Navigácia

Aktuálny dátum a čas

Sobota 23. 9. 2017

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Vážení rodičia,

  dňa 19.09.2017 o 15.30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie v prvej triede na prvom poschodí Základnej školy s materskou školou Skalka nad Váhom. 

  Srdečne Vás pozývame.

 • 4. 9. 2017

  Školský rok 2017/2018 otvorila slávnostným príhovorom riaditeľka školy Mgr. Mária Balážová, ktorá privítala všetkých žiakov, rodičov, pedagogický zbor a priateľov školy.

  Po príhovore starostu obce pána  Antona Horečného sa žiaci s rodičmi presunuli do školy.

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018, ktoré  sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 9,00 hod. na Obecnom úrade v Skalke nad Váhom.

 • Milí rodičia,

  v šk. roku 2017/2018 sa deti v čase od 6,30 – 7,00hod. spájajú v I. triede „Lienky“. II. trieda „Mravčeky“ sa ráno otvára už o 7,00hod.  Jej prevádzka je do 15,00hod. Následne sa deti presúvajú do I. triedy Lienky .

  Prevádzka MŠ je do 16,00hod.

 • Letné prázdniny v školskom roku 2016/2017 sa začnú 1. júla 2017 a potrvajú až do 31. augusta 2017.

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka a oddychu. 

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční v piatok 30. júna 2017 o 9.00 hod. na Obecnom úrade v Skalke nad Váhom. Po programe pôjdu žiaci do svojich tried, kde im budú odovzdané vysvedčenia.  Školský klub bude v prevádzke do 16.00 hod.

 • 21. 6. 2017

  V sobotu 17.6 2017 skupina mladých dobrovoľníkov z Laických ľudových misií "Žatva" vyčistila okolie multifunkčného ihriska pri našej škole. Patrí im za to od nás veľké ĎAKUJEME.

 • 12. 6. 2017

  Do galérie NOC S ANDERSENOM boli pridané fotografie.

  Nočná škola je za nami a my sa veľmi tešíme, že na NOC S ANDERSENOM prijala pozvanie aj skvelá pani spisovateľka

  Silvia Havelková. 

 • 12. 6. 2017

  NOC S ANDERSENOM - Jednorožci

  Deti sa rozdelili do troch skupín a prechádzali rôznymi stanovišťami, kde museli plniť úlohy podľa zadania. !!!! A čítali s porozumením!!!!

 • 12. 6. 2017

  NOC S ANDERSENOM - Mimoni

  Skupiny plnili úlohy na stanovištiach: 1. Ľadové kráľovstvo

            2. Z rozprávky do rozprávky

              3. Rozprávkové dielne

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria