Rada školy

Členovia rady školy

Členovia rady školy šk.rok 2018/2019

Zloženie Rady školy pri Základnej škole a materskou školou, Skalka nad Váhom 103

Predseda:  Ivana Jančová

Podpredseda  ( Zapisovateľ ) :  Lucia Lukšová

Členmi rady školy  sú :

dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov - Bc. Ivana  Dužeková,  Mgr. Pavlína Habánková

jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov- Zuzana Križková

dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Ing. Roman Kadlec, Ing. Blanka Škodová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria