Pomoc rodičov, sponzori

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 ďakuje všetkým zainteresovaným rodičom a spoločnostiam za sponzorské dary a pomoc pri zabezpečovaní školských a kultúrnych aktivít  poriadaných na pôde školy a v obci.

Ďakujeme, že podporujete vzdelávanie detí a rozvoj školstva v obci Skalka nad Váhom.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
    Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
  • 032 658 4 404 - ZŠ
    032 658 4 206 - MŠ
    0915 853 747 - riaditeľka školy
    0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
    032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria