Navigácia

Pracovné ponuky

Učiteľka pre 1. stupeň ZŠ

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103,   prijme do pracovného pomeru  na plný úväzok

učiteľa/učiteľku pre  1. stupeň ZŠ a vyučovanie anglického jazyka. 

Nástup do zamestnania:  03.09.2018

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.07.2018.

Kvalifikačný predpoklad:  vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa  

Odborná a pedagogická spôsobilosť: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

Požiadavky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z.z., bezúhonnosť, zdravotná 

                      spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom

Platové podmienky: podľa patových taríf PZ a OZ a zvýšení platových taríf v závislosti od dĺžky

                       započítanej praxe účinné od 1. septembra 2017.

 Požadované doklady: doklad o kvalifikačných predpokladoch, doklad o bezúhonnosti (nie starší ako 3 mesiace), doklad o zdravotnej spôsobilosti, životopis a žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. posielajte na adresu:

Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103

Skalka nad Váhom I/103, 913 31  alebo elektronicky na adresu riaditel@zsskalka.sk 

Bližšie informácie na tel. č.: 0915 853 747
 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria