Navigácia

Aktuálny dátum a čas

Streda 12. 12. 2018

Návštevnosť

Počet návštev: 255786

Mapa

Vítame Vás na stránkach našej školy


„Uč tomu, čo treba učiť, ale tak,

  že sa žiak sám o vec zaujíma.“

Ján Amos Komenský                   

Novinky

 • Do galérie Vítanie Mikuláša v obci boli pridané fotografie.

 • Pozývame Vás na Vianočnú akadémiu,

  ktorá sa uskutoční dňa 19. 12. o 16.00 hod.

  v Kultúrnom dome Skalka nad Váhom.

  S pekným vianočným programom sa

  na Vás tešia Vaše deti ZŠ, MŠ a pani učiteľky.

 • Všetkovedko - súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

  Vo štvrtok 29. novembra 2018 sa takmer 20 000 druhákov, tretiakov a štvrtákov odvážne pustilo do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

  Deti odpovedali na netradičné úlohy, aby ukázali, že o svete už vedia ozaj veľa.

  Opäť po roku zabojovali v súťaži VŠETKOVEDKO aj naši najšikovnejší žiaci.

  Po vypracovaní testov našimi žiakmi a vyplnení odpoveďových hárkov sme tieto zaslali do Bratislavy, kde ich v "Talentíde" vyhodnotia.

  Každý súťažiaci obdržal vlasný kód, pod ktorým si už 21.12.2018 bude môcť vyhľadať predbežné výsledky ako vyriešil dané úlohy a zistil svoju úspešnosť.

 • Pasovanie prvákov do cechu žiackeho

  Dňa 23. novembra 2018 bol pre našich prvákov významným dňom. V priestoroch Základnej školy s materskou školou, Skalka nad Váhom 103 sa uskutočnilo pasovanie žiakov prvého ročníka do cechu žiackeho. Účastníkov počas celého programu sprevádzali rozprávkové bytosti. Pred pasovaním prváci museli absolvovať 4 skúšky (slabikovanie, čítanie, počítanie, anglický jazyk a spievanie spoločnej piesne), ktoré zvládli bez problémov. Ukázali ako sa vedia popasovať s čítaním viet, počítaním príkladov, číslicami a ako dokážu spojiť hudbu s pohybom. V závere ich čakala sladká odmena, prijímacia listina, fixky a prijatie medzi členov do cechu žiackeho. Záložku do knihy ako darček im vlastnoručne vyrobili starší žiaci našej školy. Celý program pripravili pani učiteľky Bc. Ivanka Dužeková, Mgr. Ivetka Mihóková, Mgr. Baborka Korenačková. Žiaci boli pasovaní do cechu žiackeho pani riaditeľkou Mgr. Máriou Balážovou.

 • Recyklohry - SMS-Starý Mobil Sem! -súťaž

  "Recyklohry" opäť pridali do svojho projektu, ďalšiu súťaž, ktorú sme samozrejme nemohli ako škola vynechať z nášho enviroprogramu.

  Koordinátorka enviromentálnej výchovy Bc. Ivana Dužeková urobila besedu o recyklovaní mobilov v ročníkoch na 1. stupni našej školy a oslovila rodičov žiakov.

  Rodičia s deťmi nelenili a v rámci ochrany našej planéty zozbierali veľké množstvo starých mobilov v počte 283 ks.

  Odvoz mobilov sa uskutočnil 19.11.2018. Mobily putovali v bezpečnostných zberných boxoch do sídla Recyklohier v Bratislave.

 • Do galérie Návšteva Galérie M.A.Bazovského boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok 15.11. 2018 sme v rámci ŠKD navštívili s deťmi Galériu M. A. Bazovského v Trenčíne. Milá pani lektorka nás previedla aktuálnou výstavou NÁVRATY V ČASE /československá fotografia - 80. roky 20. storočia/ Bolo to informačné a interpretačné sprevádzanie životom, tvorbou a dielami vystavujúcich autorov, ktoré podporuje kreatívne vnímanie výtvarných diel. Po prehliadke sme si v Ateliéri majstra Galérka vytvorili zaujímavé koláže, ktoré teraz zdobia našu školu.

 • Kuk do triedy - Prírodoveda, Telesná výchova

 • V piatok 26. októbra sa v našej škole uskutočnil čitateľský maratón, v rámci ktorého si žiaci prečítali knihu od Ondreja Sekoru Kronika mesta Kocúrkova. Všetky deti sa zapojili do čítania s výnimkou prvákov, ktorí svojich spolužiakov počúvali. Po prečítaní sa žiaci rozprávali o obsahu knihy a pokúsili sa ilustrovať prečítané príbehy. Žiacke ilustrácie príbehov boli spracované do leporela.

 • V októbri 2018 sa na celom Slovensku uskutočnilo testovanie k identifikácii športového talentu u žiakov, do ktorého bola vybratá aj naša škola. Toto testovanie sa týkalo žiakov 1. ročníka, ktorí boli testovaní v 9 disciplínach (predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, skok do diaľky z miesta ...). Prváci sa radi zapojili do testovania. Ba dokonca žiaci vyšší ročníkov sa rozhodli nasledovať ich príklad a na vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy sa otestovali v jednotlivých disciplínach. Výsledky testovania 1. ročníka boli zaslané do Národného športového centra v Bratislave.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Skalka nad Váhom 103
  Skala I/103, 913 31 Skalka nad Váhom
 • 032 658 4 404 - ZŠ
  032 658 4 206 - MŠ
  0915 853 747 - riaditeľka školy
  0903 805 443 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
  032 658 4 206 - vedúca ŠJ

Fotogaléria