Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Mária Balážová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Bc. Zdenka Begáňová Zástupkyňa
 
 
Mária Bakošová Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Beňo Rozvrh
Učiteľ
 
 
Bc. Ivana Dužeková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Pavlína Habánková Učiteľka
 
 
Katarína Korená Učiteľka
 
 
Mgr. Barbora Korenačková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Mihóková Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1121 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.09.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria