Navigácia

Rodičovské združenie

V školskom roku 2017/2018 pracuje rodičovská rada v zložení:

 

Predseda:       Ing. Magdaléna Švančárková

Podpredseda:        Miroslava Pučeková

Hospodár:              Katarína Lašová

 

 

Triedni dôverníci Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103:

Materská škola

Lienky             p. Zuzana Gažíová

Mravčeky        p. Katarína Lašová

Základná škola

1. ročník        p. Miroslava Pučeková

2. ročník        p. Richard Jančo

3. ročník          p. Monika Malecová

4. ročník          Ing. Magdaléna Švančarková

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria