Pomoc rodičov, sponzori

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 ďakuje všetkým zainteresovaným rodičom a spoločnostiam za sponzorské dary a pomoc pri zabezpečovaní školských a kultúrnych aktivít  poriadaných na pôde školy a v obci.

Ďakujeme, že podporujete vzdelávanie detí a rozvoj školstva v obci Skalka nad Váhom.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria