Navigácia

 • Riaditeľské voľno - OZNAM

  Vážení rodičia,

  oznamujem Vám, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem žiakom ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103 dňa  30.4.2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 2. mája 2018 (streda). 

                                                                                                                              Mgr. Mária Balážová

                                                                                                                                  riaditeľka školy

 • Póla radí deťom a Oliho príbeh

  Dňa 09.04.2018 pripravilo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne pre žiakov našej školy dve prednášky, ktorých cieľom bolo:

  1.ročník/Póla radí deťom

  • naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách,
  • pripravovať k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci,
  • zvyšovanie právneho a sociálneho vedomia.

  2.- 4. ročník/Oliho príbeh

  • oboznámenie maloletých osôb s aktuálnymi rizikami v železničnej doprave, ako aj ohrozením bezpečnosti samotnej železničnej dopravy,
  • snaha o predchádzanie a zároveň zníženie nehodových udalostí v obvode železničných dráh,
  • poukázanie na možné nebezpečenstvo pri pohybe v blízkosti železničných staníc, železničných tratí, koľajísk a železničných priecestí.

  Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili preventívneho projektu ,,Póla radí deťom“.  Prostredníctvom tohto projektu boli deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Policajtka hravou formou prostredníctvom pracovného listu priblížila deťom informácie o dopravných predpisoch, závislostiach, šikane, práci polície. V závere si deti mohli na "vlastnej koži" vyskúšať putá.

  Žiaci 2.- 4. ročníka sa zúčastnili preventívneho projektu "Oliho príbeh". Preventívny projekt "Oliho príbeh" bol realizovaný vo forme krátkeho animovaného filmu, ktorý je rozdelený do štyroch príbehov, z ktorého každý upozorňuje na určité riziko, ktorému sú deti vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železníc. Po premietnutí filmu policajtka s deťmi v diskusii rozobrala jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozornila deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou. 

  Ďakujeme Krajskému policajnému zboru v Trenčíne a pani policajtkám za skvelé a poučné prednášky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri vzdelávaní našich žiakov.  

 • Futbalový krúžok

  Tlačivo si môžete vyzdvihnúť priamo v ZŠ alebo v MŠ.

  Bližšie informácie na tel. č. školy 0915 853 747. 

   

  Obecný úrad  Skalka nad Váhom v spolupráci so ZŠ

  a OFK pripravuje pravidelné  tréningy

  FUTBALOVÉHO KRÚŽKU NA IHRISKU PRI ZŠ

  Pozývame deti (chlapcov aj dievčatá) vo veku 5-10

  rokov na futbalový tréning pod vedením trénera  

     futbalu. ( Tibor GROFIK )

  Termín 1.tréningu 18.4.2018 ( streda od 16,00- 17,00)

  Tréningy sú bezplatné, treba si doniesť športovú  

   obuv a odev. Lopty a tréningové pomôcky sú   

     zabezpečené FK.

  HRÁČI  A  HRÁČKY PRÍĎTE  SI  TO   VYSKÚŠAŤ

  Upozorňujeme rodičov (zákonných zástupcov),   že

  v návratke je treba uviesť súhlas k účasti

  vo futbalovom krúžku a telefónny kontakt.

 • Deň vody

  Do galérie Deň vody boli pridané fotografie.

  Posledný marcový týždeň sme v rámci Svetového dňa vody ( 22.3.) pripravili pre deti množstvo zaujímavých zábavno – vzdelávacích aktivít.

  Svetový deň vody sme v škole oslávili v modrých tričkách v  stredu, dňa 21.3.2018.

  V tento "Modrý deň" bolo vyučovanie aj pobyt v ŠKD spojené s osvetou a propagáciou Svetového dňa vody. Žiaci na naučili ako chrániť a udržiavať vodné zdroje, dozvedeli  sa o možnostiach  šetrenia pitnej vody, riešili zábavný kvíz, vypracovávali pracovné listy a nakoniec spoločnými silami vyrobili obrovskú veľrybu, ktorá sa svojou veľkosťou pýši na nástenke  a zdobí našu školu.

  Piatkové popoludnie deti v ŠKD spolu s pani vychovávateľkou strávili putovaním po stopách riečky Súčanky. Poznávanie spojili so zberom naplavených odpadkov a smetí, ktoré porozhadzovali nezodpovední ľudia. Po reálnych aktivitách deti v ŠKD vyhľadávali informácie  o vodnom toku Súčanke, ktorá preteká našou obcou a ústi do rieky Váh. Pomocou internetu vyhľadali a spoznali  geografické údaje a druhy fauny a flóry v oblasti, kde žijú.

  Vyzbierali dve plné vrecia odpadkov, čím  uľahčili životnému prostrediu v obci.

  Už teraz pripravujeme aktivity na mesiac apríl, ktorý je nielen mesiacom lesov, ale dňa 22.4. oslávime Svetový deň zeme.

 • Plavecký kurz

  Do galérie Plavecký kurz boli pridané fotografie.

  A už sa nebojíme vody!!! Súčasťou zdravého životného štýlu je aj pohyb a športové aktivity v živote človeka. V našej škole vedieme deti k rôznym druhom športu a už tradične ako každý rok poriadame plavecký kurz. V dňoch od 26.03. do 06.04.2018 sa predškoláci MŠ a žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ zúčastnili plaveckého kurzu, ktorý naša škola zabezpečila v spolupráci s PENGUIN SPORT Club, Beckov. Vlastný plavecký pohyb a aktivity vo vode majú silný vplyv na posilnenie zdravia. Deti boli rozdelené do troch skupín podľa úrovne plávania. Plaveckí inštruktori sa svojim zverencom trpezlivo venovali. Zábery z úvodných hodín si môžete pozrieť v našej fotogalérii.  

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 16. apríla 2018 o 16.00 hod. na 1. poschodí v priestoroch základnej školy.

   

 • Veľkonočné prázdniny

  Od 29. marca 2018 (štvrtok) do 3. apríla 2018 (utorok) sa uskutočnia veľkonočné prázdniny.

  Nástup do školy je v stredu 4. apríla 2018.

  Počas veľkonočných prázdnin nebude materská škola v prevádzke.

 • Rodičom predškolákov

   Milí rodičia, veľa z vás si kladie otázky „Je moje dieťa pripravené nastúpiť do školy? Zvládne to? Bude stíhať tempu učiva? ...

  Máte stále pochybnosti?

  Pozývame Vás, rodičov predškolákov dňa 28. 03. 2018 o 16.00 hod. na Prezentačný deň v Základnej škole Skalka nad Váhom, kde sa uskutoční prednáška na tému:

  ŠKOLSKÁ  ZRELOSŤ

  Prednášku bude viesť PaedDr. Eva Stupková, ktorá viedla test školskej zrelosti v našej materskej škole. Po prednáške vám rada zodpovie na vaše otázky.

       Tešíme sa na Vás.

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo v Trenčíne

  Dňa 14.03.2018 reprezentovali našu školu v sídle TSK, víťazi školského kola Lucia Ondrkálová ( próza) a Jakub Jančo (poézia) v recitačnej súťaži na Obvodnom kole Hviezdoslavov Kubín v Trenčíne.

                 JAKUBKO JANČO  sa umiestnil na 3. mieste v prednese poézie.

  Blahoželáme Jakubovi ku krásnemu umiestneniu a veríme, že  spolu s Luckou naďalej budú  čítať knižočky a ostanú verní recitácii a prednesu slovenskej literatúry.

   

 • Predškoláci v škole

  9. 3. 2018
 • Pozvánka

  Vážení rodičia,

  riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou,  Skalka nad Váhom 103  Vás srdečne pozýva na prezentačný deň našej školy, ktorý sa uskutoční  dňa 28. marca 2018 o 16.00 hod.  na 1. poschodí v prvej triede ZŠ.

  Program:

  1. prednáška na tému  Školská zrelosť (PaedDr.Stupková)

  2. prezentácia školy - Školský vzdelávací program, metódy vo výučbe, aktivity,     výsledky školy, spolupráca školy (Mgr. Mária Balážová)

  3. informácie o futbalovom krúžku, ktorý otvoríme  v šk.roku 2018/2019   v            spolupráci s futbalovým klubom  OFK Slovan, Skalka nad Váhom (Ing. Tibor Grófik)

  4. informácie o hudobnom odbore, ktorý plánujeme otvoriť v šk.roku 2018/2019 v spolupráci so základnou  umeleckou školou (Mgr. Mária Balážová)

   

  Po programe bude nasledovať  prehliadka priestorov základnej školy. 

   

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

 • Hviezdoslavov Kubín málotriednych škôl

  Dňa 07. marca 2018 reprezentovali víťazi školského kola Hviezdoslavov Kubín našu školu na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín málotriednych škôl v Základnej škole s materskou školou, Dubodiel.

  V súťaži recitovali žiaci ( 2.- 4. ročníka) z málotriednych škôl: ZŠ Kálnica, ZŠ Mníchova Lehota, ZŠ s MŠ  Dubodiel, ZŠ Neporádza, ZŠ Selec, ZŠ s MŠ Skalka nad Váhom.

  Naši šikovní recitátori získali ocenenia:

  3. miesto Jakub Jančo (poézia)

  3. miesto Lucia Ondrkálová (próza)

   

  Blahoželáme a tešíme sa z tohto krásneho úspechu.

 • Talent školy

  Posledný februárový deň sme si v ŠKD spríjemnili súťažno – zábavným popoludním pod názvom TALENT ŠKOLY. Do súťaže sa prihlásilo 14 žiakov s rozličnými vystúpeniami. Naše talenty sa predviedli so spevom, recitáciou, cvičením, kúzlením, hraním na hudobný nástroj, ukázali nám triky s kartami a gumičkami a výtvarne nadaní žiaci sa predstavili s kreslením i tvorbou karikatúry. 

  1.        miesto  Eliška a Šimon Gažioví
  2.        miesto  Hanka Košútová
  3.        miesto  Sárka Malecová

  Ďakujeme všetkým súťažiacim a víťazom srdečne blahoželáme!

 • Recyklohry

   

  Naša škola sa už niekoľko rokov úspešne zapája do celoslovenského projektu Recyklohry, školského recyklačného programu, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

  Zapájaním sa do takýchto projektov by sme radi prispeli k ochrane životného prostredia a aspoň malou pomocou sa pokúsili zachrániť svet od odpadu.

  Len pre ilustráciu uvádzame, že napr. každý deň sa použije až 80 miliónov nerozložiteľných jednorazových pohárov, postavené vedľa seba by boli 2 krát dlhšie ako hranica medzi USA a Mexikom. 360 miliónov litrov odpadu sa každý deň vyhodí z okna auta, to je ako naplniť 12 olympijských bazénov...

  Každý deň sa na svete vyprodukuje odpad, ktorý musí vyviezť  63,000 smetiarskych áut, postavené na sebe by boli vysoké ako 1852 Eiffelových veží atď.

  Preto sa v našej škole snažíme viesť deti k ekologickému mysleniu, zbierame v rámci recyklohier rôzne druhy odpadu ( batérie, tonery, žiarovky, cartridge, elektroodpad a pod. ) a zapájame sa do „recyklohráčskych“ úloh, za správne splnenie zbierame body a tie potom na stránke ww.recyklohry.sk vymieňame za zaujímavé odmeny ( školské potreby, vyučovacie pomôcky a pod.).

  Veríme, že sa nám našou činnosťou podarí prispieť k ochrane životného prostredia a vychovať z detí ekologicky mysliacich a konajúcich dospelých.

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny sa uskutočnia od 19. februára  2018 do 23. februára 2018.

  Vyučovanie pokračuje  dňa 26. februára 2018 (pondelok).

   

  Materská škola je počas jarných prázdnin v prevádzke.

 • Hviezdoslavov Kubín

   Dňa 16. februára 2018 sa konalo školské kolo  v prednese poézie a prózy.
   

  Umelecký prednes detí:

  V I. kategórii

  - žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl vo veku  7 – 10 rokov( súťažilo 7 žiakov),

  - umelecký prednes poézie maximálne 5 minút,

  - umelecký prednes prózy maximálne 6 minút.

   

  Výsledky v I.kategórii:

  Poézia

  1. miesto Jakub Jančo

  2. miesto Eliška Gažíová

  3. miesto Sárka Malecová

  Próza

  1. miesto Lucia Ondrkálová

   

  Víťazom blahoželáme. Postupujú do okresného kola.

 • Vitamínkovo v ŠKD

  V stredu 21.2.2018 sme v ŠKD strávili edukačno - zábavné popoludnie pod názvom „ VITAMÍNKOVO – HRAVO ZDRAVO V ŠKD „. Deti sa dozvedeli veľa nového prostredníctvom zaujímavých prezentácií, precvičili sa vo finančnej gramotnosti, naaranžovali si ovocno – zeleninové taniere z prinesených surovín a na záver prebehla aj vytúžená ochutnávka. Touto a podobnými aktivitami sa snažíme vzbudiť u detí záujem o zdravý životný štýl, poznať finančnú hodnotu potravín a zabrániť tak ich plytvaniu, vedieť kultivovane stolovať a mať zmysel pre estetiku a poznať nutričné hodnoty potravín, obsah vitamínov a význam ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov v ( nielen ) detskom jedálničku. 

 • Rozprávkový deň v škole

  Do galérie Rozprávkový deň v škole boli pridané fotografie.

  Dňa 13. februára 2018 sa v našej škole učili Elza, agentka FBI, väzeň, lienky, víly, čarodejnice, talentovaný známy futbalista, kocúr v čižmách, myška, brušná tanečnica, dynka, Stromokocúr a mnoho iných. Každý mohol prísť oblečený ako sa mu zachcelo. Po vyučovaní sme mali skvelú zábavu v ŠKD. Čakali nás karneval, súťaže, diskotéka a tobola. Tento deň sme si naozaj užili. Foto si môžete pozrieť v našej fotogalérii.  

 • Výchovný koncert

  Dňa 12.2.2018 sa predškoláci a žiaci ZŠ zúčastnili výchovného koncertu v Dome kultúry Skalka nad Váhom s názvom Ľudová pieseň.

  Výchovný koncert pripravili muzikológ Dr. Igor Berger a sólistka Národného divadla v Brne Mgr. art. Dagmar Žaludková. Priblížili nám a sprostredkovali ľudové piesne naprieč celým Slovenskom.

  Aj malí diváci si zaspievali.  

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria