• Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia,

  podmienkou nástupu dieťaťa ZŠ a MŠ do výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou je negatívny test jedného zákonného zástupcu alebo platné potvrdenie o prekonaní COVID-19. Vyplýva to z Uznesenia vlády SR č. 77, Vyhlášky ÚVZ SR č. 47 a pokynov MŠVVaŠ SR.

  Deti sa musia pri nástupe do školy/materskej školy preukázať čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, takiež aj zákonný zástupca. Prílohou čestného vyhlásenia zákonného zástupcu je kópia negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace. V prípade, že toto vyhlásenie s prílohou neodovzdáte, dieťa nemôže nastúpiť do školy/materskej školy. Obe tlačivá potrebné k nástupu žiaka/dieťaťa do školy/materskej školy si môžete stiahnuť dolu pod textom alebo bude k dispozícii v ZŠ s MŠ.

   

  ZÁKLADNÁ ŠKOLA

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

  2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

  4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

   

  Za pochopenie ďakujeme.

  Vedenie ZŠ s MŠ.

 • Návrat žiakov ZŠ a detí MŠ na prezenčnú výučbu

  Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od 8. 2. 2021 obnovuje prezenčná výučba na školách a školských zariadeniach.

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že od pondelka 8. 2. 2021 bude spustená prezenčná výučba. Podmienkou účasti žiaka ZŠ a dieťaťa MŠ na prezenčnej výučbe je: a) negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa žijúceho v spoločnej domácnosti vykonaný v priebehu nadchádzajúceho víkendu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia na COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace, b) podpísanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti.

  Zákonní zástupcovia majú možnosť sa dať otestovať v nedeľu 7. 2. 2021 od 8.00 - 18.00 hod. v kultúrnom dome Skalka nad Váhom alebo v akomkoľvek inom odbernom mieste.

  Prevádzka MŠ je v nezmenenom režime, od 6.30 - 16.00 hod. a ŠKD od 6.45 - 16.00 hod.

  Za pochopenie ďakujeme.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Dôležité!!!

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa obce Skalka nad Váhom bude prevádzka materskej školy naďalej do 5. februára 2021 prerušená.

  1. stupeň ZŠ  - vyučovanie bude naďalej od 1. februára do 5. februára prebiehať dištančnou formou.

  O podmienkach nástupu žiakov do školy a detí do materskej školy budeme informovať prostredníctvom Edupage podľa akutálnej sa vyvíjajúcej situácie. Za porozumenie ďakujeme.

 • Dôležité!!!

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa obce Skalka nad Váhom bude prevádzka materskej školy do 29. januára 2021 prerušená.

  1. stupeň ZŠ - vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančnou formou aj v termíne od 25. 01. - 29. 01. 2021.

  O podmienkach nástupu žiakov do školy a detí do materskej školy budeme informovať prostredníctvom Edupage, podľa aktuálnej sa vyvíjajúcej situácie. Za porozumenie ďakujeme.

 • OZNAM - Dôležité!

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa obce Skalka nad Váhom bude prevádzka materskej školy do 22. 01. 2021 prerušená.

  1. stupeň ZŠ - vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančnou formou aj v termíne od 18. 01. do 22. 01. 2021.

  O podmienkach nástupu žiakov do školy a detí do materskej školy bude informovať prostredníctvom edupage, podľa aktuálnej vyvíjajúcej sa situácie. Za porozumenie ďakujeme.

 • MATERSKÁ ŠKOLA - Dôležitý oznam

  Od 11. 1. 2021 bude prevádzka materskej školy do piatku 15. 1. 2021 prerušená. Predpokladaný nástup detí do materskej školy je od 18. 1. 2021. Podmienky nástupu do materskej školy budú závisieť od vývoja situácie, o ktorých vás budeme informovať. Za porozumenie ďakujeme.

 • Dôležitý oznam

  Na základe rozhodnutia MŠ SR, sa budú deti ZŠ vzdelávať od 11.1.2021 do 15.1. 2021dištančne. Predbežný nástup do školy je 18.1.2021.

  Bližšie informácie ohľadom prevádzky MŠ budú poskytnuté vo štvrtok 8.1.2021 po dohode so zriaďovateľom.

 • PRIANIE

  Milí žiaci, deti a rodičia.

  Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu najbližších.

  Vianoce plné štedrosti, lásky, pokoja a krásny nový rok 

  želá kolektív ZŠ a MŠ Skalka nad Váhom.

 • OZNAM

  Rozhodnutie RÚVZ Trenčín ohľadom karantény

  Vážení rodičia, v pripojených súboroch sú oficiálne rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 • OZNAM O ZATVORENÍ ZŠ s MŠ

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na vyťaženosť RÚVZ sme doposiaľ neprijali oficiálne vyjadrenie ku karanténnym opatreniam, iba telefonické.

  Na zabránenie vzniku a šíreniu COVID-19 musí každý žiak/dieťa, ktorý(é) bol(o) v kontakte s pozitívnou osobou dodržiavať karanténne opatrenia, ktorým je potrebné sa podrobiť v súhrnnej dĺžke minimálne 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, t.j.

   do 18. 12. 2020 vrátane platí pre žiakov základnej školy

  a

  do 20. 12. 2020 vrátane platí pre deti materskej školy.

  O zatvorení prevádzky ZŠ s MŠ z dôvodu karantény je oboznámené aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Za porozumenie ďakujeme.

   

 • OZNAM O ZATVORENÍ ZŠ S MŠ

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že z dôvodu pozitívne testovaného pedagogického zamestnanca a žiaka, bude Základná škola zatvorená do 18. 12. 2020 a Materská škola do 20. 12. 2020. Tieto dátumy určujú, dokedy treba dodržať karantému žiakov základnej školy a detí materskej školy. Nariadenie RÚVZ bude k dispozícii v pondelok 14. 12. 2020. Prosíme rodičov, aby sledovali edupage ohľadom dištančného vzdelávania žiakov základnej školy. 

  Školské prázdniny/vianočné sú od 21.12. 2020 do 10. 01. 2021. Materská škola bude zatvorená do 10. 01. 2021. Prevádzka ZŠ s MŠ začína 11. 01. 2021.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Dôležité!

  Zajtra 11.12.2020 bude ZŠ s MŠ uzavretá z dôvodu pozitívneho testu jedného zo zamestnancov. O ďalšom postupe, na základe inštrukcií z Regionálneho úradu, Vás budeme v priebehu nasledujúcich dní informovať.

 • Mikuláš v materskej škole

  Aj naše deti z materskej školy sa pripravovali na príchod Mikuláša. Vyrábali rôzne výrobky, maľovali obrázky, učili sa piesne a básne o Mikulášovi, ktoré zaspievali a zarecitovali, keď Mikuláš s čertíkom naozaj do škôlky prišli. Deti za odmenu, že celý rok doma a v materskej škole poslúchali dostali sladké balíčky, ktoré ich veľmi potešili.

 • Činnosť ŠKD - dôležité upozornenie

  Z organizačných dôvovdov bude činnosť ŠKD v najbližších dňoch upravená následovne:

  Dňa 9.12.2020 (streda) ranná ŠKD nebude. Deti, ktoré prídu pred 7: 20, budú čakať dole v šatni. 

  Dňa 10.12.2020 (štvrtok) činnosť  ŠKD bude do 14:30

  Ďakujeme za pochopenie

 • Mikuláš v ZŠ

  Ani tento rok nás svätý Mikuláš neobišiel a spolu so svojim pomocníkom čertom nám spestril atmosféru piatkového vyučovania...Tí smelší mu aj zaspievali či zarecitovali a všetci dostali milý balíček. Ďakujeme svätý Mikuláš a príď o rok zas!

 • Advent v ŠKD

  Zima nám pomaličky klopká na dvere, blížia sa Vianoce... Aj v školskom klube prežívame tento adventný čas tvorením, zdobením, rozhovormi, hrami i upratovaním :-) Hlavné je, že sme zdraví a môžeme tieto pekné chvíle prežívať spolu.

 • Jeseň v ŠKD

  Prvý školský štvrťrok máme za sebou...Jeseň sa s nami pomaly lúči, slnečných dní je čoraz menej... Keď sa obzrieme dozadu musíme skonštatovať, že od septembra sme napriek všetkým opatreniam i obmedzeniam toho prežili spolu veľa. Hrali sme sa, športovali, tvorili, chodili sme na vychádzky, púšťali šarkany, súťažili, vzdelávali sa, zapájali sme sa do projektov, čítali a najmä - boli sme SPOLU!

  Veríme, že to tak zostane i naďalej a zimné obdobie nám prinesie veľa zábavy a pekných zážitkov.

 • ŠKD

  V pondelok 23.11. 2020 bude ŠKD do 15:00

 • Činnosť ŠKD

  Z organizačných dôvodov bude v najbližších dňoch obmedzená činnosť ŠKD. O úpravách Vás budeme vopred informovať.

  19. 11. štvrtok bude činnosť do 14:30.

  Za pochopenie ďakujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria