Navigácia

 • Predvianočná nálada v škole

  Do galérie Predvianočná nálada v škole boli pridané fotografie.

 • Vítanie Mikuláša v obci

  Do galérie Vítanie Mikuláša v obci boli pridané fotografie.

 • Vianočná akadémia - pozvánka

                                                                              

                                              Pozývame Vás na Vianočnú  akadémiu, 

                                            ktorá sa uskutoční dňa 19. 12. o 16.00 hod.

                                              v Kultúrnom dome  Skalka nad Váhom.

                                                S pekným vianočným  programom sa

                                           na Vás tešia Vaše deti ZŠ, MŠ a pani učiteľky.

 • Všetkovedko

  Všetkovedko - súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími 

  Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa takmer 20 000 druhákov, tretiakov a štvrtákov odvážne pustilo do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

  Deti odpovedali na netradičné úlohy, aby ukázali, že o svete už vedia ozaj veľa.

  Opäť po roku zabojovali v súťaži VŠETKOVEDKO aj naši najšikovnejší žiaci.

  Po  vypracovaní testov našimi žiakmi a vyplnení odpoveďových hárkov sme tieto zaslali do Bratislavy, kde ich v "Talentíde" vyhodnotia.

  Každý súťažiaci obdržal vlasný kód, pod ktorým si už 21.12.2018 bude môcť  vyhľadať predbežné   výsledky ako vyriešil dané úlohy a zistil svoju úspešnosť.

  Dňa 24.01.2019 budú na stránke VŠETKOVEDKO zverejnené celkové výsledky žiakov i školy.

  Do 30. 01. 2018    školy dostanú zásielku s výsledkami, diplomami a cenami pre najúspešnejších.

  Našim šikovným riešiteľom držime päste a sme hrdí, že chcú reprezentovať školu a rozširovať si i takouto formou svoje vedomosti.

 • Imatrikulácia prvákov

  Pasovanie prvákov do cechu žiackeho

  Dňa 23. novembra 2018 bol pre našich prvákov významným dňom. V priestoroch Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 sa uskutočnilo pasovanie žiakov  prvého ročníka do cechu žiackeho. Účastníkov počas  celého programu sprevádzali rozprávkové bytosti. Pred pasovaním  prváci museli  absolvovať 4 skúšky (slabikovanie, čítanie, počítanie, anglický jazyk a spievanie spoločnej piesne), ktoré  zvládli bez problémov. Ukázali ako sa vedia popasovať s čítaním viet, počítaním príkladov, číslicami a ako dokážu spojiť hudbu s pohybom. V závere ich čakala sladká odmena, prijímacia listina, fixky a  prijatie medzi členov do cechu žiackeho. Záložku do knihy ako darček  im vlastnoručne vyrobili starší žiaci našej školy. Celý program pripravili pani učiteľky Bc. Ivanka Dužeková, Mgr. Ivetka Mihóková, Mgr. Baborka Korenačková.  Žiaci boli pasovaní do cechu žiackeho pani riaditeľkou Mgr. Máriou Balážovou.  

  Imatrikulácia prvákov sa uskutočnila na našej škole už druhým rokom a stáva sa  tradíciou v našej škole. Šťastné úsmevy prváčikov a spokojnosť rodičov nás presviedčajú o tom, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj naďalej.

 • SMS-Starý Mobil Sem!

  Recyklohry - SMS-Starý Mobil Sem! -súťaž 

  "Recyklohry" opäť pridali do svojho projektu, ďalšiu súťaž, ktorú sme samozrejme nemohli ako škola vynechať z nášho enviroprogramu.

  Koordinátorka enviromentálnej výchovy Bc. Ivana Dužeková urobila besedu o recyklovaní mobilov v ročníkoch na 1. stupni našej školy a oslovila rodičov žiakov.

  Rodičia s deťmi nelenili a v rámci ochrany našej planéty zozbierali veľké množstvo starých mobilov v počte 283 ks.

  Odvoz mobilov sa uskutočnil 19.11.2018. Mobily putovali v bezpečnostných zberných boxoch do sídla Recyklohier v Bratislave.

  Odmeny:


  * 40 ŽIAKOV S NAJVÄČŠÍM POČTOM ODOVZDANÝCH MOBILOV
  ZÍSKA TABLET HUAWEI

  * 200 ŽIAKOV VYŽREBOVANÝCH ZO VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV
  ZÍSKA DARČEKOVÉ BALÍČKY OD SPOLOČNOSTI ORANGE SLOVENSKO

   

  Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu a pomoc pri vzdelávaní detí ako chrániť  životné prostredie a našu planétu.

 • Návšteva Galérie M. A. Bazovského

  Do galérie Návšteva Galérie M.A.Bazovského boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 15.11. 2018 sme v rámci ŠKD navštívili s deťmi Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne. Milá pani lektorka nás previedla aktuálnou výstavou NÁVRATY V ČASE /československá fotografia - 80. roky 20. storočia/ Bolo to informačné a interpretačné sprevádzanie  životom, tvorbou a  dielami vystavujúcich autorov, ktoré podporuje kreatívne vnímanie výtvarných diel. Po prehliadke sme si v Ateliéri majstra Galérka vytvorili zaujímavé koláže, ktoré teraz zdobia našu školu.

 • Kuk do triedy

   Kuk do triedy - Prírodoveda, Telesná výchova

 • Čitateľský maratón

  V piatok 26. októbra sa v našej škole uskutočnil čitateľský maratón, v rámci ktorého si žiaci prečítali knihu od Ondreja Sekoru Kronika mesta Kocúrkova. Všetky deti sa zapojili do čítania s výnimkou prvákov, ktorí svojich spolužiakov počúvali. Po prečítaní sa žiaci rozprávali o obsahu knihy a pokúsili sa ilustrovať prečítané príbehy. Žiacke ilustrácie príbehov boli spracované do leporela.

 • Testovanie športového talentu prvákov

  októbri 2018 sa na celom Slovensku uskutočnilo testovanie k identifikácii športového talentu u žiakov, do ktorého bola vybratá aj naša škola. Toto testovanie sa týkalo žiakov 1. ročníka, ktorí boli testovaní v 9 disciplínach (predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, skok do diaľky z miesta ...). Prváci sa radi zapojili do testovania. Ba dokonca žiaci vyšší ročníkov sa rozhodli nasledovať ich príklad a na vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy sa otestovali v jednotlivých disciplínach. Výsledky testovania 1. ročníka boli  zaslané do Národného športového centra v Bratislave.

 • Rodičovské združenie

  Oznam

  Vážení rodičia,

  dňa 12. 11. 2018 v čase od 13.30 hod. do 16.30 hod. Vás srdečne  pozývame na individuálne konzultácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 1. štvrťroka Vašich detí s triednymi učiteľmi a učiteľmi, ktorí vzdelávajú Vaše deti  na našej škole. 

   

 • Kuk do triedy počas vyučovania

  Kuk do triedy - Geometria, Slovenský jazyk, Literatúra

 • Kultúrny program v dome kultúry

  Október - mesiac úcty k starším

  Do galérie Vystúpenie v DK - Úcta k starším boli pridané fotografie.

  Dňa 23.10.2018 pri príležitosti mesiaca úcty k starším pani učiteľky ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom pripravili s deťmi  pestrý program pre  Jednodu dôchodcov v  Skalke nad Váhom. V našej škole vedieme žiakov, aby si vážili starších občanov v obci, vedieme ich  k úcte k ich šedinám, múdrosti, upracovaným a mozoľnatým rukám. 

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deti MŠ v CSS Skalka nad Váhom

  Do galérie Deti MŠ v CSS Skalka nad Váhom boli pridané fotografie.

  Deti z materskej školy potešili srdiečka starkých v Centre sociálnych služieb v Skalke nad Váhom krásnym programom.

 • Tvoríme v ZŠ

  Do galérie Tvoríme... boli pridané fotografie.

 • Jesenné tvorivé dielničky v ZŠ

  Do galérie Jesenné tvorivé dielničky v ZŠ boli pridané fotografie.

 • Jesenné tvorivé dielne MŠ

  Do galérie Jesenné tvorivé dielne MŠ boli pridané fotografie.

 • 02.11.2018 prevádzka MŠ zatvorená

  OZNAM

  RIADITEĽSTVO  ZÁKLADNEJ  ŠKOLY  S MATERSKOU  ŠKOLOU,  SKALKA  NAD  VÁHOM  103  OZNAMUJE  RODIČOM,  ŽE  DŇA 02. 11. 2018  BUDE  MATERSKÁ  ŠKOLA  Z DÔVODU  NÍZKEHO  POČTU  DETÍ    ZATVORENÁ.

  MŠ bude opäť v riadnej prevádzke od 05.11.2018 (pondelok).

   

   

   

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o riaditeľskom voľne

   

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno  dňa 29.10.2018 (pondelok) žiakom Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať po jesenných prázdninách dňa 05.11.2018

  ( pondelok ).

  Materská škola je v prevádzke.  Deti budú zaradené do jednej triedy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria