Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Mária Balážová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Bc. Zdenka Begáňová Zástupkyňa
 
 
Mária Bakošová Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Beňo Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Michaela Bulejková Belanská Učiteľka
 
 
Bc. Ivana Dužeková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Dramatický krúžok
Vedie krúžok: Športovo-pohybové hry
Vedie krúžok: Tvorivé dielničky ŠKD
 
 
Mgr. Pavlína Habánková Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Krátka asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Mária Šmelková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Čitateľsko - mediálny krúžok
Vedie krúžok: Tanečno-rekreačný krúžok
 
 
Ing. Magdaléna Švančarková Učiteľka
Vedie krúžok: Keramický krúžok

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.02.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria