Navigácia

Aktuálny dátum a čas

Piatok 27. 4. 2018

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Vážení rodičia,

  oznamujem Vám, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem žiakom ZŠ s MŠ, Skalka nad Váhom 103 dňa 30.4.2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň sú všetci žiaci odhlásení z obeda. V čase voľna nebude v prevádzke ani ŠKD.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 2. mája 2018 (streda).

  Mgr. Mária Balážová

 • Dňa 09.04.2018 pripravilo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne pre žiakov našej školy dve prednášky, ktorých cieľom bolo:

  1.ročník/Póla radí deťom

  • naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách,
  • pripravovať k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci,
  • zvyšovanie právneho a sociálneho vedomia.

  2.- 4. ročník/Oliho príbeh

  • oboznámenie maloletých osôb s aktuálnymi rizikami v železničnej doprave, ako aj ohrozením bezpečnosti samotnej železničnej dopravy,
  • snaha o p
 • Tlačivo si môžete vyzdvihnúť priamo v ZŠ alebo v MŠ.

  Bližšie informácie na tel. č. školy 0915 853 747.

  Obecný úrad Skalka nad Váhom v spolupráci so ZŠ

  a OFK pripravuje pravidelné tréningy

  FUTBALOVÉHO KRÚŽKU NA IHRISKU PRI ZŠ

  Pozývame deti (chlapcov aj dievčatá) vo veku 5-10

  rokov na futbalový tréning pod vedením trénera

  futbalu. ( Tibor GROFIK )

  Termín 1.tréningu 18.4.2018 ( streda od 16,00- 17,00)

  Tréningy sú bezplatné, treba si doniesť športovú

  obuv a odev. Lopty a tréningové pomôcky sú

 • Do galérie Deň vody boli pridané fotografie.

  Posledný marcový týždeň sme v rámci Svetového dňa vody ( 22.3.) pripravili pre deti množstvo zaujímavých zábavno – vzdelávacích aktivít.

  Svetový deň vody sme v škole oslávili v modrých tričkách v stredu, dňa 21.3.2018.

  V tento "Modrý deň" bolo vyučovanie aj pobyt v ŠKD spojené s osvetou a propagáciou Svetového dňa vody. Žiaci na naučili ako chrániť a udržiavať vodné zdroje, dozvedeli sa o možnostiach šetrenia pitnej vody, riešili zábavný kvíz, vypracovávali pracovné listy a nakoniec spoločnými silami vyrobili obrovskú veľrybu, ktorá sa svojou veľkosťou pýši na nástenke a zdobí našu školu.

 • Do galérie Plavecký kurz boli pridané fotografie.

  A už sa nebojíme vody!!! Súčasťou zdravého životného štýlu je aj pohyb a športové aktivity v živote človeka. V našej škole vedieme deti k rôznym druhom športu a už tradične ako každý rok poriadame plavecký kurz. V dňoch od 26.03. do 06.04.2018 sa predškoláci MŠ a žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ zúčastnili plaveckého kurzu, ktorý naša škola zabezpečila v spolupráci s PENGUIN SPORT Club, Beckov. Vlastný plavecký pohyb a aktivity vo vode majú silný vplyv na posilnenie zdravia. Deti boli rozdelené do troch skupín podľa úrovne plávania. Plaveckí inštruktori sa svojim zverencom trpezlivo venovali. Zábery z úvodných hodín si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 16. apríla 2018 o 16.00 hod. na 1. poschodí v priestoroch základnej školy.

 • Od 29. marca 2018 (štvrtok) do 3. apríla 2018 (utorok) sa uskutočnia veľkonočné prázdniny.

  Nástup do školy je v stredu 4. apríla 2018.

  Počas veľkonočných prázdnin nebude materská škola v prevádzke.

 • Milí rodičia, veľa z vás si kladie otázky „Je moje dieťa pripravené nastúpiť do školy? Zvládne to? Bude stíhať tempu učiva? ...

  Máte stále pochybnosti?

  Pozývame Vás, rodičov predškolákov dňa 28. 03. 2018 o 16.00 hod. na Prezentačný deň v Základnej škole Skalka nad Váhom, kde sa uskutoční prednáška na tému:

  ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

  Prednášku bude viesť PaedDr. Eva Stupková, ktorá viedla test školskej zrelosti v našej materskej škole. Po prednáške vám rada zodpovie na vaše otázky.

  Tešíme sa na Vás.

 • Dňa 14.03.2018 reprezentovali našu školu v sídle TSK, víťazi školského kola Lucia Ondrkálová ( próza) a Jakub Jančo (poézia) v recitačnej súťaži na Obvodnom kole Hviezdoslavov Kubín v Trenčíne.

  JAKUBKO JANČO sa umiestnil na 3. mieste v prednese poézie.

  Blahoželáme Jakubovi ku krásnemu umiestneniu a veríme, že spolu s Luckou naďalej budú čítať knižočky a ostanú verní recitácii a prednesu slovenskej literatúry.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria