• Športový deň v ZŠ

   

  V pondelok 29.6.2020 sa bude konať športové dopoludnie spojené s opekaním v priestoroch futbalového ihriska v Skalke n/V. Deti nech prídu v športovom oblečení a obuvi, prinesú si jednu špekáčku na opekanie, vodu na pitie a hygienické vreckovky ( v ruksaku ). Treba si vziať šiltovku a natrieť sa krémom na opaľovanie, prípadne repelentom. Deti nech si neberú zbytočne veľa jedla ( sladkosti, chipsy a pod. ) nakoľko budú mať obed v školskej jedálni.

  Organizácia dňa 29. júna 2020 /pondelok/

  6.45 - 8.00 – príchod detí do školy

  8.15 – odchod na futbalový štadión

  8.30 do 10.00 – súťaže, hry, slávnostné vyhodnotenie Hamkáč 2020

  10.00 – opekačka a voľná zábava

  12.00 - návrat do školy

  12.00 - 15.45 - obed, školský klub detí

   

  V prípade nepriaznivého počasia bude pre deti pripravený náhradný program v škole.

   

 • Ukončenie školského roka 2019/2020

  Ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v utorok 30.6.2020 o 8.30hod v priestoroch školy bez prítomnosti rodičov. Po odovzdaní vysvedčení pôjdu deti domov. Tí, ktorí chodia domov v sprievode rodiča, prosíme rodičov nech si deti vyzdvihnú do 9,30hod. ŠKD nebude v prevádzke. Žiaci sú v tento deň odhlásení zo stravovania v ŠJ.

 • Veselý jún 3. časť

  Úspešne sme zvládli ďalší školský týždeň...Deti sa opäť niečo zaujímavé a nové naučili, pekne sa zahrali, s chuťou tvorili a najmä strávili čas so svojimi spolužiakmi - kamarátmi, s ktorými sa čochvíľa rozlúčia, pretože na bránu školy nazadržateľne klopú letné prázdniny. Hoci vonku to tak nevyzerá, práve dnes máme prvý letný deň. Tak veríme, že keď v pondelok opäť zasadneme do lavíc, privíta nás letné slniečko a budeme si môcť posledný vyučovací týždeň v škole poriadne užiť... Do konca školského roka nás ešte čaká vychádzka do prírody spojená s opekačkou a hrami. Taktiež budeme dokončovať svoje výtvarné práce, ktoré pošleme do súťaže "Ja a koronavírus" tematicky zameranej na pohľad detí na koronavírus a ich zážitky zobdobia karantény...Malá ukážka našich prác vo fotogalérii...

 • Skrátená prevádzka ŠKD - 17.6.2020

  Dňa 17.6.2020 bude prevádzka ŠKD do 15:00 z organizačných dôvovdov. Nasledujúce dni bude zase do 15:45.

 • Konzultácie

  Dňa 17.6. budú v čase od 10:30 do 14:30 individuálne konzultácie ohľadom školy v prírode a záverečného hodnotenia.

 • Veselý jún pokračuje...

  Druhý týždeň končí...Prežili sme pekný čas plný poznávania, učenia, športu i hier. Uskutočnili sme plánovanú vychádzku, venovali sme sa triedeniu odpadu, učili sa matematiku hravou formou a vrátili sme sa k obľúbenej hre na piesku :-)

  Počasie sa stáva letným, v učebniach máme nové žalúzie, zasadená tráva na školskom dvore tiež už narástla, preto nič nebráni tomu aby sme sa v pondelok opäť stretli...Tešíme sa!

 • Veselý jún v ŠKD

  Prvý týždeň v škole máme úspešne za sebou. Ani sme sa nenazdali a už nám beží týždeň druhý. Počasie sa nám trochu pokazilo, no veríme, že si ho užijeme rovnako dobre ako týždeň predchádzajúci. Tešíme sa, že môžeme byť opäť spolu. Keďže sa nám školský areál revitalizuje, znovuobjavili sme čaro kreslenia na asfalt, deti sú veľmi šikovné, posúďte v galérii...Taktiež sme si 5.6. pripomenuli Svetový deň životného prostredia. Tešíme sa na vychádzku do prírody, ktorá nás čaká tento týždeň, ale aj na nové hry a aktivity, ktoré sú pre deti pripravené, kým nám na dvere nezaklopú letné prázdniny. Nástenku na medziposchodí zdobí ukážka žiackych prác, ktoré deti vytvorili doma počas predchádzajúcich mesiacov. Patrí im veľká pochvala...

 • Oznámenie o prevádzke ZŠ

  ŠKD začína o 6:45 do 7:30 , po vyučovaní pokračuje ŠKD do 15:45

  Prosíme, aby ste si prišli pre deti, ktoré nebudú chodiť na obed od 12:00 do 12:10

  Vyučovanie bude podľa štandardného rozvrhu hodín, podľa možností sa budeme zdržiavať čo najviac vo vonkajších priestoroch školy.

  Nárok na odpustenie poplatku z ŠKD majú len deti, ktoré nebudú chodiť na obed.

   

   

 • ODHLASOVANIE ŽIAKOV/DETÍ ZO STRAVY

  Odhlasovanie žiakov/detí zo stravy od 1. 6. 2020 do konca školského roku 2019/2020 je možné na telefónnom čísle 032/6584 206 v čase od 6.45 - 7.15 hod. alebo deň vopred. V prípade, ak zákonný zástupca nestihne odhlásiť svoje dieťa zo stravy do 7.15 hod., externý výdaj v danom dni nie je možný a v tomto prípade zákonný zástupca hradí plnú sumu stravy. Za pochopenie ďakujeme.

 • Máj v ŠKD

  Mesiac máj sa blíži ku koncu a s ním aj naša neplánovaná odluka v školskom klube. Tešíme sa, že deti sa zapájali do výziev a posielali svoje výtvory a práce. Všetkým ďakujeme a už sa veľmi tešíme na stretnutie v júni.

 • OZNÁMENIE O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY OD 1.6.2020

  Prosíme rodičov prijatých detí do materskej školy od 1.6. 2020, aby si pred nástupom dieťaťa/detí prečítali "Prevádzkový poriadok MŠ" platný od 1.6.2020. Tento dokument nájdete v sekcii: Materská škola - Prevádzkový poriadok MŠ. 

 • Opatrenia pre školy a škôlky

  - v zariadení je zabezpečená dezinfekcia priestorov a hračiek

  - maximálna doba výučby bude 9 hodín denne s maximálnym počtom 20 detí ( v MŠ 15 detí) v jednej skupine

  - vytvorená skupina sa nebude meniť

  - rodičia zabezpečia náhradné rúško, ktoré bude mať dieťa  odložené v skrinke

  - dochádzka do zariadenia sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe

  - pri nástupe dieťaťa bude musieť rodič predložiť vyhlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky ochorenia COVID - 19

  - každý deň bude vykonaný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty

  - deti dováža len osoba, s ktorou žije

  - deti materskej školy sú bez rúšok (avšak v skrinke má náhradné rúško)

  - školáci musia mať rúško všade, okrem svojej skupiny

  - stravovanie ako za bežnej prevádzky

  - prednostne sa prijmú deti zdravotníckych pracovníkov, pedagógov, zamestnaných rodičov, slobodné matky

   

   

 • Podmienky nástupu do MŠ a ZŠ

  Pred nástupom do zariadenia rodič vypíše prehlásenie, že u dieťaťa sa za posledných 24 hod. nevyskytol ani jeden z nasledujúcich príznakov:

  • telesná teplota nad 37,5 st. C alebo triaška
  • malátnosť, neprimeraná únava
  • začervenané, zapálené oči s výtokom
  • upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom
  • hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)
  • bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch
  • suchý dusivý kašeľ
  • vlhký produktívny kašeľ
  • vracanie
  • náhla strata chuti a čuchu
  • riedka stolica niekoľkokrát denne
  • novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži
  • iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest

  Tlačivo bude k dispozícii pri vstupe do MŠ a ZŠ.

  Zároveň upozorňujeme, že rodič musí byť v čase, keď je dieťa v zariadení, dostupný telefonicky, aby v prípade zhoršenia stavu dieťaťa bol hneď informovaný. Dieťa bude dovtedy izolované mimo kolektívu.

  Dieťa bude sprevádzať pri príchode a odchode len člen rodiny, s ktorým žijú v spoločnej domácnosti. Rodičia detí v MŠ môžu byť s dieťaťom v šatni maximálne 10 minút, potom musia budovu opustiť.

 • Prieskum záujmu do ZŠ a MŠ

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ realizuje prieskum záujmu rodičov žiakov ZŠ a detí MŠ o umiestnenie dieťaťa do zariadenia od 1. júna 2020.

  Záväzné nahlásenie je možné uskutočniť nasledovne formou SMS alebo mailom do 25.5.2020 do 10,00hod.:

  MŠ - 0903 805 443

  ZŠ - 0915 853 747

  mail - riaditel@zsskalka.sk

 • Koncoročné hodnotenie

  Na základe aktivity a spolupráce našich žiakov, sa členovia MZ rozhodli, že budeme na koci roka hodnotiť žiakov známkou. Hodnotená bude celková aktivita, doterajšie výsledky, projekty a odovzdané práce, samozrejme budú zohľadnené rôzne možnosti žiakov a ich podmienky. Uvedomujeme si, že táto známka nebude celkom objektívna, preto sa určite prikloníme k miernejšiemu hodnoteniu. Ak by niekto napriek tomu nebol so známkou spokojný, môže požiadať o komisionálne preskúšanie.

 • Objednávka zošitov a pomôcok

  Vážení rodičia, na stránke www.daffer.sk si môžete pozrieť o ktoré zošity a pomôcky máte záujem a po návrate do školy pošleme spoločnú objednávku.

 • DEŇ ZEME V ŠKD

  Keďže sa blíži 22.apríl Deň Zeme, deti prijali výzvu a zapojili sa do aktivít spojených s týmto dňom, či už zveľaďovaním svojho okolia, zbieraním odpadkov počas vychádzok v prírode alebo tvorbou plagátov na tému ochrany životného prostredia...ĎAKUJEME


 • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

  PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

   

  Na základe Rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy bude realizovať v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 bez osobnej prítomnosti detí a s dodržaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

  Potrebné tlačivo zverejnené na webovom sídle školy www.zsskalka.sk je potrebné vyplniť a podpísať oboma zákonnými zástupcami. Prihlášku je možné podať osobne dňa 06. mája 2020 v čase od 15.00 - 16.30 hod. v materskej škole. Potvrdenie o zdravotnom stave sa nevyžaduje. Ak potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude doručené do času vydania rozhodnutia, do 15. júla 2020, bude dieťa prijaté na adaptačný pobyt, to znamená max. na tri mesiace.

  Zákonný zástupca k zápisu prinesie:

  - občiansky preukaz

  - rodný lisť dieťaťa

  Viac informácií u zástupkyni MŠ: 0903 805 443

 • Učíme sa doma...

  Aj napriek tomu, že sa nemôžeme učiť spolu v škole, naše deti doma usilovne pracujú a toto je len malá ukážka ich práce.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria