Školská jedáleň

O školskom stravovaní

 

Školská jedáleň je účelové zariadenie,ktoré poskytuje služby pre ZŠ a MŠ v oblasti stravovania. Je súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy.

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov   podľa odporučaných výživových dávok, materialno-spotrebných noriem a  receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva.

Jedálne lístky sa zostavujú podľa zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov.

Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, v primeranom čase a prepracovaný jedálny lístok.Školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané a musia spĺňať prísne hygienické predpisy.

 

Naša školská jedáleň bola v roku 2014 zmodernizovaná novými technologickými zariadeniami.

 

Školská jedáleň je zapojená do troch programov:

 1. Škola plná zdravia Bonduelle- chce pomocou školských jedálni podporiť prirodzene kladný vzťah detí k zelenine.
 2. Školské mlieko-podpora konzumácie mlieka a mliečných výrobkov
 3. Školské ovocie-podpora konzumácie  ovocia,ovocných šťiav a sušeného ovocia

 

 

Zásady slušného správania v školskej jedálni:

1. každý žiak má právo stravovať sa v školskej jedálni

2. do jedálne vstupuje v čase určenom na obed, detí MŠ podľa harmonogramu

3. žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov ŠJ a prítomných pedagógov

4. pri stole sa správajú kultúrne- nevykrikujú,nerozpraávajú nahlas, nenechávajú po sebe odpadky, udržujú čistotu, neničia inventár

5. po konzumácií obeda si odnesú použitý riad do zberného okienka

 

Kolektív školskej jedálne:  Katarína Lašová- vedúca školskej jedálne

                                             Jana Trúnková - hlavná kuchárka

                                             Júlia Mičatková – pomocná kuchárka

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala 103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria