• Koncoročné hodnotenie

  Na základe aktivity a spolupráce našich žiakov, sa členovia MZ rozhodli, že budeme na koci roka hodnotiť žiakov známkou. Hodnotená bude celková aktivita, doterajšie výsledky, projekty a odovzdané práce, samozrejme budú zohľadnené rôzne možnosti žiakov a ich podmienky. Uvedomujeme si, že táto známka nebude celkom objektívna, preto sa určite prikloníme k miernejšiemu hodnoteniu. Ak by niekto napriek tomu nebol so známkou spokojný, môže požiadať o komisionálne preskúšanie.

 • Objednávka zošitov a pomôcok

  Vážení rodičia, na stránke www.daffer.sk si môžete pozrieť o ktoré zošity a pomôcky máte záujem a po návrate do školy pošleme spoločnú objednávku.

 • DEŇ ZEME V ŠKD

  Keďže sa blíži 22.apríl Deň Zeme, deti prijali výzvu a zapojili sa do aktivít spojených s týmto dňom, či už zveľaďovaním svojho okolia, zbieraním odpadkov počas vychádzok v prírode alebo tvorbou plagátov na tému ochrany životného prostredia...ĎAKUJEME


 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

   

  Na základe Rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy bude realizovať v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 bez osobnej prítomnosti detí a s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

  Potrebné tlačivo zverejnené na webovom sídle školy www.zsskalka.sk je potrebné vyplniť a podpísať oboma zákonnými zástupcami. Prihlášku je možné podať osobne dňa 06. mája 2020 v čase od 15.00 - 16.30 hod. v materskej škole. Potvrdenie o zdravotnom stave sa nevyžaduje. Ak potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude doručené do času vydania rozhodnutia, do 15. júla 2020, bude dieťa prijaté na adaptačný pobyt, to znamená max. na tri mesiace.

  Zákonný zástupca k zápisu prinesie:

  - občiansky preukaz

  - rodný lisť dieťaťa

  Viac informácií u zástupkyni MŠ: 0903 805 443

 • Učíme sa doma...

  Aj napriek tomu, že sa nemôžeme učiť spolu v škole, naše deti doma usilovne pracujú a toto je len malá ukážka ich práce.

 • AKTIVITY PRE DETI MŠ

  Sme doma

  Teší nás, že deti materskej školy pracujú doma s rodičmi na aktivitách, ktoré im s láskou pripravujú naše šikovné pani učiteľky :)

  Milí rodičia,

  ponúkame vám aktivity a inšpirácie, ktoré môžete spolu s deťmi doma realizovať. V materskej škole sa každý týždeň venujeme jednej téme, na ktorú plníme rôzne úlohy napr. z výtvarnej a pracovnej výchovy, telesnej výchovy, jazykovej gramotnosti, matematickej gramotnosti atď. Veríme, že naše aktivity budú vhodnou inšpiráciou pre vás a vaše deti a tak si spríjemníte spoločné chvíle napr. kreslením, recitovaním, spievaním, ...

  Ku aktivitám sa preklikáte postupne: Materská škola - Sme doma (aktivity)

 • PRE RODIČOV A DETI MATERSKEJ ŠKOLY

  Milí rodičia a deti,

  keďže v momentálnej situácii sa s vami a vašimi deťmi asi tak skoro v materskej škole neuvidíme, čo nám je veľmi ľúto, detičky nám chýbajú - ich smiech, úprimnosť, denné aktivity s nimi, spoločné zážitky, ...

  Preto vás prosíme, využite tento spoločný čas s nimi doma, hrajte sa spolu, dovoľte im pomáhať vám pri vašich každodenných činnostiach, napr. pri varení, upratovaní, sadením v záhrade - zahrajte sa na remeselníkov.

  Precvičte si hrubú motoriku - zacvičte si doma alebo na dvore, prechádzkou do lesa, kde deti môžu prekonávať prírodné prekážky, ... Deti si určite pamätajú naše "rozcvičky zo škôlky", ktoré vám radi predvedú.

  Precvičte si jemnú motoriku tvorením - kreslite, vyfarbujte omaľovánky, maľujte, strihajte, lepte, navliekajte korálky, tie staršie deti môžete naučiť viazať šnúrky, ... Vieme, že ste kreatívni, presvedčili sme sa o tom na spoločných tvorivých dielničkach u nás v materskej škole.

  Zahrajte sa na spevákov alebo básnikov - deti vám radi zaspievajú alebo zarecitujú, čo sme sme sa v "škôlke" naučili, alebo ich naučte vašu obľúbenú pieseň/báseň.

  Čítajte deťom obľúbené rozprávkové knižky, detské encyklopédie, porozprávajte sa, čo ste čítali, zahrajte sa rôzne slovné hry, hádanky, spoločenské hry, ... deti si budú rozvíjať jazykovú gramotnosť.

  Zopakujte si farby, počítanie do 5 alebo do 10, niektoré deti zvládnu počítanie aj viac, geometrické tvary, hry s predložkami, napr. polož hračku na stôl, pod stoličku, medzi stoličky, v, pred, za, ... deti si budú rozvíjať matematickú gramotnosť.

  Vieme, že s deťmi trávite čas rôznymi aktivitami, toto bola len malá inšpirácia a časť z toho, čo robíme aj my spolu s deťmi v materskej škole. Mali sme naplánované do konca školského roka rôzne spoločné aktivity s vami a deťmi, ktoré sa nám, žiaľ, nepodarí uskutočniť. Veríme, že sa čím skôr a v zdraví stretneme.

  Myslíme na vás.

  Kolektív materskej školy.

   

 • OZNAM PRE RODIČOV

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 oznamuje rodičom, aby si pozastavili trvalé príkazy na úhradu poplatkov za ŠKD a rodičovského mesačného príspevku za MŠ z dôvodu prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti až do odvolania.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Zmena termínu zápisu do 1. ročníka

  Milí rodičia budúcich prváčikov.

  Zmenil sa termín a spôsob zápisu prvákov do základnej školy.

  Zápis bez prítomností detí sa uskutoční vo štvrtok 16.4.2020 od 15,00 do 16,00 na 1. poschodí školy.

   Prosíme Vás, aby ste si stiahli prihlášku vášho dieťaťa na webovej stránke školy v sekcii Zápis do 1. ročníka, záložka Tlačivá k zápisu a vyplnili ju.

  Vyplnenú prihláška podpíšu obaja zákonní zástupcovia pri zápise dieťaťa do školy. Bez podpisu oboch zákonných zástupcov nie je žiadosť právoplatná. Kto nemá možnosť prihlášku vytlačiť a vyplniť, dostane túto do poštovej schránky v blízkom období, prípadne ju dostane a vyplní priamo pri zápise.

  Na zápis prídu rodičia bez dieťaťa s rodným listom dieťaťa a s občianskymi preukazmi.

                                                                                                                                  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

 • Predškoláci v škole

  Pomaly sa blíži čas, kedy sa mnohým škôlkarom skončí bezstarostný čas hier a stanú sa z nich veľký PRVÁCI.

  Predškoláci z našej materskej školy mali možnosť prísť sa pozrieť a zažiť ako vyzerá také naozajstné vyučovanie.

  Tak, čo poviete, páčilo sa vám?

 • Usmernenie ministerky školstva

 • Tlačivo - ošetrovné v súvislosti s COVID-19

 • Dôležitý oznam

  • Na základe vyhlásenia premiéra  SR  P. Pellegriniho a Ústredného krízového štábu zo dňa 12. marca 2020 s platnosťou

  od 16. marca 2020 (pondelok) po dobu minimálne 14 dní sa zatvára ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom, ako aj všetky školské zariadenia v SR.

  Dňa 13. marca 2020 (piatok)  je prevádzka základnej aj materskej školy do 15.00 hod.

  Žiaci sú automaticky odhlásení z obedov.

  Mgr. Iveta Mihóková, riaditeľka školy

 • Karneval v ZŠ

  Posledný deň pred jarnými prázdninami sme si v základnej škole spríjemnili dlho očakávaným karnevalom. Mnohé deti prekvapili skutočne nápaditými, ručne vyrábanými maskami, za čo patrí veľký obdiv a vďaka kreatívnym rodičom. Že sa nám páčilo a dobre sme sa zabavili, môžete posúdiť v našej fotogalérii...

  Deťom zároveň prajeme krásne prázdniny a tešíme sa na ne opäť v pondelok 2.marca.

 • Karneval v MŠ

  V stredu 18.2.2020 sa v materskej škole konal obľúbený karneval. Deti prežili netradičné dopoludnie plné zábavy a dobrej nálady. Mamičkám ďakujeme za prípravu krásnych masiek a už teraz sa tešíme na ďaľší ročník podujatia...

 • Tvorím, tvoríš, tvoríme...2.časť

 • Fašiangy, Turíce...

  V stredu 19.2.2020 naše deti vystúpili s pekným ľudovým pásmom na fašiangovom posedení Jednoty dôchodcov v kultúrnom dome v Skalke nad Váhom, čím prispeli k dobrej nálade a k udržiavaniu ľudových tradícií v našej obci.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Dňa 4.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy. Kedže s pekným prejavom sa predstavili viaceré deti, porota vybrala víťazov v každom ročníku:

  Kategória poézia

  1. roč.: Sebastián Piatrik

  2. roč.: Lucas Tomík, Maximilián Mikušínec 

  3. roč.: Hanka Košútová

  4. roč.: Martin Mikušínec


  Kategória próza

  4. roč.: Jakub Jančo


  Víťazom blahoželáme a všetkým deťom, ktoré sa pripravili na túto milú súťaž ďakujeme za pekný zážitok.

  Jakubkovi Jančovi a Maxíkovi Mikušíncovi držíme palce v obvodnom kole.

                                                                                          

 • Jarné prázdniny - OZNAM

  ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom oznamuje, ze v termíne od 22.2.2020 do 1.3.2020 sú jarné prázdniny.

  Materská škola počas jarných prázdnin bude v prevádzke od 24.2. - 28.2.2020 pre deti prihlásené v prieskume ( 1 trieda ).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria