• Karneval

  V piatok 18.2.2022 budeme mať dopoludnia karneval. Deti si donesú peračník, desiatu a masku. 

 • Oznam pre rodičov detí materskej školy

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ Trenčín bude prevádzka materskej školy prerušená do 16. februára 2022 (vrátane). Deti, ktoré boli v materskej škole 11. 2. 2022 t.j. piatok, ostávajú do 16. 2. 2022 v karanténe. Zápisnica  ohľadom karanténneho opatrenia bude priložená dodatočne po doručení RÚVZ Tn.

  Ďalej riaditeľka školy oznamuje, že: 

  poskytuje riaditeľské voľno pre deti materskej školy v období od 17. 2. - 18. 2. 2022 (2 dni) zo závažných organizačných dôvodov 

  v súlade s § 150a ods. 2 písm. a a zákona č. 245/2008 Z. z. o  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Vedenie školy.

   

   

 • Oznam pre rodičov detí v materskej škole - dôležité!!!

  Vážení rodičia,

  riaditeľstvo ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom 103 oznamuje, že dňa 14. februára 2022, t.j. pondelok, bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu podozrenia výskytu Covid-19. 

  V pondelok popoludní zverejníme ďalšie informácie ohľadom fungovania materskej školy v ostatných dňoch, preto prosíme o sledovanie našej web stránky školy.

  Za porozumenie ďakujeme.

  Vedenie školy.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • NÁSTUP DO ŠKOLY PO VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  V pondelok 10. 01. 2022 bude obnovené prezenčné vyučovanie. V prevádzke bude aj ranný ŠKD od 6.45 hod.

  Používanie rúšok v interiéri školy je pre žiakov povinné!

  Prosíme rodičov, aby zabezpečili pre svoje deti každý deň dve rúška papierové jednorazové vreckovky.

  Pri nástupe do školy je potrebné priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Toto vyhlásenie musia predložiť všetci žiaci (aj očkovaní, aj tí, ktorí Covid-19 prekonali). Vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné priniesť aj vtedy, keď žiak preruší školskú dochádzku na 3 a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov). Toto vyhlásenie musia žiaci predložiť aj po skončení dištančného vyučovania pri nástupe na prezenčné vyučovanie.

  Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu odporúčame rodičom, aby svoje dieťa pred nástupom do školy otestovali antigénovým samotestom. 

  Taktiež žiadame rodičov, aby sa porozprávali so svojimi deťmi o dodržiavaní hygienických opatrení .

  Od 10. 01. 2022 bude v prevádzke aj školská jedáleň. Žiaci, ktorí sa stravujú  v ŠJ sú prihlásení od 10. 01. 2022. Odhlásiť sa z obedov je možné telefonicky na č.032/6584206 najneskôr do 7.00 hod ráno v deň absencie. V opačnom prípade je rodič povinný neprevzatú stravnú jednotku uhradiť.

  ​​​​​​​                                                                                                                            Vedenie ZŠ • MATERSKÁ ŠKOLA - Vianočné prázdniny

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že prevádzka materskej školy je nasledovná:

  20. 12. 2021 - 22. 12. 2021 je v prevádzke pre prihlásené deti a

  03. 01. 2022 - 07. 01. 2022 je prerušená/zatvorená.

  Prevádzka materskej školy je opäť od 10. 01. 2022.

 • Vianočný čas v škole

  Štedrý deň klope na dvere a my máme za sebou prekrásne predvianočné, adventné obdobie....

  Vyplnili sme ho rôznymi tvorivými aktivitami: vyrobili sme tradičný adventný veniec, privítali Mikuláša tancom a piesňami, ozdobili sme vianočné stromčeky, kreslili sme, súťažili...Filip priniesol medovníčky, ktoré upiekol a ozdobil s mamou, a tie čo sme nestihli zjest :-), zdobia náš vianočný stromček. Ďakujeme aj ostatným rodičom, ktorí na nás mysleli a spoločne s deťmi doma vyrobili krásne výrobky určené na vianočné trhy, ktoré sa žiaľ v obci neuskutočnili. Vážime si Vašu snahu, čas a ochotu.

  Počasie nám doprialo zažiť sánkovačku, vychádzku do zasneženej prírody, poriadnu guľovačku i stavanie snehuliakov☃️☃️☃️.

  Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme si spravili vianočnú besiedku. Nechýbali sladké koláčiky, dobrá nálada ani kopa darčekov pod stromčekom. Matěj nám zahral na flaute vianočné koledy a s krátkym programom sme vystúpili v materskej škole pre našich škôlkarov.

  Na záver sme si pripravili aj malý darček pre všetkých rodičov a priateľov školy - krátke video s vianočnou piesňou. Veríme, že sa Vám bude páčiť ❤️.

  Krásne Vianoce všetkým 🌲.

 • Zážitkové vyučovanie v škole

  Vo štvrtok 16.12.2021 mali naši žiaci tematické vyučovanie na tému: "Je živé zvieratko vhodné ako vianočný darček? ". Formou rozhovorov, vyhľadávaním informácií na internete, písaním článkov do časopisu, kreslením obrázkov, sledovaním videí a dokumentov, sme postupne prebádali túto tematiku a naučili sme sa aj ako a na čo fungujú zvieracie útulky.

  Nakoniec sme mali možnosť stretnúť sa aj so živým psíkom Pablom, ktorý po dlhom pobyte v útulku získal pred Vianocami nový domov v rodine p. učiteľky Danky.

 • Ukončenia roka s RECYKLOHRAMI

  Rok 2021 sa chýli ku koncu a s ním aj vypracovanie poslednej recyklohráčskej úlohy. Tentokrát sme sa venovali kompostovaniu, zatiaľ iba v teoretickej rovine, ale veríme, že sme už získali základné vedomosti o nakladaní s biologicky rozložitelným odpadom v domácnostiach.

  Nesmieme zabudnúť ani na skvelú novinku o tom, že v predchádzajúcej úlohe - Starý Mobil Sem - získal náš žiak Tobias Bagin za svoju usilovnosť novučičký tablet a vďaka štvorici zberačov: Natálka, Emka Š., Peťka a Tobi, získala celá škola vstupenky do CINE-MAXU. Gratulujeme a ďakujeme !

 • Mikuláš v materskej škole

  Ani tento rok Mikuláš neobišiel našu materskú školu a potešil deti balíčkami, pretože celý rok poslúchali, boli snaživé, upratovali si hračky a starali sa o svojich kamarátov v škôlke. Deti Mikulášovi zarecitovali básne, zaspievali a ten im prisľúbil, že o rok príde opäť.

 • Prvý štvrťrok v škole

  Jeseň sa nám pomaly končí a čochvíľa nastúpi čas adventný,,,,

  Sme veľmi šťastní, že hoci s malou prestávkou, sme mohli chodiť do školy, učiť sa, tvoriť, spoznávať nové veci, zapájať sa do súťaží a projektov, športovať, hrať sa a v neposlednom rade aj papkať vynikajúce obedy od našich šikovných kuchárok v školskej jedálni.

  Venovali sme sa enviro témam ako je triedenie odpadu a recyklácia. Naša škola získala v dvoch projektoch tašky a koše na triedený odpad. Aktívne sme sa zapájali do úpravy školského areálu hrabaním, zametaním a zbieraním odpadkov.

  Taktiež sme sa vzdelávali v oblasti kyberšikany a netikety ( pravidlá slušného správania v online priestore ), na hodinách informatickej výchovy sme vytvárali krásne obrázky a rôzne prezentácie v PowerPointe.

  Deti sa zapojili do viacerých výtvarných súťaží, najlepšie práce boli zaslané do súťaží Matúšov štetec a Sklenená fľaša - náš superhrdina.

  Aj na hodinách vlastivedy a prírodovedy sme sa formou skupinovej práce venovali rôznym témam, spoznávali sme nové javy a tvorili projekty.

  V ŠKD nechýbali obľúbené vychádzky do okolia, každodenné poobedné čítanie, naučili sme sa skladať loďky z papiera, vysadili sme pri vchde do školy budleje od p. Lašovej, kreslili sme, tvorili, športovali...

  Zostáva len dúfať, že v začatých aktivitách budemem môcť pokračovať bez prerušenia aj na naďalej.

 • OZNAM ŠKD

  Z organizačných dôvodov, v dňoch 24.11.-25.11.2021 (streda, štvrtok) ráno ŠKD nebude. Ďakujeme za pochopenie.

 • Tvorenie z hliny v MŠ

  V pondelok 15. novembra 2021 ku nám do materskej školy zavítala mamička Veronika Hricková - mama nášho škôlkára, ktorá sa venuje výrobe rôznych výrobkov z keramiky. Deťom prichystala hrudy hliny, ktoré si najskôr v rukách vymágali, aby hlina zmäkla, na podložkách vyvaľkali a začalo tvorenie. Deti si podľa makiet mohli vytvoriť napríklad stromček, kvietky, domček, vtáčika, koníka, rybku, ktoré dotvárali podľa vlastných predstáv. Niektoré deti si stihli vyrobiť aj vlastnú misku alebo snehuliaka. Teraz naše výrobky čaká vypálenie v peci, ktoré si neskôr farebne doladíme :) 

 • BUBU bál v materskej škole

  Posledný októbrový týždeň sme sa s deťmi pripravovali na očakávaný BUBU bál. Spoločne sme si s deťmi vyzdobili triedy, šatne, chodbu, vytvorili sme si rôzne tekvice, panáčikov z prírodnín, a pod. Na BUBu bále nechýbali krásne masky - piráti, strašidlá, kostry, tekvica, nosorožec, kovboj, hasič, víla, slon, anjel, nevesta, mačička a ježibaby ... Deti sa v maskách predviedli, zatancovali si a za krásnu masku každý dostal diplom na pamiatku a sladkú odmenu.

 • Október - mesiac úcty k starším

  Pri príležitosti "mesiaca úcty k starším" si deti materskej školy pripravili pre svojich starých rodičov milé pozdravy v tvare slnečnice. Nezabudli sme ani na starkých z Domova sociálnych služieb v Skalke nad Váhom a Jednotu dôchodcov v obci, ktorým sme pozdravy odovzdali. Veríme, že tieto pozdravy potešilo ich srdiečko.

 • RECYKLOHRY - Cesta mobilu

  Viete, čo sa stane, ak zasadíte mobil do zeme?

  Naše deti to už vedia. Odpoveď je - nič dobré! A preto sa zapojili do zberovej súťaže a do konca októbra prinášali do školy staré mobily, ktoré sme poslali na recykláciu. Okrem toho, že pomohli našej prírode, sú v hre o zaujímavé ceny - tablet pre najusilovnejšieho zberača a príspevok na ralizáciu enviro projektu na našej škole. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 112 mobilov a najlepším zberačom s počtom 101 starých telefónov sa stal Tobias Bagin. Ako víťaz školy dostal peknú knihu a držíme mu palce aj v hre o nový tablet.

  Okrem toho sme sa pustili aj do plnenia dvoch recyklohráčskych úloh.

  V školskom klube detí sme si s deťmi vyrobili téglikové telefóny, ktoré fungovali perfektne. Najskôr sme si našli návod na internete, potom sme si nasporili prázdne tégliky z jogurtov a napokon sme si telefóny vyrobili. Okrem téglikov sme potrebovali špagát, nožnice, zápalky, šikovné ruky a veľa veľa trpezlivosti. Námaha sa vyplatila a užili sme si veľa zábavy. Potešilo nás, že niektoré deti si takýto telefón zmajstrovali aj doma za pomoci rodičov a starších súrodencov.

  Pri plnení druhej úlohy s názvom Ako sa zvieratká dorozumievajú bez mobilu?, sme konečne oprášili kostýmy z nášho Skalnatého divadla, ktoré v čase „pred covidom“ fungovalo v našej škole. Deti sa veľmi tešili a do rolí zvieratiek sa okamžite vžili.

  Okrem zábavy sme nezabudli ani na vzdelávanie a postupne sme si vypočuli hlasy lesných zvierat, pokúšali sa ich napodobniť a keď sme náhodou nevedeli ako nejaké zviera vyzerá, dohľadali sme si ho na internete.

  Už teraz sa tešíme na novú úlohu v projekte RECYKLOHRY.


 • Týždeň jablka

  Tento týždeň deti nosili rôzne jesenné plody, listy, tekvičky, oriešky a iné dary našej prírody, z ktorých sme si postupne spravili pekné zátišie...Prišli ku nám na návštevu aj naši škôlkari a obdivovali maxi cuketu a haloweensku dyňu.

  Deti sa počas tohoto tematického týždňa mohli zapojiť do súťaže o "NAJ" jablko. NAJkrajším sa stalo jabĺčko Sebastiána Piatrika, NAJväčším jablko Emmky Kadlečíkovej, NAJzvláštnejším sa stalo granátové jablko Sebiho Kadlečíka a cenu poroty získalo jabĺčko Elišky Ondrkálovej. Výhercovia dostali diplom a vecné ceny, ostatní súťažiaci aspoň sladké odmeny:-)

  Pri príležitosti vyhodnotenia súťaže sme ocenili aj Matěja Klíča za víťazstvo vo fotografickej súťaži Očami gurmána.

 • Do školy na bicykli 2021

  HLASOVANIE O NAJATRAKTÍVNEJŠIE KAMPANE JE SPUSTENÉ!

  Do súťaže o najatraktívnejšiu kampaň bolo zaslané obrovské množstvo materiálov z mnohých škôl. Sme veľmi radi, že i napriek nečakanej karanténe v čase keď sme mali s deťmi realizoVať pripravené aktivity, podarilo sa nám do kampane zaslať pekný príspevok a tým z časti naplniť zámer - hovoriť o udržateľnej a zdravej školskej mobilite. Príspevok si môžete pozrieť na:

  https://www.doskolynabicykli.sk/skalka-nad-vahom-zakladna-skola-s-materskou-skolou-skalka-nad-vahom-103-skalka-nad-vahom/

   

  ....a keď sa Vám bude náš príspevok páčiť, môžete zaň zahlasovať:-)

  Hlasovanie je veľmi jednoduché, vykonáte ho kliknutím na LIKE tlačidlo pod nadpisom - názvom školy. Pre hlasovanie je potrebné byť prihlásený na Facebooku.

  Hlasovanie je otvorené do nedele, 24. októbra do 20:00. Prvé 3 školy s najväčším počtom hlasov získajú stojany na bicykle.

   

                                                                                                                         ĎAKUJEME

 • HOVORME O JEDLE

  Máme za sebou ďalší vydarený ročník kampane Hovorme o jedle. Zopakovali sme si čo už vieme o správnom stravovaní a naučili sme sa aj nové veci, napr. ako správne nakladať s potravinami. Nechýbali ani prezentácie, kvízy, kreslenie a zaujímavé diskusie. Deti mohli posielať fotografie do súťaže Očami gurmána. Tento rok sa do kampane zapojila aj naša školská jedáleň, vďaka ktorej teraz súťažíme o 250kg ovocia pre našu školu.

 • Dôležité - ŠKD

  Dňa 21.10.2021 (štvrtok) z organizačných dôvodov ranná ŠKD nebude a popoludní bude do 15:00.

  Ďakujeme za pochopenie

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria