Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  dňa 19.09.2017 o 15.30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v prvej triede na prvom poschodí Základnej školy s materskou školou Skalka nad Váhom. 

  Srdečne Vás pozývame.

 • 4. 9. 2017

  Školský rok 2017/2018 otvorila slávnostným príhovorom riaditeľka školy Mgr. Mária Balážová, ktorá privítala všetkých žiakov, rodičov, pedagogický zbor a priateľov školy.

  Po príhovore starostu obce pána  Antona Horečného sa žiaci s rodičmi presunuli do školy.

  Do školských lavíc zasadli naši prváci.

  Želáme im veľa úspechov a radostí pri získavaní nových vedomostí.

  Viac si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  Do galérie Nový školský rok boli pridané fotografie.

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018, ktoré  sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 9,00 hod. na Obecnom úrade v Skalke nad Váhom.

    

    Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom je dňa 4. 9. 2017 v prevádzke do 16.00 hod.

    V tento deň začína i prevádzka materskej školy po prázdninách. 

 • Lienky a mravčeky v MŠ

  Milí rodičia,

  v šk. roku 2017/2018 sa deti v čase od 6,30 – 7,00hod. spájajú v I. triede „Lienky“. II. trieda „Mravčeky“ sa ráno otvára už o 7,00hod.  Jej prevádzka je do 15,00hod. Následne sa deti presúvajú do I. triedy Lienky .

  Prevádzka MŠ je do 16,00hod.

  Ďakujeme.

 • Letné prázdniny

  Letné prázdniny v školskom roku 2016/2017 sa začnú 1. júla 2017 a potrvajú až do 31. augusta 2017.

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka a oddychu. 

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční v piatok 30. júna 2017 o 9.00 hod. na Obecnom úrade v Skalke nad Váhom. Po programe pôjdu žiaci do svojich tried, kde im budú odovzdané vysvedčenia.  Školský klub bude v prevádzke do 16.00 hod.

 • 21. 6. 2017

  V sobotu 17.6 2017 skupina mladých dobrovoľníkov z Laických ľudových misií "Žatva" vyčistila okolie multifunkčného ihriska pri našej škole. Patrí im za to od nás veľké ĎAKUJEME.

 • 12. 6. 2017

  Do galérie NOC S ANDERSENOM boli pridané fotografie.

  Nočná škola je za nami a my sa veľmi tešíme, že na NOC S ANDERSENOM prijala pozvanie aj skvelá pani spisovateľka

  Silvia Havelková. 

  V úvode sme posadili pred školu Rozprávkový Andersenov strom - Andersenovník. Deti  zopakovali sľub, že budú čítať rozprávočky a  následovala beseda s pani spisovateľkou. 

  V interaktívnej besede porozprávala  predškolákom a školákom o tom ako vzniká kniha, koľko ľudí sa musí okrem spisovateľa podieľať na jej výrobe. Doniesla nám ukázať aj jej knižky a porozprávála nám o nich i o tom odkiaľ čerpá nápady pre písanie.

  Najviac sa deťom páčilo rozprávanie o zvieratkách a o spisovateľkinom psíkovi.

  Týmto ďakujeme pani spisovateľke a prajeme jej veľa úspechov a nápadov pri tvorbe nových krásnych knižiek  pre deti.

   

 • 12. 6. 2017

  NOC S ANDERSENOM - Jednorožci

  Deti sa rozdelili do troch skupín a prechádzali rôznymi stanovišťami, kde museli plniť úlohy podľa zadania. !!!! A čítali s porozumením!!!!

 • 12. 6. 2017

  NOC S ANDERSENOM - Mimoni

  Skupiny plnili úlohy na stanovištiach: 1. Ľadové kráľovstvo

                                                              2. Z rozprávky do rozprávky

                                                                                              3. Rozprávkové dielne

                                                                                              4. Obrúsok prestri sa !!!!

   

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  dňa 12.06.2017 o 16.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v prvej triede na prvom poschodí Základnej školy s materskou školou Skalka nad Váhom.

  Srdečne Vás pozývame.

 • Nočná škola

 • 7. 6. 2017

  Dnes sa naši prváci a druháci hrali na módnych návrhárov.

  S pani učiteľkou Šmelkovou na výtvarnej výchove vytvárali zo smutných tričiek bez obrázkov tričká podľa svojej fantázie. 

  Každý kus nového letného trička je iný. Všetci tvorili, maľovali a práca ich veľmi bavila. Za odmenu môžu svoje krásne vlastnoručne maľované tričko nosiť

                                                               celé letné prázdniny.....:) 

                                                               Prácu  našich šikovných žiačikov si môžete pozrieť vo

                                                               fotogalérii.

 • Športová olympiáda málotriednych škôl sa uskutočnila v Mníchovej Lehote dňa 02.06.2017. Hoci bolo africké teplo naši žiaci bojovali z plných síl.

  Súťažili sme  vo všetkých disciplínach. Najviac sa však darilo

  Šimonkovi Gažímu, ktorý získal 3. miesto v behu na 60 m. Blahoželáme!

                                                                   Našemu futbalovému tímu len o vlas ušlo 3. miesto.

                                                    Všetci sme si zašportovali  a to bolo cieľom tohoto podujatia.

 • 30. 5. 2017

  Hrejivé slniečko a čerstvý vzduch nám dovoľuje tráviť hodiny čítania na školskom dvore v tieni pod borovicami.

 • Dňa 25.05. 2017 sa žiaci 1. stupňa ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom zúčastnili Prezentačného dňa lesnej pedagogiky v Antonstále. Prostredníctvom zážitkového vyučovania mali možnosť spoznať prácu lesníkov, zopakovali si vedomosti o lese, lesných zvieratkách a ochrane životného prostriedia. V krásnom prírodnom prostredí  chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty si deti utvrdili to, čo už vedia z vyučovania prvouky, prírodovedy a vlastivedy a reálnymi aktivitami  nadobudli mnoho nových poznatkov. Odchádzali  plní krásnych zážitkov a nových vedomostí.

 • Na našej škole odpad triedime nielen interaktívne, ale aj reálne. 

  Aktívne sa zaoberáme triedením odpadu.

  Žiakov vedieme k ochrane prírody a životného prostredia.

  Do zberných nádob triedime a zbierame aj použité batérie, žiarovky, žiarivky a elektroodpad (staré varné kanvice,elektroodpad..).   

 • Má rád zvieratká a už ako prváčik o nich veľmi veľa vie.  Kto je to? 

  Martinko Mikušínec z prvej triedy našej školy sa dňa 21.04. 2017   zúčastnil prednášok 1. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže ZOO olympiáda 2017 v ZOO Bojnice.

  Samotná súťaž sa uskutočnila dňa 24.05.2017 v Centre Enviromentálnej výchovy v ZOO Bojnice.

  Poslaním olympiády je zvýšiť záujem študentov slovenských škôl o ekológiu a enviromentálne povedomie.

  Martinko sa umiestnil na krásnom 5. mieste.  Srdečne blahoželáme.

  http://zoobojnice.sk/zooolympiada-2017/

   

 • 15. 5. 2017

  Naši žiaci nielen majú radi, ale aj poznajú rôzne druhy zeleniny a ovocia. Pod vedením pani vychovávateľky sa v ŠKD naučili ako sa chutná zeleninka pestuje. Spoločnými silami upravili políčko za školou a s radosťou zasiali prvý hrášok, zasadili cibuľku a tekvičky. Teraz už budú len polievať, starať sa o rastlinky a čakať na prvú úrodu.

  Ako skvele sa im darilo si pozrite v našej fotogalérii.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria