré budú jediné svojho druhu a my Vás pozývame, aby ste boli pri tom.

  Ich príprava trvala dlhé 2 roky, no ich výsledok bude Vaše deti sprevádzať po celý život.

  Unikátny program, je zložený z najinovatívnejších výchovných a výučbových prístupov. Vaše deti uvidia a zažijú to, čo ešte nezažili.

  Zdokonalia sa v rôznych športových disciplínach a získajú neoceniteľné základy pohybových vzorov, ktoré sú dnes achillovou pätou väčšiny teenagerov.

  Tábory sú určené pre deti vo veku od 6 do 12 rokov a program sme rozdelili do 4 druhov určite Vám dobre známych táborov:
  ⚽️ Športový tábor
  🎨 Kreatívny tábor
  🗺 Dobrodružný tábor
  🎪 MIX Tábor

  Všetky dôležité informácie, ako aj samotnú REGISTRÁCIU nájdete na webe ➡️kids.fitfabrik.sk ⬅️

  Tešíme sa na Vás

  FitFabrik

 • OZNAM - Dôležité!!!

  Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom žiakov, že dnes v piatok 25.2.2022 udeľuje riaditeľské voľno, z dôvodu vysokej chorobnosti detí a pozitívneho žiaka.

  Karneval sa prekladá na pondelok 28.2.2022.

 • KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE

  Dňa 28. februára 2022 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil v materskej škole dlho očakávaný KARNEVAL :) Deti vyrábali fašiangové masky, šašov, oboznámili sa s tradíciami, ... V tento deň prišli deti poobliekané v rôznych maskách, a ako aj po minulé roky nechýbali originálne masky, ktoré si veľmi ceníme. Všetky deti si karneval užili, vytancovali sa a dostali odmeny za krásne masky.

 • Karneval - náhradný termín

  Keďže minulý týždeň sme karneval museli zrušiť, presunuli sme ho na tento piatok 25.2.2022. 

 • PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

  Prevádzka materskej školy od 21. februára 2022 je v bežnom režime.

  Podľa školského semafora predkladá zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". Tlačivo je dostupné vo vestibule školy a v šatniach detí materskej školy. Taktiež je tlačivo dostupné tu - link nižšie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria