Navigácia

Rodičovské združenie

V školskom roku 2018/2019 pracuje rodičovská rada v zložení:

Predseda:               Lucia Lukšová

Podpredseda:        Ivana Jančová

Hospodár:              Katarína Lašová

Triedni dôverníci Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103:

Materská škola

Lienky             p. Cíbiková

Mravčeky        p. Lucia Lukšová

Základná škola

1. ročník        p. Katarína Lašová

2. ročník        p. Peter Košút 

3. ročník          p. Ivana Jančová

4. ročník          p. Andrea Ondrkálová

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria